Vechime in munca, spor vechime, stagiu cotizare

∞ Munca excelentă este făcută de cei ce nu se tem să fie măreți ∞

Vechime in munca, spor vechime, stagiu cotizare.

Stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Art. 16 alin.(5) din Codul muncii stabilește că munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Vechimea în muncă:
 • este acea perioadă în care salariatul a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă;
 • se calculează doar în funcţie de perioada în care există contract de muncă şi nu de orele lucrate, neținându-se cont de tipul de contract.

Distincția între vechimea în muncă și stagiul de cotizare

Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor a fost înlocuită, începând cu data de 1 aprilie 2001 cu noțiunea de „stagiu de cotizare”.  Din data de 01 aprilie 2001 drepturile de pensie se stabilesc în funcție de stagiul de cotizare.

Stagiul de cotizare:

 • poate fi egal cu vechimea în muncă sau
 • poate fi mai mare adăugându-se și alte perioade distincte de cele în care persoana a avut calitatea de salariat, cum ar fi perioada studiilor universitare. 

Sporul de vechime în muncă

 1. Pentru perioada anterioară datei 01 aprilie 1992 sporul de vechime în muncă se calculează automat potrivit prevederilor art.164 alin.(3) din Legea nr.19/2000 şi în consecinţă nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.
Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

 •     3% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 •     5% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 •     7% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 de ani;
 •     10% pentru vechimea în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

 •     3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
 •     6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 •     9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 •     12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 de ani;
 •     15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani
 1. Pentru perioada după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.
Vechimea in muncă este aceeași pentru:
 • un contract cu timp parțial de 2 ore/zi sau 4 ore/zi sau 6 ore/zi
 • două contracte cu timp parțial
 • două contracte de muncă cu normă întreagă
Exemplu:
 • salariatul care are încheiate două contracte de muncă cu normă întreagă, 8 ore/zi pentru fiecare contract, într-un an de muncă, nu cumulează doi ani vechime ci tot un an vechime.

Salariatul cu două contracte de muncă cu normă întreagă va avea un punctaj lunar al pensiei dublu față de salariatul care prestează aceeași activitate remunerată identic pentru o durată de 8 ore pe zi. 

 • salariatul care are încheiat un contract de muncă cu timp parțial de 4 ore pe zi va avea aceeași vechime ca și salariatul care are un contract de muncă cu normă întreagă de 8 ore pe zi.

Salariatul cu contract de muncă cu timp parțial de 4 ore pe zi poate avea un punctaj lunar al pensiei egal sau mai mic, întrucât diferită baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Perioada de șomaj este vechimea în muncă

Perioada în care o persoană a beneficiat de indemnizaţie de şomaj constituie vechime în muncă numai dacă drepturile aferente s-au primit sub imperiul Legii 1/1991, deoarece, potrivit art.15 din acest act normativ, perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau de integrare profesională constituie vechime în muncă şi în aceeaşi unitate.
Începând cu data de 01.03.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aceste perioade nu mai sunt recunoscute de lege ca fiind vechime în muncă.

Art.15 din Legea nr.1/1991 prevede că:

Perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime in muncă şi în aceeaşi unitate.

 Condiții pentru a fi vechime în muncă:

 • persoanele să fi beneficiat de indemnizația de șomaj numai în baza Legii nr.1/1991,
 • perioada pentru care o persoană este îndreptățită să primească ajutor de șomaj sau de integrare profesională

Începând cu data de 01.03.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, aceste perioade nu mai sunt recunoscute de lege ca fiind vechimea în muncă.

Art. 36 din Legea nr.76/2002

(1) Vechimea in muncă recunoscută pentru stabilirea drepturilor de şomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare.
(2) Dovada vechimii în muncă, prevăzută la alin. (1), se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege.
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Șomajul tehnic

Art. 52 Codul muncii

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

 • c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

 Pe perioada șomajului tehnic (art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii) contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă.

Pe durata suspendării contractului individual de muncă (CIM) pentru șomaj:
 • salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
 • indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj,
 • cuantumul indemnizației nu este mai mare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 pentru persoanele al căror salariu este mai mare de 5.429 lei.

