Stagiul de cotizare si stabilirea vechimii in munca

Rațiunea dă vigoare înțeleptului, iar pe nebun ignoranța îl îmbată

Conform prevederilor Legii nr.263/2010 actualizată condițiile ieșirii la pensie pentru limită de vârstă, stagiul de cotizare si stabilirea vechimii in muncă, o persoană trebuie să aibă:

 • Bărbați – un stagiu maxim de cotizare de 35 de ani și vârsta de 65 de ani,
 • Femeie – un stagiu maxim de cotizare de 30 de ani și 60 de ani și jumătate
 • Atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi – un stagiu minim de cotizare de 15 ani

Stagiul de cotizare

 • rezultă în urma adunării perioadelor de timp pentru care s-au plătit contribuțiile la asigurările sociale în sistemul public de pensii
 • se iau în calcul și perioadele de timp lucrate legal în alte țări ale UE sau cu care România are convenții în acest sens, în condițiile reglementate de normele juridice la care țara noastră este parte
 • în anumite situații, deși beneficiarul nu a plătit contribuții, perioadele se iau în calcul la stabilirea vechimii în muncă

Veniturile pe care vi le declară angajatorul la stat și anii lucrați cu forme legale sunt primordiale pentru calculul pensiei.

Dovada vechimii în muncă prin adeverință de la fiecare loc de muncă de la care plecați sau sunteți disponibilizați:
 • conform modelului stabilit de legislația în domeniul pensiilor
 • dacă respectivele firme la care ați lucrat se desființează
 • pentru verificarea salariului declarat de angajator la stat, pentru că la nivelul venitului declarat se vor calcula drepturile de pensie

Cărțile de muncă nu se mai întocmesc și completează începând din 1 ianuarie 2011. De la acea dată evidența muncii se realizează doar electronic, prin intermediul registrului general de evidență a salariaților (Revisal). Conform prevederilor HG nr. 500/2011 fiecare angajator are obligația:

 • de a înființa și transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidență a salariaților și
 • de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dispariția cărților de muncă a determinat ca dovada vechimii în muncă să se poată face numai cu ajutorul unor adeverințe care să precizeze perioadele lucrate de salariații angajați cu contract de muncă.

elefant.ro

Potrivit art. 5 din HG. 500/2011 și art. 34 din Codul muncii, pentru a intra în posesia adeverinței de vechime în muncă, salariații sau foștii salariați trebuie să solicite în scris de la angajator eliberarea acesteia. Acesta este obligat să elibereze adeverința:

“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.”                                    

Adeverința se eliberează în original sau în copie certificată, în maxim 15 zile de când a fost solicitată.

Adeverința de vechime în muncă

Adeverința de vechime în muncă nu are un format standardizat, impus de legislație. Fiecare angajator poate alege forma în care eliberează documentul.

evomag.ro
Adeverința trebuie să conțină precizări referitoare la:
 • datele de identificare ale salariatului
 • datele de identificare ale contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și anul în care a fost încheiat)
 • durata activității salariatului
 • funcțiile ocupate de salariat în perioada în care a fost angajat
 • schimbările suferite de contractul individual de muncă, în cazul în care a fost vorba de încheierea
 • modificarea, suspendarea sau încetarea CIM
 • valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul punctajului mediu anual
 • vechimea în muncă, în meserie și în specialitate
 • perioadele de concediu fără plată
 • absențele nemotivate de la serviciu

Funcționarii publici își dovedesc vechimea în muncă și în specialitate tot cu ajutorul unei adeverințe. Spre deosebire de mediul privat, unde formatul documentului este lăsat la latitudinea angajatorului, la  funcționarii publici adeverința este standardizată, modelul ei fiind reglementat prin  Ordinul Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.

Atestarea vechimii în muncă și în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011, dovada vechimii dobândite până la 31 decembrie 2010 se face tot cu carnetul de muncă.

În situația în care angajatorul nu vrea sau nu poate elibera adeverința de vechime din motive obiective (pierderea arhivei, încetarea activității etc) salariații au posibilitatea să solicite documentul direct la Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza căruia angajatorul își desfășoară activitatea.

Potrivit HG nr. 500/2011, instituția este obligată să elibereze o adeverință din care sa rezulte elementele conținute în registru, astfel cum a fost întocmit și transmis de către angajator, în maxim 15 zile de când angajatul a făcut solicitarea.

Inspectoratul teritorial de muncă eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării,  așa cum este precizează în HG nr. 500/2011.

Eliberarea adeverinței este taxată cu 20 de lei/document, potrivit Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014, actul normativ care reglementează tarifele și taxele percepute de ITM.

Art. 3 din Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014

 Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv:

 • eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii,
 •  eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori;
 •   furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii

În cazul în care angajatorul refuză, neavând motive obiective, să elibereze adeverințele de vechime și orice alte documente ce atestă calitatea de salariat a solicitantului, el poate fi amendat cu o amendă de minim 300 de lei ce poate ajunge și la 1.000 de lei.

Solicitantul trebuie să sesizeze ITM, singura instituție abilitată să constate această contravenție și să aplice amenzile corespunzătoare.

În calculul vechimii în muncă mai sunt luate în considerare:

 • anumite studii
 • concediile medicale
 • concedii de îngrijire a copilului

Concediul de maternitate

La calculul vechimii se ține cont de situația persoanei care cere pensionarea la limită de vârstă și de mai multe perioade din viață.
În calculul vechimii se iau în considerare toate veniturile realizate și declarate prin intermediul Declarației 112 de către angajatori. În cadrul acestor venituri intră și cele realizate de mămicile care primesc indemnizație pentru îngrijirea copilului de până la doi ani. Toată această sumă pe care ele o încasează pe perioada acestui concediu este declarată și se constituie venit și vechime.

Facultatea urmată la cursuri la zi

Persoanele cu studii superioare efectuate la cursurile la zi pot folosi acea perioadă în calculul vechimii atunci când ies la pensie doar dacă pe perioada facultății îndeplinesc cumulativ condițiile:

 • nu au lucrat și
 • nu au încasat salariu
Vechimea realizată ca student la zi se ia în considerare ca și stagiu asimilat:
 1. în momentul înscrierii la pensie doar pentru limită de vârstă,
 2. dacă acele studii superioare nu au fost realizate în același timp cu altă activitate aducătoare de venit.

Dacă a avut salariu pe perioada studiilor, acele studii superioare nu i se iau în calculul vechimii. Această vechime realizată la facultate la zi nu se ia în calcul:

 • la pensia anticipată sau
 • la pensia anticipată parțial

Potrivit Codului Muncii, o persoană poate să aibă mai multe locuri de muncă în același timp. Unul singur este cu normă întreagă, de opt ore pe zi.

Indiferent care este norma la celelalte locuri de muncă, persoanei respective:
 • nu i se vor aduna toate acele contracte de muncă la perioada de vechime,
 • se va considera vechime doar perioada în care a lucrat cu opt ore

Dacă a avut în același timp două contracte de muncă pe opt ore, atunci:

 • la vechime i se calculează un singur an și nu doi,
 • la valoare, potrivit principiului contributivității, i se vor lua în calcul veniturile de la ambii angajatori sau de la mai mulți angajatori
NU se iau în calculul vechimii:
 • masteratele
 • doctoratele sau
 • a doua facultate, ci doar prima, dacă a fost efectuată la zi, fără ca persoana să fi fost și angajat în aceeași perioadă

Perioada de șomaj și concediu medical

Potrivit legislației în vigoare, perioada în care o persoană a fost în șomaj intră în calculul vechimii pentru pensionare. La fel se consideră și șomajul tehnic, drept stagiu de cotizare pentru persoana aflată într-o astfel de situație.

