Dreptul muncii

Stagiul de cotizare si stabilirea vechimii in munca

Rațiunea dă vigoare înțeleptului, iar pe nebun ignoranța îl îmbată

Conform prevederilor Legii nr.263/2010 actualizată condițiile ieșirii la pensie pentru limită de vârstă, stagiul de cotizare si stabilirea vechimii in muncă, o persoană trebuie să aibă:

 • Bărbați – un stagiu maxim de cotizare de 35 de ani și vârsta de 65 de ani,
 • Femeie – un stagiu maxim de cotizare de 30 de ani și 60 de ani și jumătate
 • Atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi – un stagiu minim de cotizare de 15 ani

Stagiul de cotizare

 • rezultă în urma adunării perioadelor de timp pentru care s-au plătit contribuțiile la asigurările sociale în sistemul public de pensii
 • se iau în calcul și perioadele de timp lucrate legal în alte țări ale UE sau cu care România are convenții în acest sens, în condițiile reglementate de normele juridice la care țara noastră este parte
 • în anumite situații, deși beneficiarul nu a plătit contribuții, perioadele se iau în calcul la stabilirea vechimii în muncă

Veniturile pe care vi le declară angajatorul la stat și anii lucrați cu forme legale sunt primordiale pentru calculul pensiei.

Dovada vechimii în muncă prin adeverință de la fiecare loc de muncă de la care plecați sau sunteți disponibilizați:
 • conform modelului stabilit de legislația în domeniul pensiilor
 • dacă respectivele firme la care ați lucrat se desființează
 • pentru verificarea salariului declarat de angajator la stat, pentru că la nivelul venitului declarat se vor calcula drepturile de pensie

Cărțile de muncă nu se mai întocmesc și completează începând din 1 ianuarie 2011. De la acea dată evidența muncii se realizează doar electronic, prin intermediul registrului general de evidență a salariaților (Revisal). Conform prevederilor HG nr. 500/2011 fiecare angajator are obligația:

 • de a înființa și transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidență a salariaților și
 • de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dispariția cărților de muncă a determinat ca dovada vechimii în muncă să se poată face numai cu ajutorul unor adeverințe care să precizeze perioadele lucrate de salariații angajați cu contract de muncă.

Potrivit art. 5 din HG. 500/2011 și art. 34 din Codul muncii, pentru a intra în posesia adeverinței de vechime în muncă, salariații sau foștii salariați trebuie să solicite în scris de la angajator eliberarea acesteia. Acesta este obligat să elibereze adeverința:

“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.”                                    

Adeverința se eliberează în original sau în copie certificată, în maxim 15 zile de când a fost solicitată.

Adeverința de vechime în muncă

Adeverința de vechime în muncă nu are un format standardizat, impus de legislație. Fiecare angajator poate alege forma în care eliberează documentul.

Adeverința trebuie să conțină precizări referitoare la:
 • datele de identificare ale salariatului
 • datele de identificare ale contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și anul în care a fost încheiat)
 • durata activității salariatului
 • funcțiile ocupate de salariat în perioada în care a fost angajat
 • schimbările suferite de contractul individual de muncă, în cazul în care a fost vorba de încheierea
 • modificarea, suspendarea sau încetarea CIM
 • valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul punctajului mediu anual
 • vechimea în muncă, în meserie și în specialitate
 • perioadele de concediu fără plată
 • absențele nemotivate de la serviciu

Funcționarii publici își dovedesc vechimea în muncă și în specialitate tot cu ajutorul unei adeverințe. Spre deosebire de mediul privat, unde formatul documentului este lăsat la latitudinea angajatorului, la  funcționarii publici adeverința este standardizată, modelul ei fiind reglementat prin  Ordinul Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.

Atestarea vechimii în muncă și în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011, dovada vechimii dobândite până la 31 decembrie 2010 se face tot cu carnetul de muncă.

În situația în care angajatorul nu vrea sau nu poate elibera adeverința de vechime din motive obiective (pierderea arhivei, încetarea activității etc) salariații au posibilitatea să solicite documentul direct la Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza căruia angajatorul își desfășoară activitatea.