Indemnizația pentru șomaj tehnic

Indemnizația pe care o primește salariatul pe durata șomajului tehnic:

 • este de 75% din salariul brut corespunzător locului de muncă ocupat dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor OUG 30/2020 și Codul muncii;
 • este venit din salariu în afara funcției de bază deoarece pe această perioadă contractul de muncă este suspendat;
 • sunt plătite contribuțiile sociale pentru indemnizația primită de salariați,
 • pentru salariați această perioadă salariații nu au vechime în munca ci doar stagiu de cotizare;

În adeverința de vechime, pe perioada șomajului tehnic contractul de muncă este suspendat și nu constituie vechime in muncă.

           

Similar Posts

84 Comments

 1. Sărut mâinile! Pentru dosar pensionare, adeverință cu vechimea în muncă eliberată de ITM este recunoscuta de casa de pensii sectorială M. A. I,ca vechime în muncă și stagiu de cotizare!?Este vorba de perioada anului 2000 (vechime civilă)!

 2. Buna ziua! Vă rog dacă puteti să mă lămuriți cu o problemă! Am cotizat 2 ani la cartea de munca ca administrator firma personală și acum lucrez in spital,ma încadrez la o nouă grilă de salarizare cu acea vechime de 2 ani.Mi s.a spus ca acei 2 ani nu mi se pun ca vechime în muncă,doar la pensie! Puteti sa ma lămuriți ca nu gasesc o lege care să specifice acest lucru!Multumesc!

 3. Ciupitu Niculina spune:

  Bună seara!
  Am marea rugăminte să mă lămuriți și pe mine cu dreptul la pensie.
  Am pe cartea de muncă 25 de ani ,iar eu am vârsta de 60 de ani.
  Anii munciti cu contract sunt în perioada 1980-2007
  Din 2007 nu mai apar că încadrată în muncă.
  Intrebarea mea este când mă pot pensiona?
  Vă mulțumesc mult!

  1. Gabriela Fainita spune:

   În funcție de luna și anul nașterii puteți verifica data ieșirii la pensie și stagiul complet de cotizare
   ______________________________________________________________________________
   |Luna şi anul naşterii| Luna şi anul |Vârsta |Stagiul |Stagiul |
   | pensionări |asiguratului |complet de |minim de |
   | |la ieşirea |cotizare |cotizare |
   | |la pensie |(ani/luni) |(ani/luni)|
   | |(ani/luni)
   |_________________________________________|____________|__________|__________|
   Octombrie 1959 | Mai 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Noiembrie 1959 | Iunie 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Decembrie 1959 | Iulie 2021 | 61/7 | 31/7 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Ianuarie 1960 | Septembrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Februarie 1960 | Octombrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Martie 1960 | Noiembrie 2021 | 61/8 | 31/8 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Aprilie 1960 | Ianuarie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Mai 1960 | Februarie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Iunie 1960 | Martie 2022 | 61/9 | 31/9 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Iulie 1960 | Mai 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | August 1960 | Iunie 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Septembrie 1960 | Iulie 2022 | 61/10 | 31/10 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Octombrie 1960 | Septembrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Noiembrie 1960 | Octombrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Decembrie 1960 | Noiembrie 2022 | 61/11 | 31/11 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Ianuarie 1961 | Ianuarie 2023 | 62/0 | 32/0 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Februarie 1961 | Februarie 2023 | 62/0 | 32/0 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|
   | Martie 1961 | Martie 2023 | 62/0 | 32/1 | 15/0 |
   |_____________________|_____________________|____________|__________|__________|

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 4. Emilian Taranu spune:

  Stimată Dna Gabriela,
  Deoarece nu ştiu când mesajul meu vă va găsi, cred că este potrivit să spun:
  “Good morning, and in case I don’t see ya, good afternoon, good evening, and good night!” (Truman Burbank / Jim Carry in The Truman Show movie).
  Sunt născut în Nov 1955, stabilit în SUA din 1991. Ultimul loc de muncă a fost in Timişoara, in 1988. Am lucrat cu carte de muncă doar după absolvirea a 4 ani de facultate la zi (1975 – 1979), timp în care nu am avut nici o sursă de venit. In 1974-1975 am servit 9 luni de serviciu militar.
  Informațiile de pe Internet sunt aproape tot atăt multe şi variate pe căt numărul de “surse”.
  Cu mult respect vă rog să-mi comunicați, cu certitudine dacă este posibil, dacă cele două perioade (“asimilate”, am înțeles că se numesc) contribuie la CAS.
  Dacă da, după calculul meu ar trebui să am approx 13 ani şi 9 luni de cotizație şi că am opțiunea să cumpăr diferența de approx 15 luni ca să întrunesc 15 ani de cotizație necesari (prin plată in sumă totală, sau în rate).
  In plus, am următoarele întrebări:
  1. care este data oficială de la care incepe plata pensiei:
  – data depunerii dosarului?
  ***de exemplu: dosar complet depus in data de 15 Feb 2022: aprobarea finală: 30 Apr 2022. Pensia se plăteşte retroactiv din 15 Feb 2022, sau se începe din 30 Apr 2022?***