Dacă o persoană se îmbolnăvește și intră în concediu medical, atunci perioada respectivă se consideră vechime în muncă.
Pot fi luați în calcul, în avantajul persoanelor care se pensionează, anii lucrați cu grupa I și cu grupa a II-a (art. 17 din Legea 263/2010):

 1. 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
 2. 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
 3. 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă

Dacă o persoană îndeplinește condițiile legale de pensionare și are vechime suficientă în total, atunci se poate folosi de anii de grupă pentru a ieși mai devreme la pensie. Trebuie să se pensioneze la limită de vârstă și să dovedească cu actele că a lucrat în grupa respectivă.

Concediul fără plată

Dacă o persoană a fost trimisă în concediu fără plată, atunci respectiva perioadă nu poate fi adunată la calculul vechimii în muncă.

Veniturile obținute pe P.F.A.

Se consideră vechime în muncă perioada în care o persoană a realizat venituri de natură profesională:

lensa.ro

 • întreprindere individuală
 • un P.F.A.
 • medici cu cabinete individuale
 • avocați
 • experți
 • cei care prestează activități de natura drepturilor de proprietate intelectuală cum ar fi artiști, jurnaliști etc.

Condiția este să vireze contribuții de asigurări sociale, persoana respectivă fiind obligată să își încheie o declarație de asigurare. Până în 2012, aceste declarații de asigurare se încheiau cu Casa de Pensii, dar, din iulie 2012, au fost preluate de către ANAF.

Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Codul muncii republicat

Similar Posts

105 Comments

 1. Sărut mâna. Excelent articol. Ce bine ar fi dacă ar citi cât mai multe persoane interesate de subiect. Din păcate sunt foarte multi care în loc să studieze legislația, preferă să apeleze la tot felul de tertipuri și scenarii pentru a obține ceva care nu li se cuvine.

 2. buna ziua ,
  intrebarea pentru care doresc un raspuns din partea Dvs , este urmatam urmatoarea :
  perioada de somaj cuprinsa intre anii 1995-1996 se considera vechime in munca pentru calcularea drepturilor salariale sau doar stagiu de cotizare pentru calculul vechimii in munca necesar la stabilirea pensiei la limita de varsta ?

  multumesc mult ,

  1. Legea nr.76/2002 a intrat în vigoare la data de 1 martie 2002, dată la care a fost abrogată Legea nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
   Toate situațiile care au luat naștere până la intrarea în vigoare a Legi 76/2002 sunt sub reglementarea legii nr.1/1991.
   Conform art.15 din Legea nr.1/1991
   ”Perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în muncă şi în aceeaşi unitate.”
   Respectiva perioadă de șomaj dintre 1995-1996 este considerată și vechime în muncă și stagiu de cotizare pentru calculul pensiei

   https://projurista.ro/somaj-tehnic-beneficiari-conditii-plata/

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 3. Buna ziua, Am lucrat 12 ani full-time, neintrerupt in cadrul cabinetului meu de asistenta sociala (ca asistent social, evident), neavand niciun contract de munca in acest timp. In tot acest timp am platit cas, cass si impozit (cel putin la valoarea salariului minim pe economie). Am obtinut vechime in munca? Ulterior acestor 12 ani m-am anagjat la stat. Aici mi s-a spus ca am obtinut vechime in specialitate, nu si in munca si deci nu mi-au acordat spor de vechime si nr zile de concediu in acord cu anii lucrati. Am luat de la casa de pensii o adeverinta privind stagiul de cotizare cu toti acesti ani. Din nou, mi s-a spus ca nu se ia in calcul, stagiul de cotizare fiind altceva decat vechimea in munca. Este corect? Este un abuz? Cu ce dovada sa ma duc ca sa atest vechimea in munca (daca aceasta exista)? Multumesc tare mult!

  1. Din cele prezentate consider că ați desfășurat activitatea ca și PFA.
   În această situație, cotizațiile achitate către sistemul public de pensii dovedește desfășurarea unei activități. Printr-o adeverință de la Casa de Pensii cu situația cotizațiilor dovediți că ați desfășurat activitate și aveți calitatea de asigurat în acest sistem.

   Ca să desfășurați o activitate de asistență socială trebuia să fiți acreditat.
   Art. 38 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale
   (1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii.
   (2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.
   Efectuarea serviciilor sociale se poate desfășura doar în baza unui contract încheiat cu autoritatea administrativă contractantă. Autorităţile administraţiei publice contractante, contractează, cu furnizorii publici şi privaţi, serviciile sociale organizate.

   Conform art.16.alin.5 Codul Muncii
   Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
   Existența unui contract dovedește desfășurarea unei activități, și dacă ați fost PFA puteți dovedi ”vechimea în muncă”.
   Vechimea în muncă este diferită de vechimea în specialitate și de vechimea în profesie.
   Ca să desfășurați o activitate de asistent social trebuia să aveți o specialitate în acest domeniu, iar activitatea desfășurată după obținerea specializării constituie vechime în specialitate.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

   1. Buna ziua!Daca am avut perioade in care am fost incadrata cu 6 ore in cartea de munca,se considera vechime inreaga,sau sunt penalizata? De exemplu la un an in care incadrarea a fost de 6 ore,vechimea mea este tot de un an,sau nu?

    1. Programul de 6 ore:
     Pentru vechime
     a)dacă a fost o negociere cu angajatorul, programul de 6 ore poate fi considerat normă întreagă sub condiția să fie efectuate 40 ore pe săptămână.
     Art.112 Codul muncii
     (1)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
     (2)În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

     Programul inegal de lucru este supus obligatoriu negocierii individuale.
     Este vorba de durata zilnică şi nu de durata săptămânală.
     Dacă media timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână suntem în prezenţa duratei normale a tipului de lucru.

     b)dacă nu a fost o înțelegere cu angajatorul = programul redus este considerat part-time, nefiind evaluat ca un an vechime în muncă

     Art.103 Codul muncii
     (1)Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.
     (2)Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

     2) Pentru pensie

     Se consideră contributivitatea, ce nu are legătură cu vechimea în muncă.
     ”principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”

     https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

  2. Buna ziua …va rog sa.mi spuneti daca in perioada anului 1990 sa considerat vechime la concediu de maternitate …la mine in cartea de munca nu specifica asa ceva ….Si va mai rog ceva , eu de 3 ani nu mai sunt angajata dar platesc CAS se ia in considerare vechime ? Am 30 de ani si 5 luni vechime si sunt nascuta in 1959 pe 30 mai9

   1. Concediul de maternitate este vechime în muncă și în specialitate.
     ”La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată” – Codul muncii, art.145.
    Aveți drepturi de asigurare socială/pensie corespunzător contribuției plătite în baza contractului de asigurare socială.

    https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

   2. Sărut mana distinsa Doamna,
    Se considera vechime în munca cu drept de a beneficia de pensie atunci când angajatorul a depus declarația 112,fără sa fi achitat contribuțiile la stat?

 4. buna ziua ! daca m-am angajat in 18 noiembrie 2018 si sotia naste pe 28 octombrie 2019 pot intra in concediul de crestere copil ? va multumesc!

  1. Conform art.2 din OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:
   Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,… beneficiază de concediu pentru creşterea copilului..