Potrivit HG nr. 500/2011, instituția este obligată să elibereze o adeverință din care sa rezulte elementele conținute în registru, astfel cum a fost întocmit și transmis de către angajator, în maxim 15 zile de când angajatul a făcut solicitarea.

Inspectoratul teritorial de muncă eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării,  așa cum este precizează în HG nr. 500/2011.

Eliberarea adeverinței este taxată cu 20 de lei/document, potrivit Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014, actul normativ care reglementează tarifele și taxele percepute de ITM.

Art. 3 din Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014

 Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv:

 • eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii,
 •  eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori;
 •   furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii

În cazul în care angajatorul refuză, neavând motive obiective, să elibereze adeverințele de vechime și orice alte documente ce atestă calitatea de salariat a solicitantului, el poate fi amendat cu o amendă de minim 300 de lei ce poate ajunge și la 1.000 de lei.

Solicitantul trebuie să sesizeze ITM, singura instituție abilitată să constate această contravenție și să aplice amenzile corespunzătoare.

În calculul vechimii în muncă mai sunt luate în considerare:

 • anumite studii
 • concediile medicale
 • concedii de îngrijire a copilului

Concediul de maternitate

La calculul vechimii se ține cont de situația persoanei care cere pensionarea la limită de vârstă și de mai multe perioade din viață.
În calculul vechimii se iau în considerare toate veniturile realizate și declarate prin intermediul Declarației 112 de către angajatori. În cadrul acestor venituri intră și cele realizate de mămicile care primesc indemnizație pentru îngrijirea copilului de până la doi ani. Toată această sumă pe care ele o încasează pe perioada acestui concediu este declarată și se constituie venit și vechime.

Facultatea urmată la cursuri la zi

Persoanele cu studii superioare efectuate la cursurile la zi pot folosi acea perioadă în calculul vechimii atunci când ies la pensie doar dacă pe perioada facultății îndeplinesc cumulativ condițiile:

 • nu au lucrat și
 • nu au încasat salariu
Vechimea realizată ca student la zi se ia în considerare ca și stagiu asimilat:
 1. în momentul înscrierii la pensie doar pentru limită de vârstă,
 2. dacă acele studii superioare nu au fost realizate în același timp cu altă activitate aducătoare de venit.

Dacă a avut salariu pe perioada studiilor, acele studii superioare nu i se iau în calculul vechimii. Această vechime realizată la facultate la zi nu se ia în calcul:

 • la pensia anticipată sau
 • la pensia anticipată parțial

Potrivit Codului Muncii, o persoană poate să aibă mai multe locuri de muncă în același timp. Unul singur este cu normă întreagă, de opt ore pe zi.

Indiferent care este norma la celelalte locuri de muncă, persoanei respective:
 • nu i se vor aduna toate acele contracte de muncă la perioada de vechime,
 • se va considera vechime doar perioada în care a lucrat cu opt ore

Dacă a avut în același timp două contracte de muncă pe opt ore, atunci:

 • la vechime i se calculează un singur an și nu doi,
 • la valoare, potrivit principiului contributivității, i se vor lua în calcul veniturile de la ambii angajatori sau de la mai mulți angajatori
NU se iau în calculul vechimii:
 • masteratele
 • doctoratele sau
 • a doua facultate, ci doar prima, dacă a fost efectuată la zi, fără ca persoana să fi fost și angajat în aceeași perioadă

Perioada de șomaj și concediu medical

Potrivit legislației în vigoare, perioada în care o persoană a fost în șomaj intră în calculul vechimii pentru pensionare. La fel se consideră și șomajul tehnic, drept stagiu de cotizare pentru persoana aflată într-o astfel de situație.

Dacă o persoană se îmbolnăvește și intră în concediu medical, atunci perioada respectivă se consideră vechime în muncă.
Pot fi luați în calcul, în avantajul persoanelor care se pensionează, anii lucrați cu grupa I și cu grupa a II-a (art. 17 din Legea 263/2010):

 1. 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
 2. 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
 3. 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă

Dacă o persoană îndeplinește condițiile legale de pensionare și are vechime suficientă în total, atunci se poate folosi de anii de grupă pentru a ieși mai devreme la pensie. Trebuie să se pensioneze la limită de vârstă și să dovedească cu actele că a lucrat în grupa respectivă.