  Am înțeles că legea prin care se permite să se facă plata la contribuția CAS a prelungit posibilitatea de a “cumpăra” CAS (max 6 ani) păna în August 2023.
  Intrebari:
  – August 2023 este data păna la care un individ trebuie să inceapă demersul official pentru plata diferenței de contribute, indifferent de modul de plată (integral sau în rate), sau data păna la care întreaga sumă trebuie plătită, fie integral intr-o singură plată, sau în rate?
  – Dacă are plata în rate, care este data de la care pensia se plăteşte:
  a) data depunerii dosarului?
  b) data aprobarii dosarului?
  c) data achitării în íntregime a diferenței CAS?

  Cu speranța că nu am abuzat, vă mulțumesc sincer pentru timpul şi expertiza dvs.
  Cu stimă,
  Emilian Taranu

 5. Matei Gabriela spune:

  Bună ziua! Sunt complet derutată de informațiile găsite. Deci pun întrebarea: pentru pensionarea anticipată parțială se adaugă la vechime anii de facultate sau nu? Mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   NU vă sunt luați în calculul stagiului de cotizare anii de facultate – DOAR pentru pensionarea anticipată.
   Acești ani sunt considerați vechime în muncă + luați în calcul la stagiu de cotizare pentru pensia la limită de vârstă.

   ART.65 din Legea nr.263/2010
   (1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
   (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – c).
   ART.49
   (1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
   b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

   https://projurista.ro/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

   1. patrascu iacinta spune:

    Bună seara,dacă ptr pensia anticipată parțial 36ani 5 luni si 21 de zile lucrate în România ,se pot adăuga cei 6 ani și 11 luni lucrate în Italia sau nu?

    1. Gabriela Fainita spune:

     Dacă se poate dovedi cu adeverințe sau alte acte confirmative se poate solicita o recalcula pensia.
     Contactați reprezentatul României în Italia, în zona în care ați lucrat.
     Solicitați să vă consilieze și să vă sprijine în obținerea adeverinței necesare.

     Ambasada Romaniei la Roma
     Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36, 00197 ROMA
     Telefon: +39 06 8084529; +39 06 8078807

     https://projurista.ro/stabilire-transfer-plata-pensie-in-strainatate/

 6. Buna ziua,

  Daca o prietena a fost ingrijitor informal pentru tatal sau pana la data decesului (conform cu legea 292/2011), ar putea depune cerere sa ii fie recunoscuta perioada de ingrijire informala ca vechime in munca daca in aceasta perioada nu a muncit?

  Va multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Timpul cât soţul şi rudele au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă.

   Dacă nu a avut contract de muncă în această perioadă NU poate să-i fie recunoscută vechimea în muncă.
   Dacă lucra dar solicita și i se aproba reducerea programului de muncă (detalii în paragraful anterior) avea recunoscută și vechimea în muncă.

   https://projurista.ro/completare-stagiul-de-cotizare-la-pensii-cu-6-ani/

   1. Giurgiu Luminita spune:

    Buna ziua! Daca am cotizat 8 ani si 8 luni, pentru iesirea la pensie cu stagiu minim de 15 ani, se adauga facultatea de 5 ani si somajul de 9 luni? Multumrsc!

    1. Gabriela Fainita spune:

     ART. 49 din Legea nr.263/2010
     În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
     b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
     ART. 6din Legea nr.263/2010
     În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, ”persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri”.

     Da se ia în considerare și facultatea (cu condițiile menționate mai sus) și perioada de șomaj (cu respectarea condițiilor de înregistrare ca șomer).

     https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

   2. Morcov anuta spune:

    buna seara indemnizație creștere copii intra in ani de pensie va mulțumesc anticipat

    1. Gabriela Fainita spune:

     În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
     ”a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani”.

     https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 7. Levente Molnár spune:

  Buna ziua
  Am lucrat trei ani in Germania cu contract platind toate taxele.
  Acesti ani se pot calcula in vechimea de munca??

 8. Bună ziua!
  Sunt profesor ,în prag de pensie ,și pentru adeverința de vechime , la scoala la care am lucrat 20 de ani – , din perioada 1982 pana în 2002 , nu s- au găsit statele de plată dintre anii 1984 – 1987.
  Cum se eliberează adeverința de vechime pentru acești ani?

 9. Diana ileana spune:

  Buna ziua,am cotizat la casa de pensie timp de 11 ani,(contractul nu a cuprins platirea sanatati si altele)la angajare se iau in calcul acesti ani la platirea sporurilor?

 10. Buna as avea o intrebare pt dumneavoastra. Mama are numai sase ai cotizati ar avea dreptul la pensie sau la indemnizatie. Va multumesc mult.

 11. Subici Sorin spune:

  Buna ziua! Exista posibilitatea sa cumpar 3 ani pt a iesi la pensie in perioada in care am fost elev la liceu, 15 ani – 18ani ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform OUG nr.163/2020 – persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
   Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
   Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

   NU aveți posibilitatea încheierii unui contract de asigurare pentru o perioadă cuprinsă înaintea vârstei de 18 ani.
   https://projurista.ro/vechimea-in-munca-plata-retroactiva-a-vechimii-in-munca/

 12. patrolea lucica spune:

  buna ziua am lucrat 13 ani in grupa a doua din 1983 pana in 1987 in total am lucrati 30 de ani si am varsta de 58 cum se calculeaza grupa la varsta ori la vechime asi putea sa ma pensionez

 13. Sunt născut în data de 22 07 1970 mam angajat pe data de 3 decembrie 1987 nu am decît un an de întrerupere pîna în momentul de fată din 3 decembrie 2987 am lucrat pîna în iunie 2005 grupa întîi subteran în mină de cărbune acum lucrez de 6 ani fasonator mecanic în cadrul rnp cînd pot ieși la pensie anticipat sau limita de vîrsta

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 62 din Legea nr.263/2010 prevede:
   (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
   (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – c).

   Vârsta standard de pensie pentru bărbați este 65 ani, iar stagiu complet de cotizare este 35 ani.
   Vă puteți pensiona la vârsta minimă de 60 ani și dacă aveți un stagiu de cotizare de 35 +8 = 43 ani.
   Dacă îndepliniți aceste condiții vă poate confirma doar Casa de Pensii unde sunteți arondat care are situația reală a condițiilor legale.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 14. Buna ziua
  Tatalui meu i-a fost respins dosarul de pensie pentru ca avea doar 12 ani de vechime. In schimb el mai are acasa o adeverinta pentru perioada anilor ’80-85, separat de cartea de munca. La depunerea dosarului pentru pensie, el nu a atasat si acea adeverinta. Mai poate fi luata in considerare acum?

 15. Conform noii legi a pensiilor din 2023, stagiul minim de cotizare va ramane tot 15 ani?

  1. Gabriela Fainita spune:

   După intrarea în vigoare a legii veți afla.

 16. Bună ziua as dorii sa aflu cum pot recupera grupa 1 de munca din perioada 2007 -2010 dacă în treprinderea e la masa credala ce șanse am va mulțumesc

   1. Buna ziua,daca la locul de munca sunt angajata cu 6 ore dar salariu este de 3000 brut ma afecteaza la vechime?

    1. Gabriela Fainita spune:

     Perioadele pentru care persoanele achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.
     Venitul lunar asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit Legii nr. 263/2010 şi implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.
     NU vă afectează stagiul de cotizare
     Stagiul de cotizare se calculează în funcție de cotizația plătită NU după nr.de ore/zi lucrate.

     https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 17. Am 30 de ani de vechime în munca, din care 12 ani de grupa a 2 și 1 an și 4 luni de șomaj, facultate de 5 ani la zi. La ce vârstă pot depune dosarul de pensie? Vă mulțumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   La 65 ani, vârsta legală de pensionare.
   Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.
   Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
   Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
   Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

   1. Nicoleta achim spune:

    As dori sa știu și eu citi ani contributiv am pentru ieșirea la pensie.Cum se procedează?