   În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, … considerate lună întreagă.
   Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ….
   Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună.
   Din noiembrie 2018 și până în octombrie 2019 sunt 12 luni întrucât intră în calcul și luna în care s-a născut copilul.
   din 18 noiembrie 2018 până pe 30 noiembrie = sunt doar 10 zile lucrătoare
   Se poate încadra în excepția de a considera cele 10 zile o lună lucrătoare.
   Aveți dreptul să beneficiați de concediul de creștere copil…

   https://projurista.ro/concediul-si-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului/

   1. Bună seara! Din anul 1990 și până în prezent, lucrez la același loc de muncă. Vreau să ies la pensie la 1 septembrie 2021 (după 41 de ani de muncă, anticipat) și aș dori să știu dacă mai este nevoie să merg să iau adeverințe de la locurile de muncă pe care le-am avut anterior, începând cu anul 1980, când m-am angajat prima oară în muncă, și până în 1990, când figurez la același angajator. Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

   1. Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor a fost înlocuită, începând cu data de 1 aprilie 2001 cu noțiunea de „stagiu de cotizare”. Din data de 01 aprilie 2001 drepturile de pensie se stabilesc în funcție de stagiul de cotizare.

    Stagiul de cotizare:
    poate fi egal cu vechimea în muncă sau
    poate fi mai mare adăugându-se și alte perioade distincte de cele în care persoana a avut calitatea de salariat, cum ar fi perioada studiilor universitare.

    Mai multe precizări:
    https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 5. Buna ziua. dOUA INTREBARI VA ROG: 1. La documentele ce se solicita a fi depuse pentru dosarul de pensie este necesara si cartea de munca, original si in copie, de ce sa mai aducem adeverinte de la locurile de munca prin care am trecut pana in 2011, cartile de munca au fost operate si certificate prin semnatura/stampila de lucratorii statului, nu? 2. anul trecut, in 2018, a fost o initiativa legislativa in camera deputatilor de recunoastere a activitatii PFA-urilor prin acordarea de vechime in munca de 1 an pentru fiecare 3 ani de contributie ca PFA, se mai stie ceva, sau a fost uitata de la dezbateri? Multumesc

  1. 1. La documentele ce se solicita a fi depuse pentru dosarul de pensie este necesara si cartea de munca, original si in copie, de ce sa mai aducem adeverinte de la locurile de munca prin care am trecut pana in 2011, cartile de munca au fost operate si certificate prin semnatura/stampila de lucratorii statului, nu?

   Răspuns
   – adeverința completează cartea de muncă doar dacă nu au fost trecute sporuri, grupe de muncă, muncă suplimentară, în acord, prime, etc = drepturi care pot fi luate în considerare la stabilirea și calcularea pensiei
   -adeverinta suplinește cartea de muncă după 2011, de când nu mai este utilizată, și toate datele ce pot sta la baza calculării pensiei sunt înregistrate în Revisal. Angajatorul este obligat să elibereze o dovadă a existentei unui raport de muncă cu toate particularitățile specifice.
   – nu se suprapune cartea de muncă cu adeverința decât dacă aceasta dovedește suplimentar, existența unor drepturi ale angajatului.
   – la Casa de pensii se duc toate actele in original. După emiterea și comunicarea deciziei de pensionare, se poate solicita, prin cerere, eliberarea actelor originale (carte de munca, adeverinte).

   2. anul trecut, in 2018, a fost o initiativa legislativa in camera deputatilor de recunoastere a activitatii PFA-urilor prin acordarea de vechime in munca de 1 an pentru fiecare 3 ani de contributie ca PFA, se mai stie ceva, sau a fost uitata de la dezbateri?

   Răspuns
   -nu există o prevedere legislativa de acest gen
   -stabilirea dreptului de pensie nu se mai bazează pe vechimea în muncă, ci doar pe stagiul de cotizare-atât ca durată cât și ca valoare (puncte de pensie)
   – stagiu de cotizare există și la PFA – ca mod particular de desfașurare a activității, o alternativă la calitatea de salariat.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 6. Am lucrat din 1982 octb.pana in mai 2014 ,vecime 32,5 ani varsta 58 ani mai 2019 am depus dosar pensie anticipata si sa aprobat,dar am fost si pfa din 2000 pana in prezent,co contributiile cas si cass platite la zi cu adeverinta eliberata de anaf ca nu sunt restante dar in decizie nu apare nimic nici ca vechime nici ca sume ce ar fi trebuit adugate la calculul pensiei,ce trebuie facut ?

  1. La stabilirea dreptului de pensie se ia în calcul stagiul de cotizare- atât ca durată cât și ca valoare (puncte de pensie).
   La PFA se achită CAS (25%)–dacă persoana fizică autorizată obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2019 – 24.960 lei).
   Contribuția CAS achitată de către PFA se socotește stagiu de cotizare și se evidențiază în punctul de pensie.
   În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare pentru fiecare dintre situaţiile respective.
   Ex: punctajul total = punctajul de la salariu + punctajul de la PFA din 12 luni

   Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
   Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

   În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială (PFA), la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.
   Nu se evidențiază pe adeverință un punctaj separat pentru PFA ci este inclus în punctajul total (dacă ca salariat ați fi avut 2 puncte de pensie/lună, cumulat cu PFA puteți avea 3 puncte pensie/lună).

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 7. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca cele 5 luni lucrate cu jumătate de norma in perioada 1991-1992 se considera luni intregi la calculul vechimii in munca avand in vedere ca am implinit anul acesta varsta necesara pentru depunerea dosarului pentru limita de varsta.. De la Casa de pensii, dupa ce am constatat ca mi s-a gresit vechimea in munca, mi s-a transmis telefonic ca cele 5 luni lucrate nu se calculeaza tot 5 luni, ele fiind cu jumatate de norma perioada lucrata fiind inainte de aparitia legii care reglementeaza ca perioadele cu timp partial de munca se calculeaza ca perioada intreaga la stabilirea vechimii in munca pentru pensua la limita de varsta.
  Multumesc!

  1. Pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2005, în situaţia salariatului care a desfăşurat activitate în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parţial:
   stagiul de cotizare la sistemul de asigurări sociale se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat conform legii,
   vechimea în muncă nu este considerată integrală
   În cazul dvs. cele 5 luni lucrate cu jumătate de normă nu sunt considerate vechime de 5 luni, fiind doar o vechime de 2 luni și jumătate.
   Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 8. Buna ziua !
  Interesant si util articolul dvs. Cu toate acestea nu am gasit in cuprinsul lui un raspuns si pentru problema mea.
  In perioada 1998-2007 pe langa functia de baza cu timp normal de lucru de 8 ore, am incheiat contracte de munca part time cu mai multe firme private. Acestea nu au fost inregistrate in Carnetul de munca, pentru ca asa era procedura la vremea respectiva. In prezent, avand in vedere ca peste un an se apropie pensionarea pentru limita de varsta, ma gandesc ca si perioadele lucrate cu timp partial m-ar ajuta la punctajul de pensie ca stagii de cotizare.
  Din pacate numai doua dintre firmele cu care am colaborat mai exista, restul fiind radiate de cativa ani. De la cele doua voi solicita adeverinte cu stagiile de cotizare. Nu stiu cum sa procedez in cazul firmelor deja radiate, la care nu mai am cu cine sa iau legatura si catre cine sa ma adresez pentru obtinerea informatiilor privind dovada stagiilor de cotizare.
  O alta intrebare ar fi ce date anume ar trebui sa contina adeverintele pentru a fi valabile la Casa de pensii. Eventual unde as putea gasi un model tip.
  In speranta unui raspuns la dilemele mele, va multumesc pentru timpul acordat !