Concediul fără plată

Dacă o persoană a fost trimisă în concediu fără plată, atunci respectiva perioadă nu poate fi adunată la calculul vechimii în muncă.

Veniturile obținute pe P.F.A.

Se consideră vechime în muncă perioada în care o persoană a realizat venituri de natură profesională:

 • întreprindere individuală
 • un P.F.A.
 • medici cu cabinete individuale
 • avocați
 • experți
 • cei care prestează activități de natura drepturilor de proprietate intelectuală cum ar fi artiști, jurnaliști etc.

Condiția este să vireze contribuții de asigurări sociale, persoana respectivă fiind obligată să își încheie o declarație de asigurare. Până în 2012, aceste declarații de asigurare se încheiau cu Casa de Pensii, dar, din iulie 2012, au fost preluate de către ANAF.

Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Codul muncii republicat

Similar Posts

30 Comments

 1. Sărut mâna. Excelent articol. Ce bine ar fi dacă ar citi cât mai multe persoane interesate de subiect. Din păcate sunt foarte multi care în loc să studieze legislația, preferă să apeleze la tot felul de tertipuri și scenarii pentru a obține ceva care nu li se cuvine.

 2. buna ziua ,
  intrebarea pentru care doresc un raspuns din partea Dvs , este urmatam urmatoarea :
  perioada de somaj cuprinsa intre anii 1995-1996 se considera vechime in munca pentru calcularea drepturilor salariale sau doar stagiu de cotizare pentru calculul vechimii in munca necesar la stabilirea pensiei la limita de varsta ?

  multumesc mult ,

  1. Legea nr.76/2002 a intrat în vigoare la data de 1 martie 2002, dată la care a fost abrogată Legea nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
   Toate situațiile care au luat naștere până la intrarea în vigoare a Legi 76/2002 sunt sub reglementarea legii nr.1/1991.
   Conform art.15 din Legea nr.1/1991
   ”Perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în muncă şi în aceeaşi unitate.”
   Respectiva perioadă de șomaj dintre 1995-1996 este considerată și vechime în muncă și stagiu de cotizare pentru calculul pensiei

 3. Buna ziua, Am lucrat 12 ani full-time, neintrerupt in cadrul cabinetului meu de asistenta sociala (ca asistent social, evident), neavand niciun contract de munca in acest timp. In tot acest timp am platit cas, cass si impozit (cel putin la valoarea salariului minim pe economie). Am obtinut vechime in munca? Ulterior acestor 12 ani m-am anagjat la stat. Aici mi s-a spus ca am obtinut vechime in specialitate, nu si in munca si deci nu mi-au acordat spor de vechime si nr zile de concediu in acord cu anii lucrati. Am luat de la casa de pensii o adeverinta privind stagiul de cotizare cu toti acesti ani. Din nou, mi s-a spus ca nu se ia in calcul, stagiul de cotizare fiind altceva decat vechimea in munca. Este corect? Este un abuz? Cu ce dovada sa ma duc ca sa atest vechimea in munca (daca aceasta exista)? Multumesc tare mult!

  1. Din cele prezentate consider că ați desfășurat activitatea ca și PFA.
   În această situație, cotizațiile achitate către sistemul public de pensii dovedește desfășurarea unei activități. Printr-o adeverință de la Casa de Pensii cu situația cotizațiilor dovediți că ați desfășurat activitate și aveți calitatea de asigurat în acest sistem.

   Ca să desfășurați o activitate de asistență socială trebuia să fiți acreditat.
   Art. 38 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale
   (1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii.
   (2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.
   Efectuarea serviciilor sociale se poate desfășura doar în baza unui contract încheiat cu autoritatea administrativă contractantă. Autorităţile administraţiei publice contractante, contractează, cu furnizorii publici şi privaţi, serviciile sociale organizate.