 18. Atudosiei G spune:

  Buna ziua!In perioada 1985-2004 am am avut 3 locuri de munca.Dupa primul loc am plecat fara cartea de munca iar in urmatoarele doua am lucrat pe baza contractului individual.Imi puteti spune cum pot dovedi vechimea la Casa Pensiilor daca nu am cartea de munca?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Vechimea în muncă se poate proba prin: Carte de muncă, adeverință eliberată de către angajatori sau prin acțiune în instanță.
   Dacă nu aveți Cartea de muncă puteți obține o reconstituire a vechimii în muncă prin acțiune în instanță.

   https://projurista.ro/carnete-de-munca-preluare-date/

 19. Dorin Sorin spune:

  implinesc 35 ani vechime in mai 2023 varsta 62 ani in 2024 as iesi la drept cu reducere 2 ani dar in 2023 cata penalizare as avea

  1. Gabriela Fainita spune:

   Perioada de cotizare realizată |Procentul de diminuare pentru|
   |peste stagiul standard complet |fiecare lună de anticipare |
   |de cotizare prevăzut în anexa nr. 5| (%) |
   |___________________________________|_____________________________|
   | până la 1 an | 0,50 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 1 an | 0,45 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 2 ani | 0,40 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 3 ani | 0,35 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 4 ani | 0,30 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 5 ani | 0,25 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | peste 6 ani | 0,20 |
   |___________________________________|_____________________________|
   | între 7 şi 8 ani | 0,15 |
   |___________________________________|_____________________________|

   https://projurista.ro/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

 20. Nicolaie Ungureanu spune:

  Bună ziua! Lucrez în învăţământ şi urmează să mă pensionez anul acesta. Am intrat pe site-ul Casei Naţionale de Pensii şi am analizat documentul numit ,,Informaţii din carnetul de muncă” referitor la datele mele existente în evidenţa Casei. Carnetul de muncă a fost scanat în aprilie 2001. Am observat că în perioada 01.04.1992 – 01.04.2001, perioadă pentru care dovada sporului de vechime avut se face cu însemnările din carnetul de muncă sau cu adeverinţe există mai multe omisiuni sau chiar înregistrări greşite în urma scanării. Sunt şi perioade din acest interval în care înregistrările lor sunt corecte.
  Pentru învăţământ sunt trecute în carnetul de muncă diverse sporuri: de dirigenţie, de stres, salariu de merit sau gradaţie de merit, de vechime etc. Documentul de mai sus, existent la Casa de Pensii are la categoria sporuri numai 2 rubrici: spor de vechime şi alte sporuri. În majoritatea perioadelor din înregistrările lor lipseşte sporul de vechime, există celelalte sporuri cumulate fie la rubrica Alte sporuri, fie înscrise la rubrica Spor de vechime, dar sporul de vechime este omis de fiecare dată.
  Ce se poate face în acestă situaţie?

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 165 din Legea nr.263/2010
   (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
   a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
   b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
   c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
   (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.
   (3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:
   a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
   b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
   – 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
   (4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

   Conform Codului muncii – Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
   Vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul din Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) care este accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc.- conform HG nr.1164/2022.

   Faceți un cont pentru accesarea online a REVISAL și verificați dacă cee ace este trecut în acest registru corespunde cu cee ace este în baza de date a Casei de Pensii.
   Dacă nu corespund datele atunci solicitați Casei de Pensii, prin petiție înregistrată, o precizare/rectificare a datelor înregistrate.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 21. Buna ziua,
  In perioada 03.12.2001-30.08.2022, am beneficiat de indemnizatia de somaj in baza Legii 1/1991. Doresc sa stiu daca aceasta perioada de 8 luni si 27 zile constituie vechime in muncă, avand in vedere ca la data de 01.03.2002 această lege a fost abrogata, intrând in vigoare Legea 76/2002.
  Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Consider că ați avut șomaj în perioada 03.12.2001 – 30.08.2002.
   Conform art.15 din Legea nr.1/1991 – Perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în muncă şi în aceeaşi unitate.
   De la data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002 perioada de șomaj nu mai este vechime în muncă dar constituie stagiu de cotizare pentru sistemul de pensii.
   ART. 36 din Legea nr.76/2002 = (1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea drepturilor de şomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare.

   https://projurista.ro/vechimea-in-munca-plata-retroactiva-a-vechimii-in-munca/

 22. Chirica Ioan spune:

  daca cineva a lucrat 12 ani și are acum 67 de ani .poate primi pensie pe contributivității din urmă?
  Adică vârstă de pensionare este de 65 și el are 67 de ani.Poate primi retroactiv după calculele de 12 ani de contributivității la șistemul de pensie?
  și cum se procedează?
  Mulțumesc .