  1. Pentru firmele radiate, adeverințele se eliberează de societățile care au arhiva acelor firme.
   Este obligatoriu ca arhiva să fie păstrată și administrată în permanență.
   Cereți eliberarea unei adeverințe care să fie conform cu Anexa 6 la Legea nr.127/2019 a pensiilor (mai jos)…

   Legea nr.127/2019
    ANEXA 6

       Emitent …………………………..
       C.U.I. ………../Cod fiscal ………..
       Adresa ………….. Telefon ………..
       Nr. …………../Data ……………..

                            ADEVERINŢĂ

       Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ……………………………………………., născută/născut la data de ……………………….. în localitatea …………………………………………….., judeţul ……………………., sectorul ………, având C.N.P. ……………………………….., a fost angajată/angajat la*) ……………………………………………, în perioada de la ………………………… până la …………………………..
       În perioada de la …………………………… până la ………………………, având meseria/funcţia de ……………………………………….., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat:

       Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
       A – Iunie;
       B – Iulie;
       C – August;
       D – Septembrie;
       E – Octombrie;
       F – Noiembrie;
       G – Decembrie.
    __________________________________________________________________________
   |              |                              An                           |
   |______________|___________________________________________________________|
   |              |Ianuarie|Februarie|Martie|Aprilie|Mai | A| B| C| D| E| F| G|
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Salariu      |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | realizat     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | lunar        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Denumire spor|        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Indemnizaţie |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Adaosuri     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Ore          |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | suplimentare |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Prime        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|
   | Total        |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | venit lunar  |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   | realizat     |        |         |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |
   |______________|________|_________|______|_______|____|__|__|__|__|__|__|__|

       OBSERVAŢII: ……………………………………………………..

       Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

                                  Conducătorul unităţii,
                        ……………………………………
                        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

                                 Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana
                              cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane
                              ………………………………………….
                                        (nume, prenume, semnătura)

       Întocmit
       ……………………..
       (nume, prenume, semnătura)

   ————
       *) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.
       În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) şi documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 9. Buna ziua, Va rog sa ma ajutați cu un răspuns la următoarea dilema, mama mea are un stagiu de cotizare efectiv pe cartea de munca de 14 ani, 11 luni si 6 zile dintre care 10 ani si 7 luni sunt încadrați in gr II de munca. In Februarie 2020 ar trebui sa iasă la pensie, de vârsta, însă, nu are stagiul complet, de 15 ani. Voiam sa stiu daca anii lucrați in gr II o ajuta in vreun fel pentru a își completa stagiul. In caz contrar, ce ne îndrumați sa facem? Va mulțumesc anticipat pentru raspuns

  1. Având lucrată în grupa II – perioada de 7 luni, constituie perioadă asimilată la vechimea în muncă, completând vechimea în muncă. Se consideră perioadă asimilată de 3 luni la un an lucrat în grupa II. În loc de 1 an se va socoti 1 an și 3 luni. Este recomandat să faceți o cerere către Casa de pensii județeană prin care să solicitați o adeverință cu stagiu de cotizare pe care îl aveți. Dacă aveți trecută și perioada asimilată grupei II de muncă, aveți vechimea completă. 
   ART.15 din Legea nr.127/2019
       (1) Pentru perioadele care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, după cum urmează:
       a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
       b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.
       (2) Constituie perioade asimilate şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum şi perioada suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
       (3) Constituie perioade asimilate şi alte perioade suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 10. Buna ziua! Am facut facultatea la seral iar in perioada facultatii mi-am luat concediu fara plata pentru sustinerea examenelor. In cartea de munca apar ca si CFS. Pentru pensie anticipata partiala se considera zilele respective la vechime sau se scad din vechime? Conform art 158 din Codul Muncii ele nu se scad din vechime. Intrebarea mea e: asta e valabil atat la pensia la limita de varsta cat si la pensia anticipata partiala?
  Va multumesc

  1. Conform art.46 din Legea nr.127/2019 există următoarele categorii de pensii:
       a) pensia pentru limită de vârstă;
       b) pensia anticipată;
       c) pensia de invaliditate;
       d) pensia de urmaş.

   Vi se va asimila perioada precizată ca și vechime în muncă, întrucât erați la facultate. Conform art.60, alin.2 din Legea nr.127/2019: 
   (2)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.d)-h) şi art.15.

   Art.14, alin.1) lit. b) În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:
   …..a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

   https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

  2. Bună seara cu o întrebare va deranjez.Daca tatăl meu decedat în 2014nu beneficia de pensie deoarece avea 61de ani la momentul decesului,el având vechime pe cartea de munca doar 13si 1luna în gr2 condiții speciale 100% neavând cei 15ani întregi.Mama mea poate depune actele pentru pensia de urmaș ea având vârstă de 65de ani căsătorită din 1986legitim cu el dar ea nu deține carte de muncă.Va rog aștept un răspuns

   1. Conform prevederilor art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.”
    Mama dvs nu poate beneficia de pensie de urmaș, nefiind îndeplinită condiția legală de a fi ”urmașa unui pensionar”, adică soțul decedat nu a fost pensionar.

    https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 11. Va multumesc pentru raspunsul prompt!

  As mai dori o clarificare in legatura cu actele necesare pentru dosarul de pensionare anticipata partiala: am gasit pe internet o lista cu aceste acte, printre care si “dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala pentru persoanele, care la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat”.

  Imi puteti spune la ce se refera exact? In particular m-ar interesa daca o persoana detine un apartament dat in chirie, pentru care se plateste CASS, sau o persoana beneficiaza de dividende de la o firma (pentru care de asemenea se plateste CASS) e indreptatita sau nu sa aplice si sa primeasca pensie anticipata partiala?

  Va multumesc!

 12. Bună ziua, o întrebare. :care este legea care spune ca activitatea prestata ca intreprindere individuala, pfa, sau if este considerata vechime în munca dacă sa plătit cas, și nu este doar stagiu de cotizare. Multumesc

  1. ART. 6 din Legea nr.263/2010
       (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
   ….. IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22 din HG nr.257/2011
       În categoria “persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice”, prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:
      ….w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

   ART. 16 din Legea nr.127/2019
       (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin instrumente juridice internaţionale la care România este parte.
       (2) La stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, 

   ART. 47din Legea nr.127/2019
       Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege

   La stabilirea pensiei se consideră:
   – stagiul de cotizare
   – vârsta.
   Stagiul de cotizare a înlocuit sintagma ”vechimea în muncă”

   https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

 13. De ce la un concurs pe o fct contractuala, nu se accepta, activitatea ca titular a l unei intreprinderi individuale, nici c a vechime în munca nici ca vechime în specialitatea studiilor, dacă exista acte doveditoare, este legal. Plătesc contribuții, legea Ma o bliga sa nu mi fac ctr munca cu mine insumi, dar nu recunoaște ca vechime. Este legal?

 14. Buna ziua, doresc sa va prezint urmatoarea speta:
  în perioada 2010-2016 am lucrata in Sănia /Italia cu acte (contract de munca dar am beneficiat si de somaj in anumite perioade ) în momentul de fata sunt angajat al unei societati in tara si doresc sa stiu daca vechimea care am acumulat-o in perioada 2010-2016 o pot prezenta societatii în vederea modificarii gradului de incadrare si a salariului, mentionez ca societatea este cu capital privat. Din cat am studiat inteleg ca pot valorifica perioada respectiva la pensie insa doresc sa stiu daca si acum in perioada de activitate pot beneficia de acest beneficiu.