   Conform art.16.alin.5 Codul Muncii
   Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
   Existența unui contract dovedește desfășurarea unei activități, și dacă ați fost PFA puteți dovedi ”vechimea în muncă”.
   Vechimea în muncă este diferită de vechimea în specialitate și de vechimea în profesie.
   Ca să desfășurați o activitate de asistent social trebuia să aveți o specialitate în acest domeniu, iar activitatea desfășurată după obținerea specializării constituie vechime în specialitate.

   1. Buna ziua!Daca am avut perioade in care am fost incadrata cu 6 ore in cartea de munca,se considera vechime inreaga,sau sunt penalizata? De exemplu la un an in care incadrarea a fost de 6 ore,vechimea mea este tot de un an,sau nu?

    1. Programul de 6 ore:
     Pentru vechime
     a)dacă a fost o negociere cu angajatorul, programul de 6 ore poate fi considerat normă întreagă sub condiția să fie efectuate 40 ore pe săptămână.
     Art.112 Codul muncii
     (1)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
     (2)În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

     Programul inegal de lucru este supus obligatoriu negocierii individuale.
     Este vorba de durata zilnică şi nu de durata săptămânală.
     Dacă media timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână suntem în prezenţa duratei normale a tipului de lucru.

     b)dacă nu a fost o înțelegere cu angajatorul = programul redus este considerat part-time, nefiind evaluat ca un an vechime în muncă

     Art.103 Codul muncii
     (1)Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.
     (2)Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

     2) Pentru pensie

     Se consideră contributivitatea, ce nu are legătură cu vechimea în muncă.
     ”principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”

  2. Buna ziua …va rog sa.mi spuneti daca in perioada anului 1990 sa considerat vechime la concediu de maternitate …la mine in cartea de munca nu specifica asa ceva ….Si va mai rog ceva , eu de 3 ani nu mai sunt angajata dar platesc CAS se ia in considerare vechime ? Am 30 de ani si 5 luni vechime si sunt nascuta in 1959 pe 30 mai9

   1. Concediul de maternitate este vechime în muncă și în specialitate.
     ”La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată” – Codul muncii, art.145.
    Aveți drepturi de asigurare socială/pensie corespunzător contribuției plătite în baza contractului de asigurare socială.

 4. buna ziua ! daca m-am angajat in 18 noiembrie 2018 si sotia naste pe 28 octombrie 2019 pot intra in concediul de crestere copil ? va multumesc!

  1. Conform art.2 din OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:
   Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,… beneficiază de concediu pentru creşterea copilului..

   În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, … considerate lună întreagă.
   Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ….
   Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună.
   Din noiembrie 2018 și până în octombrie 2019 sunt 12 luni întrucât intră în calcul și luna în care s-a născut copilul.
   din 18 noiembrie 2018 până pe 30 noiembrie = sunt doar 10 zile lucrătoare
   Se poate încadra în excepția de a considera cele 10 zile o lună lucrătoare.
   Aveți dreptul să beneficiați de concediul de creștere copil…

 5. Buna ziua. dOUA INTREBARI VA ROG: 1. La documentele ce se solicita a fi depuse pentru dosarul de pensie este necesara si cartea de munca, original si in copie, de ce sa mai aducem adeverinte de la locurile de munca prin care am trecut pana in 2011, cartile de munca au fost operate si certificate prin semnatura/stampila de lucratorii statului, nu? 2. anul trecut, in 2018, a fost o initiativa legislativa in camera deputatilor de recunoastere a activitatii PFA-urilor prin acordarea de vechime in munca de 1 an pentru fiecare 3 ani de contributie ca PFA, se mai stie ceva, sau a fost uitata de la dezbateri? Multumesc

  1. 1. La documentele ce se solicita a fi depuse pentru dosarul de pensie este necesara si cartea de munca, original si in copie, de ce sa mai aducem adeverinte de la locurile de munca prin care am trecut pana in 2011, cartile de munca au fost operate si certificate prin semnatura/stampila de lucratorii statului, nu?