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 52 din Legea nr.263/2010
   Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege.
   (1)Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei..
   (2)Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 23. IN PERIOADA 1992-1996 AM LUCRAT CU 4 ORE PE ZI CU CARTE DE MUNCA.IN PREZENT ACEASTA PERIOADA SE SOCOTESTE INTEGRAL LA STAGIUL DE.COTIZARE SAU PE JUMATATE.ROG UN RASPUNS.

 24. Popescu Mihai spune:

  Am totuși o nelămurire în privința acestor legi. Dacă o persoană are cotizație subt 15 ani, acea persoană la vîrsta de 65 de ani nu primeste nici o protecție socială????

 25. Buna ziua,
  Puteti, va rog, sa-mi clarificati urmatoarea situatie. Am lucrat 12 ani inte 1993 si 2005 si as vrea sa cumpar diferenta pentru 15 ani limita de pensie dar pentru 8 ani intre 1993 si 2001 am avut grupa 2 de munca, care am inteles inseamna 3 extra ani dar nu inteleg daca acesti 3 ani pentru grupa 2 de munca inseamna ca am vechimea 12+3=15 sau ca pot aplica pt pensie cu 3 ani mai devreme, la varsta de 60 (63-3=60).
  Ma multumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 17 din Legea nr.263/2010
   (1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;
   Cei 3 ani lucrați în grupa 2 de muncă înseamnă că vi se adaugă câte 3 luni vechime la fiecare an lucrat, astfel: 12+3=15 vechime.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 26. Puteti va rog sa-mi spuneti daca anii munciti in strainatate sunt luati in consideratie la pensie in Romania. Am muncit 12 ani in Romania si din 2014 la zi in UK (deci pre si post Brexit 2016). De unde voi lua pensie, din ambele tari sau nuami din una. Va multumesc anticipat!

 27. Va multumesc tare mult pentru raspunsuri! Este impresionant ce faceti – ajutati asa de multi oameni (eu inclusa) sa-si desluseasca dilemele legislative. Noi va multumim, dar sper ca Dumnezeu sa va rasplateasca pe masura.

 28. Marica Bota spune:

  Buna ziua,împlinesc 63ani/8,10,2023,și ani vechime in munca peste 16 ani,dar am și două perioade de somaj,însă la Casa de pensii îmi spune că nu am decit 12si5 luni,osa trebuiască să mi cumpăr ani ptr a putea sa mi fac dosar de pensionare? mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.98, alin.(2) din Legea nr.263/2010 – Pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.
   Conform Art. II din OUG nr.163/2022
   (1) Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adiţional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”
   Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023.
   În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

   https://projurista.ro/completare-stagiul-de-cotizare-la-pensii-cu-6-ani/

 29. Lazar Ana spune:

  Buna!
  Mama mea in varsta de 70 ani care este cu handicap accentuat, a cotizat 12 ani ( in total a avut 17 ani , dar fiind de la 9 ani in evidenta cu cotizare la C.A.P ,de la 9-16 ani nu s-au luat in considerare anii fiind minora).Intrebarea mea este fiind si cu handicap si cu cei 12 ani ramasi NU poate beneficia de pensie?
  Multumesc!

 30. Catargiu Forica spune:

  Catargiu Forica Anul acesta am 34 de ani lucrați din care 6 ani am grupa 2 a .La
  citi ani pot eși la pensie Sunt născută în anul 1969 pe data 3 Aprilie .Va rog foarte frumos să îmi dați un răspuns Vă mulțumesc din suflet. .