 15. Buna ziua ! Daca ma puteti ajuta, as dori sa stiu daca pentru perioadele lucrate ,11 ani si 11 luni grupa II si 9 luni conditii speciale, se acorda sporul de vechime si pentru fractiunile de an, respectiv 11 luni grupa II si 9 luni conditii speciale.
  Va multumesc.

 16. Sărut mâinile! Ptr dosar pensionare (cadru militar), adeverinta cu vechimea în muncă eliberată de ITM în(perioada anului 2000), este, constituie și stagiu de cotizare!? Casa de pensii nu mi pot elibera o adeverință cu stagiu de cotizare. Mulțumesc.

 17. Sărut mâinile! O întrebare…înainte de anii 2000 am lucrat aproximativ 3 ani de zile cu contract civil de muncă și doar după anul 2000 mi-a fost întocmită cartea de muncă. Întrebarea mea este: cei 3 ani cu contract civil, se consideră vechime în muncă, la pensie? Si anul de armată, mi se ia în calcul, dacă înainte să merg în armată nu am avut carte de muncă? Vă mulțumesc anticipat! O zi bună!

 18. Bună ziua, vă rog să îmi spuneți dacă pe perioada facultății, am lucrat în anul trei și patru, mai este facultatea considerată vechime? În lege se specifică faptul că dacă ai avut venituri în timpul facultății, atunci aceasta se pierde ca vechime, dar nu specifică dacă parțial se pierde vechimea pe anii lucrați concomitent cu facultatea sau total. Aștept răspunsul dvs. Mulțumesc!

  1. Perioade asimilate sunt perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

   Conform art..49 din Legea nr.263/2010
   (1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
   b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

   Veți avea perioadă asimilată doar anii de facultate la zi și NU ați avut contract de muncă pentru care s-au achitat contribuțiile sociale.
   Perioada în care ați fost angajat este vechime în muncă și stagiu de cotizare la CAS.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

   1. sa inteleg ca anul 1 si 2 vor fi considerati perioada asimilata iar anul 3 si 4 cand s a lucrat vor fi considerati vechime in munca?

 19. buna ziua, ma-am angajat la o firma in anul 2009 cu sediul in bucuresti , eu fiind din constanta , iar firma ne-au luat cartile de munca la sediul central din bucuresti, in anul 2012 am intrat in concediul de crestere a copilului iar in 2014 cand acest concediu se termina am aflat ca firma intrase in insolventa iar cartile de munca fusesera trimise fostilor angajati din 2013.in incercarea mea de recuperare a carti de munca itm buc. m-au informat ca nu au aceasta carte si nici arhivatorul societati nu detin cartea mea de munca si nici nu pot sa-mi dea adeverinta de vechime in munca.mentionez ca in cartea de munca erau trecute si societatile la care am lucrat pana atunci si nici acelea nu mai exista si nu mai pot procura adeverinte de la ele.va rog sa ma sfatuiti cum pot proceda pt a recupera cartea de munca sau de adeverinte de vechime? multumesc

  1. Faceti o solicitare la ITM Bucuresti,daca societatea careia i-ati dat cartea de munca avea sediul in Bucuresti.In acest caz carnetul de munca ar trebui sa fie la ITM Bucuresti,iar daca nu, tot ei va elibereaza adeverinta cu stagiul de cotizare din perioada respectiva.La fel , faceti solicitare si la ITM din oricare județ unde ati lucrat si va vor elibera adeverinte.Eu asa am procedat si am obtinut adeverinta cu stagiile de cotizare pe care nu le mai aveam.Cererea se depune pe e-mail sau prin posta cu confirmare de primire.

 20. Buna ziua ! Am terminat liceul in Iunie 1974 iar in Octombrie 1974 am fost incorporat , pana in Februarie 1977(1an si 4 luni ) . Intrebarea mea pentru d-voastra : pentru aceasta perioada de satiasfacere a stagiului militar , cum se calculeaza punctul de pensie aferent ( atat lunar cat si anual ) ? Va multumesc !

 21. Buna ziua,

  Va solicit ajutorul intr-o situatie mai speciala, aceea a artistilor ce au desfasurat activitate profesionala artistica inainte de 90’ in calitate de colaboratori liberi profesionisti, artisti, balerini, cantareti. Articolul dumneavoastra nu abordeaza acest subiect si sper sa gasesc disponibilitate din partea dumneavoastra daca cunoasteti situatia acestor categorii de pensionari. Mentionez ca mama mea detine aproape in totalitate vechime dovedita prin adeverinte de colaborare( mai bine de 14 ani) . Aceste adeverinte sunt echivalate cu vechime in munca sau nu?
  Precizez ca in adresele depuse de-a lungul timpului am dat peste o serie de Note MMPS ce clarifica acest aspect si stabilesc ca activitatea de colaborator artistic inainte de 90 este vechime in munca si abiliteaza ARIA actualmente Artexim sa elibereze adeverinte in acest sens, doar ca acestia nu detin arhive pentru colaboratorii din tara doar partial colaboratori in strainatate.
  In aceste conditii practic devine imposibil pentru foarte multe persoane sa indeplineasca criteriile din legea pensiilor referitoare la vechimea in munca, minim 15 ani.
  Astept raspunsul dumneavoastra
  Va multumesc

  1. Prin Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România sunt reglementate condițiile de constituire a vechimii în muncă și pensionare. 
   Conform art.6 din lege:„Atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artistic interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta persoana juridica de drept public sau privat la care artiștii interpreti sau executanti liber profesionist au prestat activități artistice interpretative în regim de colaborare.”
   Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in termen de 30 de zile de la data solicitarii. In lipsa sau in completarea documentelor oficiale, dovada activitatii artistic-interpretative sau a atestarii se poate face cu orice mijloc de proba prevazut de lege, afise, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaratii notariale. Conform art. 10 din lege:    (1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează:
       a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate – 10 zile lucrătoare;
       b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat – 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;
       c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate – 15 zile lucrătoare;
       d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri – 30 de zile lucrătoare;
       e) o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic – 10 zile lucrătoare;
       f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală şi altele asemenea, declarat ca naţional – 30 de zile lucrătoare;
       g) o participare la un eveniment artistic de importanţă internaţională, declarat ca atare – 60 de zile lucrătoare;
       h) o interpretare a unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau scurtmetraj – un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la şi de la locurile de filmare, precum şi zilele de repaus;
       i) un turneu artistic în ţară sau în străinătate – un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii din turneu.
       (2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestaţie artistic-interpretativă dintre cele prevăzute la alin. (1) include şi zilele necesare repetiţiilor de orice fel, precum şi pe cele necesare oricărei alte activităţi pregătitoare depuse în scopul bunei desfăşurări a prestaţiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
       (3) Premiile unu, doi şi trei, precum şi distincţiile similare obţinute prin participarea la evenimente artistice naţionale sau internaţionale de prestigiu majorează cu 30% numărul de zile lucrătoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivalează activitatea artistic-interpretativă şi cu 10% pentru alte premii.

