Regulament aplicare Legea executorilor

∞ Străduiește-te să-ți păstrezi stăpânirea de sine și-n clipele amare ∞

Regulament aplicare Legea executorilor a fost aprobat prin ORDIN nr. 210 din 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

ART. 1

Se adoptă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi preşedinţii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecătoriilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.

ANEXA 1

REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

CAP. 1 Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti  

 SECŢIUNEA 1     Dispoziţii generale 

   

ART. 1  

Executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, precum şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

ART. 2  

Actul îndeplinit de executorul judecătoresc în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.

ART. 3   

Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile cu respectarea şi în limitele competenţelor prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecătoresc, de Codul de procedură civilă şi de alte legi aplicabile în materie.

SECŢIUNEA a 2-a Constituirea şi funcţionarea birourilor de executori judecătoreşti

   

ART. 4

(1) Executorii judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă.

(2) În circumscripţia unei judecătorii pot funcţiona unul sau mai multe birouri de executori judecătoreşti.

(3) Competenţa teritorială a executorului judecătoresc se întinde în întreaga circumscripţie a judecătoriei în care îşi are sediul biroul său, cu excepţia municipiului Bucureşti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.

Textul integral.…..ORDIN nr. 210 din 2001 – Regulament aplicare Legea executorilor 188 din 2000 …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.