 31. Tóth Rozália spune:

  Buna ziua sint nascut in 1967.03.13 si am lucrat 11,4 ani in gr1si 12ani 237zile in strainatate 0,8am fost in somaj cit ani pot sa cumpar ca sa am35 ani cotizat pentru pensie si pot sa maduc mai repede in pensie si ce fel de pensie? si daca am multa sporuri de noapte conteaza ceva? Multumesc pentru raspuns.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. II din OUG nr.163/2020
   (1) Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.
   (2) Contractul de asigurare socială, prevăzut la alin. (1), se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
   (3) La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:
   a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
   b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
   c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

   https://projurista.ro/completare-stagiul-de-cotizare-la-pensii-cu-6-ani/

 32. Tugui Florin spune:

  Bună ziua.
  între anii 2016-2020 am lucrat calendaristic cca 4 ani concomitent la două societăți, o normă întreagă la una și jumătate la cealaltă.

  Aș vrea să știu ce beneficii în plus am la pensionare pentru cei patru ani lucrați cu plus jumătate de normă față de situația în care aș fi lucrat doar norma întreagă?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pentru informații precise privind beneficiile la pensie, este recomandabil să contactați direct Casa de Pensii la care sunteți înregistrat și să solicitați un calcul personalizat al pensiei dvs. în funcție de veniturile și perioadele de cotizare.
   Casa de Pensii va lua în considerare veniturile dvs. realizate în perioada menționată și va calcula contribuția la pensie pentru acea perioadă. Diferența între a lucra cu normă întreagă și cu normă întreagă și jumătate poate afecta contribuția la pensie, stagiul de cotizare va fi mai mare ca și valoare.
   În general, cu cât aveți venituri mai mari și cotizați mai mult la sistemul de pensii, cu atât veți avea șanse mai mari să beneficiați de o pensie mai mare în momentul pensionării.

   https://projurista-plus.com/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 33. Buna ziua ! daca pe cartea de munca am 15 ani si 9 luni ,plus armata 16 luni netrecuta in cartea de munca ,pot iesi la pensie ? se mai scad sambetele sau duminicile din acesti ani ? Cu acesti ani se poate iesi la pensie? Multumesc!

 34. Buna ziua! Daca am pe cartea de munca 17 ani si 9 luni plus armata 18 luni ,as vrea sa stiu daca din acesti ani se scad sambetele si duminicile si cu cata vechime as ramane !Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Perioadele de concediu de odihnă (sâmbetele și duminicile) sunt incluse în totalul vechimii în muncă. Astfel, aceste zile nu ar trebui să fie scăzute atunci când se calculează vechimea.
   În cazul dvs., având 17 ani și 9 luni de muncă înregistrată în cartea de muncă și 18 luni de serviciu militar, este posibil să aveți un total de 19 ani și 3 luni de vechime în muncă/stagiu de cotizare.

   https://projurista-plus.com/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 35. Călin Lenuța spune:

  Bună ziua, eu am cartea de munca acasa cu toate adeverințele, dar sincer nustiu ce vechime am exact și as vrea sa știu dacă am 2,6 ani lucrați în Spania cu acte se pun la vechimea din România ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Atunci când o persoană a lucrat atât în România, cât și în Spania și dorește să se pensioneze, ea trebuie să depună cerere de pensie la AJFM din țara unde dorește să primească pensia pentru a beneficia de drepturile de pensie acordate de fiecare stat.
   Cuantumul pensiei va fi calculat proporțional cu perioadele de cotizare realizate în fiecare dintre cele două sisteme de pensii.
   Stagiul de cotizare necesar pentru a obține drepturile de pensie din sistemul public pentru lucrătorii migranți se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale.
   Aceste perioade trebuie să fie confirmate ca atare, folosind formulare europene specifice, de către instituțiile competente ale statelor membre implicate.
   Drepturile de pensie în cadrul Uniunii Europene sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat.
   Fiecare stat membru plătește o parte din pensie pentru anii în care a fost cotizat pe teritoriul său.
   După ce instituțiile competente ale statelor membre implicate își schimbă informațiile necesare prin intermediul formularelor standard de legătură, ele vor emite propriile decizii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare și cuantumul pensiei.
   Aceste decizii vor fi comunicate persoanei interesate și/sau instituției competente din cealaltă țară sau țări implicate.

   https://projurista-plus.com/asigurarile-sociale-pentru-cetatenii-plecati-in-state-ue/