    Adeverințele dovedesc vechimea în munca!Acestea pot fi completate cu:  orice mijloc de probă prevăzut de lege, afișe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declarații notariale. 

   https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

 22. Buna dimineata,.intrebare,.La ITM se regasesc date din registrul personal referitoare la salariul lunar brut/net realizat,.? vechimea in munca spor ore noapte, ore suplimentare,.??in perioada 1993/2001 ? intreb caci vechiul angajator nu vrea sa-mi elibereze aceste adeverinte,.cu salariul lunar ,.brut/net si ore de noapte doar din 1997 noiembrie ,.eu lucrand in ture din 1993,.ei invocand faptul ca asta au in programul facut de o firma de IT,. Va multumesc anticipat,. cu respect,.,

  1. Conform art.7, din HG nr.905/2017:
   (8) În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

   Extrasul din registru atestă activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate

   https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

 23. Bună ziua, în ipoteza în care separat de activitatea desfășurată la stat, am avut și cabinet individual , iar pentru veniturile realizate am plătit asigurări sociale, de sănătate și impozit, cum pot valorifica această activitate în drepturile de pensie?Concret, ce acte trebuie depuse?Trebuie solicitat de la fisc situația contribuțiilor achitate sau au cei de la Casa de pensii o astfel de evidență? Multumesc anticipat!

  1. Persoanele interesate pot solicita caselor teritoriale de pensii – prin email – transmiterea buletinului de calcul și a anexelor care conțin informațiile cu privire la stabilirea dreptului de pensie (date privitoare la activitatea în muncă).
   Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către casele teritoriale de pensii.
   Pentru mai multe detalii accesați:
   https://www.cnpp.ro/depunere-cereri-si-documente

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

 24. Buna ziua de ce casa de pensii.a spus ca.nu.mi.poate.elibera.adev.cu stagiul.de cotizare?Multumesc.

 25. O.intrebare.Am lucrat.o.perioada.la un angajator.si.mi a eliberat.adeverinta.cu perioada.lucrata.pt.pensie.Trebuia.sa mi treaca.in adeverinta.si salariul?pt.ca.nu mi l a trecut.Multumesc.

  1. Da, se trece și salariul într-o adeverință eliberată special pentru a fi depusă la Casa de pensii în vederea calculării drepturilor de pensionare.
   Dar, având în vedere că există o centralizare a stagiului de cotizare al fiecărei persoane la Casa de pensii din circumscripția unde locuiți, puteți solicita casei teritoriale de pensii – prin email – transmiterea buletinului de calcul și a anexelor care conțin informațiile cu privire la stabilirea dreptului de pensie (date privitoare la activitatea în muncă).

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 26. Buna ziua!As dori sa aflu unde ma pot adresa pentru eliberare adeverinte de vechime pt perioadele lucrate in anul 2000 si 2002.Nu stiu daca firmele respective mai sunt in functiune sau sunt radiate.Am lucrat cu contracte de munca,inregistrate la Itm si figureaza in cartea de munca.Am scos de la Casa de pensii perioadele de contributivitate,figurez incepand cu 2003.Multumesc!

 27. Buna ziua,urmeaza sa ma pensionez si am muncit pana in 15.12.2001 ca sofer la o intreprindere de transport,de unde,la solicitarea mea,am primit pentru toti anii munciti acolo,adeverinta pentru incadrare in grupa II-a de munca.Va rog sa imi spuneti de unde pot afla sigur,daca pentru adeverinta primita s-a platit cotizatia conform grupei II-a de munca,deoarece din 1999, intreprinderea a fost cumparata de un patron,care,am inteles de la alti fosti colegi care s-au pensionat si au avut probleme,deoarece ,patronul,nu a platit pentru toti angajatii contributia suplimentara pentru grupa II-a.Unde se poate verifica plata contributieipentru grupa II-a de munca la anii 1999 si 2000?Multumesc!

 28. Buna ziua sunt însărcinată în 6 luni urmează să nasc în ianuarie 15 2021 am lucrat o săptămână în martie 2020 după sau desfăcut contractul de munca din cauza pandemiei pe urmă Mam reangajot din 28 iulie 2020 până în 16 aprilie 2021 acum sunt angajata din 5 octombrie 2021 până voi naște mă incadrez la indemnizație de creștere a copilului?

  1. Beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.
   Dacă verificați perioada lucrată, să fie cu contract de muncă și cu plata asigurărilor de sănătate, și întreaga perioadă este de minim 12 luni în ultimii 2 ani, beneficiați de dreptul de concediu creștere copil și indemnizație.

   https://projurista.ro/concediul-si-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului/

 29. Buna ziua!
  Imi puteti raspunde la o întrebare?
  Pe stagiul de cotizare apar cu 15 ani si 4 luni, ar trebuie sa am gradația 4.
  Angajatorul imi spune ca am 13 ani si 4 luni.
  2 ani am platit singur cotizația pt vechime.
  Angajatorul imi spune ca nu se calculează cei 2 ani plătiți sunt doar pt pensie:(
  Multumesc!

  1. Art.3, alin.1) din Legea nr.263/2010
   p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

   Sunt incluși în stagiu de cotizare/sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la pensie și anii pentru care s-a plătit contribuții de asigurări sociale

   https://projurista.ro/legea-nr-263-din-2010-sistemul-unitar-de-pensii-publice/

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 30. Sarut mana,

  Am solicitat pensionarea anticipata partiala la Casa de pensii Arges. Mi s-a refuzat pensionarea pe motiv ca am realizat stagii numai 34 ani 11 luni si 2 zile, in mod eronat, intrucat am stagii de 35 ani si 2 zile. Se invoca faptul ca in august 2001, SC Automobile DACIA, unde am lucrat, a declarat ca am lucrat o singura zi. In cartea de munca nu apare nicio intrerupere, iar in fisierul de la Casa de pensii apare intradevar o singura zi pe august 2001, insa veniturile declarate sunt corecte inclusiv punctajul. Societatea nu raspunde la transmiterea vreunei rectificative, la cererea mea. Sunt fara venituri, pentru o eroare care nu stiu de unde provine. Sunt in termen de 45 zile de la primirea Deciziei de refuz. Pot chema in judeccata Casa de pensii Arges?

 31. Bună ziua! Am lucrat in Marea Britanie timp de 3 ani. Acum lucrez în cadrul M. A.I, evident, in România. Aș dori să știu:
  1)dacă acei trei ani pot fi considerați vechime in muncă(pentru calculu pensiei) și cu ce documente trebuie dovedită această vechime;
  2) dacă poate fi luată in calcul pentru stabilirea numarului (pragului) de zile de concediu; daca da, la fel, cu ce documente se poate dovedi. Mulțumesc!

  1. 1) Da, cei 3 ani lucrați în Marea Britanie pot fi considerați vechime în muncă dacă ați avut un contract de muncă individual și au fost achitate contribuțiile aferente.
   Mai multe detalii: https://projurista.ro/vechimea-in-munca-plata-retroactiva-a-vechimii-in-munca/
   2) Dacă respective perioadă este asimilată vechimii în muncă, va fi luată în considerare și pentru calculul nr.zilelor de concediu de odihnă aferente.

   https://projurista.ro/timpul-de-munca-si-timpul-de-odihna/

 32. Buna ziua!Inteleg ca pana la data de 01.04.2021 dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca!Intrebarea mea este, dupa data de 01.04.2021, cum se face dovada?cu Adeverinta eliberata de angajator sau cu declaratia nominala prevazuta pentru stagiul de cotizare.Mentionez ca in adeverinta se specifica faptul ca am lucrat pana in anul 2003 in conditii deosebite de munca in procent de 100%.In declaratia nominala se specifica faptul ca in perioada 01.04.2021-31.12.2001 am lucrat in consditii normale.Care document are prioritate?Multumesc frumos!Mentionez ca am lucrat pana in 2003 in cadrul unui Spital Judetean ca asistenta medicala.

