Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european

∞ Viața e ca o piesă de teatru, nu e important cât durează, ci cât de bine e jucată ∞

Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate CAPITOLUL I  OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIȚII Articolul 1 Prezentul regulament are ca obiect crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate în vederea asigurării, prin stabilirea: Articolul 2…

Regulament CE nr.2201-2003 executarea hotărârilor

∞ A trăi înseamnă a te lupta ∞

Regulament CE nr.2201-2003 executarea hotărârilor privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. CAPITOLUL I  DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII Articolul 1 Domeniu de aplicare (1)   Prezentul regulament se aplică, oricare ar fi natura instanței, materiilor civile privind: (2)   Materiile prevăzute…

Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara

∞ Viața este lungă dacă este plină. O vom măsura prin fapte și nu prin durată ∞

Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială CAPITOLUL I  DOMENIUL DE APLICARE din Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică în materie civilă și comercială indiferent de natura instanței. El nu…

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala

∞ E greu să exprimi cu vorbele tale adevărurile generale ∞

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala în materie penală a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011 Acte modificatoareLegea nr. 300/2013Legea nr. 318/2015Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016Legea nr. 236/2017 TITLUL I     Dispoziţii generale CAPITOLUL I  Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală ART….

Convenție pentru apărarea drepturilor omului

∞ Adevărul se întărește prin mărturii și în timp, iar minciuna prin grabă și nesiguranță∞

Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 și 8 si completată prin Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950.Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994. Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, luând…

Declaratia Universala Drepturile Omului din 1948

∞ Dacă nu îndrepți un rău, el se va face îndoit ∞

 Declaraţia Universală Drepturile Omului din 1948 ART. 1 Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. ART. 2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără…