Zadarnicirea combaterii bolilor-infractiune siguranta publica

∞Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevărată ideea de valoarea sa până când o vom pierde∞

Zadarnicirea combaterii bolilor, Art. 352 Cod penal 

 • Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Boala infecțioasă (boală contagioasă, boală comunicabilă, boală transmisibilă, boală infecto-contagioasă, boală molipsitoare) este cauzată de un agent biologic (virus, bacterie, parazit mono sau multicelular, ciupercă, insectă) față de care organismul atacat, în cadrul unui complex de împrejurări, nu este capabil să se apere.

Bolile infecțioase afectează omul, animalele, plantele, insectele, chiar și bacteriile (viruși bacterieni). Ele pătrund în corp prin anumite „porți de intrare”, fiind transmise direct, de la persoană la persoană, sau prin vectori.

Cetăţenii români şi orice altă persoană aflată pe teritoriul României, unităţile şi operatorii economici au obligaţia:
 • să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile,
 • să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică,
 • să ofere informaţiile solicitate şi
 • să aplice măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii individului şi a populaţiei (art.39 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată).
Infracțiunea ”Zadarnicirea combaterii bolilor” este prezentată în două forme:
 • forma infracţională de bază când fapta de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase este comisă cu intenţie
 • forma infracţională atenuată când fapta de mai sus este săvârşită din culpă.

Obiectul infracţiunii ”Zadarnicirea combaterii bolilor”

Obiectul infracţiunii este reprezentat de valoarea socială, relațiile sociale sau bunul care sunt puse în pericol sau se vatămă prin săvârşirea unui fapt incriminat de legea penală.

Obiectul juridic este reprezentat de valoarea socială şi relaţiile sociale ocazionate de aceasta, ocrotite prin incriminarea şi sancţionarea unei fapte care prezintă un pericol social.

În cazul infracțiunii ”Zădărnicirea combaterii bolilor” obiectul juridic este constituit din relaţiile sociale privitoare la sănătatea publică, sub aspectul respectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase.

Potrivit art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 ”sănătatea publică este starea de sănătate a populaţiei în raport cu determinanţii stării de sănătate: socio-economici, biologici, de mediu, stil de viaţă, asigurarea cu servicii de sănătate, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de sănătate”.

Obiectul material constă în bunul sau persoana fizică împotriva căreia s-a îndreptat acţiunea sau inacţiunea incriminată în cazul infracţiunilor care au un obiect material, absenţa acestora implicînd lipsa obiectului juridic atrage inexistenţa infracţiunii. Obiectul material nu trebuie confundat cu mijlocul material, instrumentul de care făptuitorul s-a folosit la săvîrşirea infracţiunii.

Infracţiunea de ”Zădărnicire a combaterii bolilor” nu are obiect material. În mod exceptional această infracţiune poate avea obiect material atunci când activitatea de zădărnicire a combaterii bolilor infectocontagioase este efectuată nemijlocit asupra unui lucru.

Subiecţii infracţiunii ”Zadarnicirea combaterii bolilor”

Subiecţi ai unei infracţiunii sunt persoanele fizice care nu şi-au onorat obligaţia din cadrul raportului juridic penal de conformare şi au săvârşit fapta interzisă şi persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii ocrotirii legale, suportând consecinţele faptei infracţionale.

Astfel, prin subiecți ai infracțiunii se înţelege persoanele implicate în săvârşirea infracţiunii:
 • fie ca subiecţi activi (cei care săvârşesc infracţiunea – infractori)
 • fie ca subiecţi pasivi (cei ce sunt supuşi infracţiunii – victime)
La infracțiunea ”Zadarnicirea combaterii bolilor”:
 • subiectul activ este necircumstanţiat. Participaţia penală este posibilă, cu excepţia coautoratului când elementul material îmbracă haina inacţiunii. Întrucât nu este nicio precizare privitoare la o eventuală excludere, alături de persoanele fizice, persoanele juridice pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.
 • subiectul pasiv principal este statul, iar subiectul pasiv secundar este persoana care a contactat boala infectocontagioasă.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

Latura obiectivă a infracţiunii se realizează prin manifestarea exterioară a persoanei (acţiune sau inacţiune):

 • care lezează valorile sociale ocrotite prin legea penală (obiectul infracţiunii)
 • atingere care constă într-o schimbare, în realitatea obiectivă denumită urmare infracţională

Elementul material al infracţiunii constă în activitatea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase (molipsitoare, contaminante), dacă a avut ca urmare răspândirea (extinderea) unei asemenea boli. Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se poate materializa fie în inacţiuni, fie în acţiuni.

Măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase sunt obligaţii sau îndatoriri impuse:
 • de actele normative în materie sau
 • de către factorii decizionali, în baza acestora actelor normative
 • de necesitatea prevenirii sau înlăturării unor boli contaminante, cum ar fi: gripa aviară, gripa porcină, febra tifoidă, scarlatina, tetanosul, etc.

Pentru existența faptei infracționale este necesar ca măsurile luate de persoanele sau autorităţile în cauză să fie conforme cu prevederile actelor normative care reglementează:

 • modul în care se pot lua măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase şi
 • modul cum persoanele sau autorităţile competente au aplicat legislaţia în materie

Urmarea imediată a infracţiunii presupune răspândirea unei boli infectocontagioase, ce constă în transmiterea acesteia la una sau la mai multe persoane fizice care anterior nu erau infectate.

Raportul de cauzalitate trebuie stabilit, fără echivoc, faptul că răspândirea bolii infectocontagioase a fost cauzată de nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase.

Măsurile de siguranţă

Măsurile de siguranţă au un caracter preventive deoarece sunt destinate să înlăture stările de pericol care au generat săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală. În acest fel este înlăturat şi pericolul de repetare a comportamentului antisocial.

Măsurile de siguranţă prezintă totuşi şi un caracter coercitiv subsidiar, pentru că:
 • sunt dispuse de organele judiciare împotriva voinţei persoanei care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală şi
 • implică o limitare a exerciţiului unora dintre drepturile acesteia.

Aplicarea unei măsuri de siguranţă este determinată de constatarea existenţei unei stări de pericol pe care o prezintă persoana ce a comis o faptă prevăzută de legea penală. Luarea acestor măsuri se poate face numai cu respectarea principiului legalităţii.

Măsurile de siguranţă:
 • sunt revocabile, revocarea intervenind imediat ce a încetat să mai existe starea de pericol ce a determinat luarea respectivei măsuri
 • au un caracter imprescriptibil, nu pot fi înlăturate prin trecerea timpului, atât timp cât starea de pericol persist.
 Printre măsurile de siguranță sunt:
 • obligarea la tratament medical
 • internarea medicală

Scopul măsurilor de siguranţă este acela de înlăturare a unei stări de pericol şi de preîntâmpinare a săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.

Latura subiectivă a infracțiunii ”Zadarnicirea combaterii bolilor”

Infracțiunea ”Zadarnicirea combaterii bolilor” se comite numai cu intenţie, care poate fi directă sau indirectă.

 • Varianta atenuată – comiterea faptei din culpă.
 • Concurs de infracțiuni – când prin fapta de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs vătămarea corporală sau moartea unei persoane.
 • Actele de pregătire şi tentativa infracțiunii ”Zadarnicirea combaterii bolilor”nu sunt incriminate.
 • Consumarea infracţiunii se produce în momentul în care are loc răspândirea bolii contaminante.

Sancţiunea

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.