  1. Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor a fost înlocuită, începând cu data de 1 aprilie 2001 cu noțiunea de „stagiu de cotizare”. 
   Din data de 01 aprilie 2001 drepturile de pensie se stabilesc în funcție de stagiul de cotizare.
   Stagiul de cotizare se verifică de Casa de Pensii, având o bază de date cu stagiile de cotizare ale fiecăruia.
   Dacă ați fost angajată se poate dovedi prin adeverință de la angajator, ccea ce este aplicabilă și în cazul dvs.
   Dacă s-a desfășurat o activitate ca liber profesionist, se poate dovedi cu contractul de asigurări sociale, declarație, dovadă ANAF,…

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 33. sarut mina asi dori si eu un raspuns am depus documentele la casa de pensie mea esit vechime 22 ani si7 luni intrebare pina in 2004 amlucratcu program de 10 ore in silvicultura lucrind la lucrari de intretinere dar nu avem de lucru tot anul 7\8 luni pe an din anul 2005 am deschis o firma srl ca administrator angajati muncitori inginer silvic iar eu nu meam dat sema caci la mine pe firma pot fi angajat cind am aflat amperdut 5 ani …intrebare salarul mea fost mai mare ca la un muncitor me trimis decizie de 650 de lei ca la un asistat social

 34. sarut mina asi dori si eu un raspuns am depus documentele la casa de pensie mea esit vechime 22 ani si7 luni intrebare pina in 2004 amlucratcu program de 10 ore in silvicultura lucrind la lucrari de intretinere dar nu avem de lucru tot anul 7\8 luni pe an din anul 2005 am deschis o firma srl ca administrator angajati muncitori inginer silvic iar eu nu meam dat sema caci la mine pe firma pot fi angajat cind am aflat amperdut 5 ani …intrebare salarul mea fost mai mare ca la un muncitor me trimis decizie de 650 de lei ca la un asistat social mi sa luat incalcul si amata dar euamfacu incombinatul sidelurgic galati armata la munca

  1. Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor a fost înlocuită, începând cu data de 1 aprilie 2001 cu noțiunea de „stagiu de cotizare”.
   Din data de 01 aprilie 2001 drepturile de pensie se stabilesc în funcție de stagiul de cotizare.
   Stagiul de cotizare se verifică de Casa de Pensii, având o bază de date cu stagiile de cotizare ale fiecăruia.
   Valoarea pensiei rezultă din valoarea contribuției la asigurarile sociale (la fondul de pensii).
   Dar, dacă mai aveți fima și mai puteți continua să lucrați, puteți să vă faceți un contract pe firma dvs. și să mai contribuiți la CAS (fondul d pensii). Ulterior puteți solicita să vi se recalculeze pensia, fiind socotit și contribuția ulterioară.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

   1. Am lucrat din 1999 pana în 2007 la o firma care nu mai exista. Am vechimea trecuta în carnetul de munca și verificat, stampilat de ITM. În caz ca nu e plătit de angajator aceasta perioada, mi se considera vechime în munca?

    1. Bună ziua,aș dori să vă întreb cui trebuie să mă adresez ptr a mi se recalcula vechimea în câmpul muncii,au calculat cu un an m-ai puțin la casa de pensii. Au trecut cele 45 de zile în care se putea face contestația. A afectat calculul pensiei ?

 35. Buna seara.
  As vrea sa îmi ziceți in situația in care am un PFI- medic colaborator înființat in Aprilie 2021 dacă am plătit cass și CAS aceasta perioada de la înființare pana acum este considerată vechime in munca?
  Va mulțumesc!

  1. Da, este considerată stagiu de cotizare în asigurările sociale și vechime în specialitate, iar contribuțiile se plătesc pentru un venit estimat a fi echivalent cu minim 12 salarii minime brute, venituri ce se declara prin Declarația unică.
   CAS și CASS se datorează doar la atingerea sau depășirea plafonului de 12 salarii minime brute.

 36. Bună ziua,la cumulul perioadelor de vechime se ia în considerare și perioada de 2 luni si 15 zile de șomaj pe legea 76/2002,la pensie anticipată parțială pe legea 223/2015 (pensie militară) fiindcă angajatorul nu recunoaște aceasta vechime, susține că e doar perioadă de stagiu de cotizare deși legea 223 specifica in art.3 lit f .ca “reprezinta vechime cumulată perioadele de timp recunoscute ca vechime în muncă, vechime in serviciu, stagiu de cotizare sau perioade asimilate in vederea obținerii unei pensii în condițiile legii.”Momentan am 19 ani ,9 luni si 15 zile fără acea perioadă2 luni si 15 zile), asta susține angajatorul,practic nu recunoaște aceasta vechime (stagiu de cotizare)ce soluție am sa actionez in instanta pentru recunoaștere??

 37. Bună ziua,

  Recent am primit decizia de pensionare. În cadrul ei mi s-a specificat că sporul de vechime nu s-a putut valorifica la calculul pensiei întrucât pe Adeverința obținută de la angajator nu este specificat temeiul legal în dreptul fiecărui spor de vechime.
  Menționez că Societatea la care am lucrat între timp s-a desființat iar arhiva a fost preluată de către o firmă de arhivare. Am contactat telefonic această firmă dorind să aflu dacă pot să-mi emită un document care să cuprindă și temeiul legal. Răspunsul a fost că nu-mi pot comunica dacă documentul solicitat va conține informațiile care mă interesează și de asemenea că nu pot interveni asupra documentelor arhivate.
  Vă rog să-mi spuneți care este calea legală de urmat pentru a obține dreptul de a mi se lua în considerare sporul de vechime ?
  Vă mulțumesc anticipat.

 38. Buna Ziua . În iulie împlinesc 52 de ani si conform legii ma pot pensiona la limita de varsta ,mentionez ca lucrez la o societate :in conditii speciale 22.6 luni ,tot aici mai am 5,7 luni gr 2.Mai am 3,6 luni conditii normale .întrebarea este daca raportarea anilor de conditii speciale se face la 35 sau 25 de ani .Conform anexei 2 stagiul de cotizare este 25 de ani pt. aceasta societate.

  1. Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
   Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.
   Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
   Conform prevederilor legale nu vă încadrați în condițiile pensionării anticipate.

   https://projurista.ro/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

   1. Raspunsul este pt . mine sau cineva mai sus, precizez ca pensia va fi la limita de varsta, nu anticipata, deorece am cei 13 ani redusi din 65 si cu stagii asimilate se aduna 44 de ani de cotizatie.Multumesc

    1. Stimate domn, conform datelor generale prezentate nu se poate interpreta un caz special.
     Vă recomand să vă adresați Casei de pensii din circumscripția dvs și, în baza informațiilor din baza de date, analizând specificul domeniului în care ați activat, vă poate calcula dacă este posibil să vă pensionați.

 39. Buna ziua stimabiala doamna. Sunt angajat de curand in sistemul bugetar , nu am lucrat niciodata in Romania cu carte de munca asadar gradatia mea este 0 , in ultimi 6 ani de zile am lucrat in strainatare in Anglia (2015-2021), as dori sa stiu daca se ia in considerare vechimea in campul muncii acei ani lucrati in Anglia? Detin fluturase de salariu de al angajator si fluturas de inchidere a anului financiar de la autoritate a statului din Anglia in care este descris faptul cat am castigat si taxe ce sau oprit pe fiecare an in parte. La ce institutie a statului ma pot adresa pentru a recunoaste vechimea in munca? Va multumesc nespus de mult pentru un eventual raspuns.