   Răspuns
   – adeverința completează cartea de muncă doar dacă nu au fost trecute sporuri, grupe de muncă, muncă suplimentară, în acord, prime, etc = drepturi care pot fi luate în considerare la stabilirea și calcularea pensiei
   -adeverinta suplinește cartea de muncă după 2011, de când nu mai este utilizată, și toate datele ce pot sta la baza calculării pensiei sunt înregistrate în Revisal. Angajatorul este obligat să elibereze o dovadă a existentei unui raport de muncă cu toate particularitățile specifice.
   – nu se suprapune cartea de muncă cu adeverința decât dacă aceasta dovedește suplimentar, existența unor drepturi ale angajatului.
   – la Casa de pensii se duc toate actele in original. După emiterea și comunicarea deciziei de pensionare, se poate solicita, prin cerere, eliberarea actelor originale (carte de munca, adeverinte).

   2. anul trecut, in 2018, a fost o initiativa legislativa in camera deputatilor de recunoastere a activitatii PFA-urilor prin acordarea de vechime in munca de 1 an pentru fiecare 3 ani de contributie ca PFA, se mai stie ceva, sau a fost uitata de la dezbateri?

   Răspuns
   -nu există o prevedere legislativa de acest gen
   -stabilirea dreptului de pensie nu se mai bazează pe vechimea în muncă, ci doar pe stagiul de cotizare-atât ca durată cât și ca valoare (puncte de pensie)
   – stagiu de cotizare există și la PFA – ca mod particular de desfașurare a activității, o alternativă la calitatea de salariat.

 6. Am lucrat din 1982 octb.pana in mai 2014 ,vecime 32,5 ani varsta 58 ani mai 2019 am depus dosar pensie anticipata si sa aprobat,dar am fost si pfa din 2000 pana in prezent,co contributiile cas si cass platite la zi cu adeverinta eliberata de anaf ca nu sunt restante dar in decizie nu apare nimic nici ca vechime nici ca sume ce ar fi trebuit adugate la calculul pensiei,ce trebuie facut ?

  1. La stabilirea dreptului de pensie se ia în calcul stagiul de cotizare- atât ca durată cât și ca valoare (puncte de pensie).
   La PFA se achită CAS (25%)–dacă persoana fizică autorizată obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2019 – 24.960 lei).
   Contribuția CAS achitată de către PFA se socotește stagiu de cotizare și se evidențiază în punctul de pensie.
   În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare pentru fiecare dintre situaţiile respective.
   Ex: punctajul total = punctajul de la salariu + punctajul de la PFA din 12 luni

   Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
   Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

   În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială (PFA), la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.
   Nu se evidențiază pe adeverință un punctaj separat pentru PFA ci este inclus în punctajul total (dacă ca salariat ați fi avut 2 puncte de pensie/lună, cumulat cu PFA puteți avea 3 puncte pensie/lună).

 7. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca cele 5 luni lucrate cu jumătate de norma in perioada 1991-1992 se considera luni intregi la calculul vechimii in munca avand in vedere ca am implinit anul acesta varsta necesara pentru depunerea dosarului pentru limita de varsta.. De la Casa de pensii, dupa ce am constatat ca mi s-a gresit vechimea in munca, mi s-a transmis telefonic ca cele 5 luni lucrate nu se calculeaza tot 5 luni, ele fiind cu jumatate de norma perioada lucrata fiind inainte de aparitia legii care reglementeaza ca perioadele cu timp partial de munca se calculeaza ca perioada intreaga la stabilirea vechimii in munca pentru pensua la limita de varsta.
  Multumesc!

  1. Pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2005, în situaţia salariatului care a desfăşurat activitate în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parţial:
   stagiul de cotizare la sistemul de asigurări sociale se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat conform legii,
   vechimea în muncă nu este considerată integrală
   În cazul dvs. cele 5 luni lucrate cu jumătate de normă nu sunt considerate vechime de 5 luni, fiind doar o vechime de 2 luni și jumătate.
   Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