 36. Silisteanu Liliana spune:

  Buna ziua! O persoana a fost asigurata in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta (a cotizat15 ani, cat timp a locuit in strainatate). Revenita in tara, la angajare prezinta cartea de munca de unde rezulta o vechime in campul muncii de 5 ani.
  Intrebare: Doamna este incadrata corect la gradatia 2, SV 10% sau ar trebui la gradatia 5, SV 25%, motivand ca a cotizat pentru acesta vechime?
  Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Din cele prezentate, rezultă că doamna a contribuit la sistemul public de pensii prin intermediul unui contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limita de vârstă, cu o cotizare de 15 ani. De asemenea, la revenirea în țară, a prezentat o carte de muncă care atestă o vechime în câmpul muncii de 5 ani.
   În funcție de legislația specifică din țara în care această persoană a fost angajată, încadrarea la o anumită gradatie și cota de contribuție poate varia. În general, gradatiile și cotele de contribuție pot fi stabilite în funcție de perioada totală de cotizare sau vechime în muncă.
   În răspuns la întrebarea dvs. privind încadrarea corectă la gradatia 2, cu o cotă de contribuție de 10%, sau la gradatia 5, cu o cotă de contribuție de 25%, recomandăm verificarea legislației relevante și a regulilor specifice sistemului public de pensii din țara în care a fost angajată și a prezentat vechimea în muncă/stagiul de cotizare.
   Se poate solicita o colaborare cu instituțiile specializate în domeniu din respectiva țară, prin intermediul Casei Naționale de Pensii și Ambasadei României

   https://projurista-plus.com/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

 37. Ivanciuc Maria spune:

  Am vechime 24 ani 9 luni și 6 zile , doresc să știu la calculul pensiei se vor rotunji la 25 ani sau voi rămâne încadrată la 15 ani ? 🤔
  Vă mulțumesc anticipat !

 38. Fracțiile de zile pentru grupa 1 și specială, se adună și se transformă în luni, ani la calcularea stagiului de cotizare pentru a ieși la pensie ? Am lucrat la mai multe locuri de muncă de grupă 1 100%, la prima intreprindere 3 ani, 4 luni, 16 zile, la a 2-a intreprindere 1 an, 4 luni, 21 zile, la a 3-a intreprindere 8 ani, o lună, 26 zile, la a 4-a intreprindere 30 zile (disponibilizat 1 Oct. 1997). Eu am adunat, anii, lunile și zilele contabilizate după toate înregistrările de pe cartea veche de muncă și mi-a rezultat un total de 13 ani și 4 zile de grupă 1 100% și întreb dacă cei de la casa de pensii fac adunarea la fel ca mine, adică transformă adunarea zilelor în luni și lunile adunate în ani până la ultima zi lucrată ? Mulțumesc

 39. Buna ziua! Va rog sa mi spuneti daca pensia de boala contribuie la vechimea in munca si daca Da, cum se calculeaza? Multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 49 din Legea nr.263/2010
   (1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
   a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
   e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
   f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

   (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

   ART. 50 – Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraţilor sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii.

   Aceste perioade asimilate se socotesc la stagiul de cotizare, care conform noii legi nr.360/2023, se calculeaz ca 0,25 puncte/ fiecare an.

   https://projurista-plus.com/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 40. Viorel Valcea spune:

  Buna ziua,

  as dori sa va adresez o intrebare, mama mea, are 71 de ani, are 18 ani munciti cu carte de munca, are 10 copii, ultimul nascut in anul 1994, pentru ca a avut asa multi copii, a trebuit sa renunte la servici si sa devina casnica. La calcularea pensiei nu i-a fost luat in calcul, la vechime, nici un an pentru nici un copil. La pensie a iesit in jur de anul 2015 sau 2016 (nu mai stiu cu exactitate). Intrebarea este, daca exista vreo posibilitate sa i se recalculeze pensia si sa i se ia in calcul anii in care a crescut cei 10 copii?

  1. Gabriela Fainita spune:

   În cazul mamei dvs., care a renunțat la muncă pentru a crește cei 10 copii, este important să știți că legislația privind pensiile în România nu recunoaște în mod explicit perioadele de creștere a copiilor ca fiind eligibile pentru vechime în muncă în scopul calculului pensiei.
   În general, vechimea în muncă se referă la perioada efectivă în care o persoană a fost angajată și a contribuit la sistemul de pensii prin plata contribuțiilor.

   https://projurista-plus.com/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.