  1. Perioada desfăşurată de o persoană în ţările membre U.E.este recunoscută în România, în temeiul principiului egalităţii de tratament enunţat în Regulamentul Nr.492/2011, ca „vechime în
   muncă”.
   Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil şi României, reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii. Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor.
   În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii şi egalitatea de tratament din Regulamentul Nr.492/2011, la art. 7 se stipulează că lucrătorul cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, faţă de lucrătorii naţionali, în ceea ce priveşte munca şi avantajele sociale şi fiscale.
   Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unităţile la care s-a desfăşurat activitatea.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 40. Buna ziua ! Am și eu următoarea intrebare: dupa terminarea facultății am intrat timp de 3 luni în șomaj, după care în concediu de maternitate. Dupa 1 an si 8 luni m am angajat si as vrea sa știu dacă acesta perioada se consideră vechime în muncă pt calcularea drepturilor salariale ?

  1. Începând cu data de 01.03.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aceste perioade nu mai sunt recunoscute de lege ca fiind vechime în muncă.
   În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
   Întrucât nu ați avut un raport de muncă (CIM) înainte de nașterea copilului, NU este considerată vechime în muncă.
   Șomajul NU este considerat vechime în muncă.
   Durata facultătții, dacă este curs de zi este considerată vechime în muncă.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 41. Buna seara ,va rog sa-mi spuneti dacă am lucrat între anii 1986 -1990 program de 4 ore pe zi pentru îngrijire copil născut in 1983 iar funcționara a scris pe cartea de munca Program de 4 ore fără a menționa ca este pentru creșterea copilului cum se considera vechime in munca?

  1. Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca stagiu de cotizare ( vechime în muncă). Începând cu 18 ianuarie 1990 concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, este perioada asimilată stagiului de cotizare.
   Corect a fost menționat program de lucru redus la 4 ore, nefiind perioada legală a concediului de creștere copil.

   https://projurista.ro/concediul-si-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului/

 42. Buna ziua,
  Sunt persoana cu dizabilitati, gradul I (grav) si am un stagiu de cotizare de 14,5 ani, efectuati in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat. Cuantumul pensiei va fi calculat strict pentru acesti 14,5 ani, sau se va considera stagiu complet de cotizare ?
  Va multumesc!

 43. Buna ziua Dna Fainita,

  Va rog un punct de vedere asupra sporului de noapte in calculul vechimii.
  Am lucrat in primii ani de stagiatura 1987 si 1988 ca dispecer in cadrul Dispeceratului national de gaze. Se lucra in ture de 12h cu 24h liber (pentru tura de zi – 07.00-19.00) si 12h cu 48 h liber pentru tura de noapte (19.00-07.00)
  In carnetul de munca nu apare niciun inscris in acest sens si nu-mi aduc aminte sa fi primit ceva mai multi bani decat era salarul de stagiar din acea perioada.
  Am inteles ca se ia in calculul vechimii pentru sporul de noapte 3 luni pentru fiecare an lucrat. Nu stiu daca este asa si va rog daca puteti sa-mi raspundeti la aceasta intrebare si unde pot gasii legiferat acest lucru.
  Cu aleasa recunostiinta,

  1. Vă recomand să solicitați de la respectivul loc de muncă o adeverință prin care să se confirme efectuarea orelor de program pe timp de noapte, care este perioada, care era sporul acordat.
   Cu respectiva adeverință mergeți la casa de Pensii în a cărei circumscripție locuiți și înregistrați respectiva adeverință și solicitați o precizare privind luarea în calcului stagiului de cotizare a acelor sporuri.

   https://projurista.ro/sporul-de-vechime-in-munca-conditii-generale/

 44. Bună seara! Am și eu o întrebare legată de perioada de 1 an, in care am stat acasă ptr creșterea copilului 18 02 1990. /18 02 1991 Acest an nu este trecut în cartea de munca. Pot dovedi doar cu certificatul de naștere al copilului sau trebuie sa scot de la firma unde am lucrat un act doveditor ?Mulțumesc frumos!

 45. Bună ziua! As dori sa știu dacă reprezintă vechime in muncă/stagiu de cotizare (la stabilirea gradației) o perioadă de contract de munca suspendat, in vederea efectuării unui concediu fara plată pentru interes personal, in care persoana a achitat contribuțiile si prezintă adeverință cu stagiu de cotizare de la casa de pensii, in care figurează cu contribuții pe acea perioadă, în calitate de persoană fără contract de munca cu angajatorul – cod 12. Mulțumesc mult!

 46. Buna ziua,
  In perioada 1983-1993 am lucrat la Intrep. Electrotimis Timisoara, care in prezent nu mai exista.
  Am nevoie de adeverinta de sporuri, pentru perioada respectiva, pentru dosarul de pensie, pe care trebuie sa o solicit la Depozitul de siguranta Arhivatorul ( SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL ).Pentru a ajunge in posesia ei va trebui sa achit aprox. 250 lei, ceea ce mi se pare aberant. Ei au preturile afisate pe site-ul lor. Am vreo posibilitate sa obtin aceasta adeverinta altfel ?

 47. Buna ziua,in curand fac 65 ani si pot aplica pentru pensie,cu 35 ani cotizati,numai ca sunt calcule de cateva luni pentru a sti data exacta la care pot iesi.
  Am doi ani lucrati gr.II-a in anii ’95-’97,am adeverinta necesara.La vechimea in munca pot adauga 6 luni pe care le-am castigat din cei doi ani gr. II-a ?Sau imi trebuiau minim 5 ani in gr. II-a pentru a mi se aduna la vechime?
  Multumesc mult!

 48. Buna ziua,
  In 08.07.2022 la ora 12.59 v-am expus situatia mea in cazul obtinerii adeverintei de sporuri ( am poza cu aparitia rugamintii mele pe site) Vad ca s-a sters. Mai are rost sa repet rugamintea mea , sau se face o selectie si va fi stearsa din nou ?
  Multumesc anticipat,
  Liana

 49. Buna ziua,
  Am lucrat la S.C. Danubiana S.A. Bucuresti: 03.1878 – iulie 2002. Fabrica a fost inchisa in 2004. In 2008 mi s-a elibert ADEVERINTA ce precizeaza sporurile si Grupa 2-a de munca. Mi-au fost acordate: sporuri de vechime, de conditii grele, de fidelitate, de lucru peste program si de noxe. Toate sporurile “s-au oprit”, adica nu mai apar din 01.oct. 2000, cand mi-am pus cererea de emigrare. Am continuat sa lucrez pana in iulie 2002.
  Este legala anularea sporului de vechime si cel de fidelitate ? Intreruperea celorlalte trei o consider obiectiva, prin schimbarea locului de munca in aceeasi uzina.
  Nefiind cuprinse in decizia de pensionare/ian. 2015, pot obtine cu sanse de castig in justitie recastigarea sporurilor de vechime si de fidelitate ptr: oct. 2000 – iulie 2002 ? Uzina nu mai exista. A&M ARHIVE CENTER SRL Ploiesti, detinatoare arhiva, preciza, citez: “- in perioada iunie 1999 – iulie 2002- lipsa state de plata loc de munca si fise de evidenta a salariilor loc de munca”. Mentionez ca m-am gasit in 2002 pe un pontaj pe post de muncitor ( nedeclarat – nu mi se comunicase radierea postului de inginer, fost sef atelier, sef de sectie si inginer principal).
  Multumesc ptr. raspuns.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.