 8. Buna ziua !
  Interesant si util articolul dvs. Cu toate acestea nu am gasit in cuprinsul lui un raspuns si pentru problema mea.
  In perioada 1998-2007 pe langa functia de baza cu timp normal de lucru de 8 ore, am incheiat contracte de munca part time cu mai multe firme private. Acestea nu au fost inregistrate in Carnetul de munca, pentru ca asa era procedura la vremea respectiva. In prezent, avand in vedere ca peste un an se apropie pensionarea pentru limita de varsta, ma gandesc ca si perioadele lucrate cu timp partial m-ar ajuta la punctajul de pensie ca stagii de cotizare.
  Din pacate numai doua dintre firmele cu care am colaborat mai exista, restul fiind radiate de cativa ani. De la cele doua voi solicita adeverinte cu stagiile de cotizare. Nu stiu cum sa procedez in cazul firmelor deja radiate, la care nu mai am cu cine sa iau legatura si catre cine sa ma adresez pentru obtinerea informatiilor privind dovada stagiilor de cotizare.
  O alta intrebare ar fi ce date anume ar trebui sa contina adeverintele pentru a fi valabile la Casa de pensii. Eventual unde as putea gasi un model tip.
  In speranta unui raspuns la dilemele mele, va multumesc pentru timpul acordat !

  1. Pentru firmele radiate, adeverințele se eliberează de societățile care au arhiva acelor firme.
   Este obligatoriu ca arhiva să fie păstrată și administrată în permanență.
   Cereți eliberarea unei adeverințe care să fie conform cu Anexa 6 la Legea nr.127/2019 a pensiilor (mai jos)…

   Legea nr.127/2019
    ANEXA 6

       Emitent …………………………..
       C.U.I. ………../Cod fiscal ………..
       Adresa ………….. Telefon ………..
       Nr. …………../Data ……………..

                            ADEVERINŢĂ

       Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ……………………………………………., născută/născut la data de ……………………….. în localitatea …………………………………………….., judeţul ……………………., sectorul ………, având C.N.P. ……………………………….., a fost angajată/angajat la*) ……………………………………………, în perioada de la ………………………… până la …………………………..
       În perioada de la …………………………… până la ………………………, având meseria/funcţia de ……………………………………….., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat:

       Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
       A – Iunie;
       B – Iulie;
       C – August;
       D – Septembrie;
       E – Octombrie;
       F – Noiembrie;
       G – Decembrie.
    __________________________________________________________________________
   |              |                              An                           |
   |______________|___________________________________________________________|
   |              |Ianuarie|Februarie|Martie|Aprilie|Mai | A| B| C| D| E| F| G|
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Salariu      |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | realizat     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | lunar        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Indemnizaţie |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Adaosuri     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Ore          |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | suplimentare |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Prime        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Total        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | venit lunar  |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | realizat     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|

       OBSERVAŢII: ……………………………………………………..

       Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

                                  Conducătorul unităţii,
                        ……………………………………
                        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

                                 Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana
                              cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane
                              ………………………………………….
                                        (nume, prenume, semnătura)

       Întocmit
       ……………………..
       (nume, prenume, semnătura)

   ————
       *) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.
       În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) şi documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.

 9. Buna ziua, Va rog sa ma ajutați cu un răspuns la următoarea dilema, mama mea are un stagiu de cotizare efectiv pe cartea de munca de 14 ani, 11 luni si 6 zile dintre care 10 ani si 7 luni sunt încadrați in gr II de munca. In Februarie 2020 ar trebui sa iasă la pensie, de vârsta, însă, nu are stagiul complet, de 15 ani. Voiam sa stiu daca anii lucrați in gr II o ajuta in vreun fel pentru a își completa stagiul. In caz contrar, ce ne îndrumați sa facem? Va mulțumesc anticipat pentru raspuns

  1. Având lucrată în grupa II – perioada de 7 luni, constituie perioadă asimilată la vechimea în muncă, completând vechimea în muncă. Se consideră perioadă asimilată de 3 luni la un an lucrat în grupa II. În loc de 1 an se va socoti 1 an și 3 luni. Este recomandat să faceți o cerere către Casa de pensii județeană prin care să solicitați o adeverință cu stagiu de cotizare pe care îl aveți. Dacă aveți trecută și perioada asimilată grupei II de muncă, aveți vechimea completă. 
   ART.15 din Legea nr.127/2019
       (1) Pentru perioadele care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, după cum urmează:
       a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
       b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.
       (2) Constituie perioade asimilate şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum şi perioada suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
       (3) Constituie perioade asimilate şi alte perioade suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

 10. Buna ziua! Am facut facultatea la seral iar in perioada facultatii mi-am luat concediu fara plata pentru sustinerea examenelor. In cartea de munca apar ca si CFS. Pentru pensie anticipata partiala se considera zilele respective la vechime sau se scad din vechime? Conform art 158 din Codul Muncii ele nu se scad din vechime. Intrebarea mea e: asta e valabil atat la pensia la limita de varsta cat si la pensia anticipata partiala?
  Va multumesc

  1. Conform art.46 din Legea nr.127/2019 există următoarele categorii de pensii:
       a) pensia pentru limită de vârstă;
       b) pensia anticipată;
       c) pensia de invaliditate;
       d) pensia de urmaş.

   Vi se va asimila perioada precizată ca și vechime în muncă, întrucât erați la facultate. Conform art.60, alin.2 din Legea nr.127/2019: 
   (2)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.d)-h) şi art.15.

   Art.14, alin.1) lit. b) În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:
   …..a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

  2. Bună seara cu o întrebare va deranjez.Daca tatăl meu decedat în 2014nu beneficia de pensie deoarece avea 61de ani la momentul decesului,el având vechime pe cartea de munca doar 13si 1luna în gr2 condiții speciale 100% neavând cei 15ani întregi.Mama mea poate depune actele pentru pensia de urmaș ea având vârstă de 65de ani căsătorită din 1986legitim cu el dar ea nu deține carte de muncă.Va rog aștept un răspuns

   1. Conform prevederilor art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.”
    Mama dvs nu poate beneficia de pensie de urmaș, nefiind îndeplinită condiția legală de a fi ”urmașa unui pensionar”, adică soțul decedat nu a fost pensionar.

 11. Va multumesc pentru raspunsul prompt!

  As mai dori o clarificare in legatura cu actele necesare pentru dosarul de pensionare anticipata partiala: am gasit pe internet o lista cu aceste acte, printre care si “dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala pentru persoanele, care la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat”.

  Imi puteti spune la ce se refera exact? In particular m-ar interesa daca o persoana detine un apartament dat in chirie, pentru care se plateste CASS, sau o persoana beneficiaza de dividende de la o firma (pentru care de asemenea se plateste CASS) e indreptatita sau nu sa aplice si sa primeasca pensie anticipata partiala?

  Va multumesc!

 12. Bună ziua, o întrebare. :care este legea care spune ca activitatea prestata ca intreprindere individuala, pfa, sau if este considerata vechime în munca dacă sa plătit cas, și nu este doar stagiu de cotizare. Multumesc

  1. ART. 6 din Legea nr.263/2010
       (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
   ….. IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22 din HG nr.257/2011
       În categoria “persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice”, prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:
      ….w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

   ART. 16 din Legea nr.127/2019
       (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin instrumente juridice internaţionale la care România este parte.
       (2) La stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, 

   ART. 47din Legea nr.127/2019
       Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege

   La stabilirea pensiei se consideră:
   – stagiul de cotizare
   – vârsta.
   Stagiul de cotizare a înlocuit sintagma ”vechimea în muncă”

 13. De ce la un concurs pe o fct contractuala, nu se accepta, activitatea ca titular a l unei intreprinderi individuale, nici c a vechime în munca nici ca vechime în specialitatea studiilor, dacă exista acte doveditoare, este legal. Plătesc contribuții, legea Ma o bliga sa nu mi fac ctr munca cu mine insumi, dar nu recunoaște ca vechime. Este legal?

 14. Buna ziua, doresc sa va prezint urmatoarea speta:
  în perioada 2010-2016 am lucrata in Sănia /Italia cu acte (contract de munca dar am beneficiat si de somaj in anumite perioade ) în momentul de fata sunt angajat al unei societati in tara si doresc sa stiu daca vechimea care am acumulat-o in perioada 2010-2016 o pot prezenta societatii în vederea modificarii gradului de incadrare si a salariului, mentionez ca societatea este cu capital privat. Din cat am studiat inteleg ca pot valorifica perioada respectiva la pensie insa doresc sa stiu daca si acum in perioada de activitate pot beneficia de acest beneficiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.