OUG nr. 51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civila

Există un leac pentru orice durere - răbdarea

Acte modificatoare ale OUG nr.51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civilă Legea nr. 193/2008 Legea nr. 251/2011 Legea nr. 76/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 CAP. 1 din OUG nr.51 din 2008 Dispoziţii generale     ART. 1 Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de…

Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european

Viața e ca o piesă de teatru, nu e important cât durează, ci cât de bine e jucată

Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate CAPITOLUL I  OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIȚII Articolul 1 Prezentul regulament are ca obiect crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate în vederea asigurării, prin stabilirea unor standarde…

Regulament CE nr.2201-2003 executarea hotărârilor

A trăi înseamnă a te lupta

Regulament CE nr.2201-2003 executarea hotărârilor privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. CAPITOLUL I  DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII Articolul 1 Domeniu de aplicare (1)   Prezentul regulament se aplică, oricare ar fi natura instanței, materiilor civile privind: (a) divorțul, separarea…

Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara

Viața este lungă dacă este plină. O vom măsura prin fapte și nu prin durată

Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială CAPITOLUL I  DOMENIUL DE APLICARE din Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică în materie civilă și comercială indiferent de natura instanței. El nu…

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala

E greu să exprimi cu vorbele tale adevărurile generale

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala în materie penală a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011 Acte modificatoare Legea nr. 300/2013 Legea nr. 318/2015 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 Legea nr. 236/2017 TITLUL I     Dispoziţii generale CAPITOLUL I  Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale…

Regulament aplicare Legea executorilor

Străduiește-te să-ți păstrezi stăpânirea de sine și-n clipele amare

Regulament aplicare Legea executorilor a fost aprobat prin ORDIN nr. 210 din 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti ART. 1 Se adoptă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2…

Decizia nr. 895 din 2015 Curtea Constitutionala

Cărțile mele sunt obișnuite să respecte o regulă: fără să numească persoane, ele demască viciile

Decizia nr. 895 din 2015 Curtea Constitutionala referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.641 și art.666 din Codul de procedură civilă, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.84 din 04.02.2016 Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu. 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor: art.I pct.20 și pct.29 din Legea…

Legea nr. 188 din 2000 executori judecătorești

Grija pentru oameni, odată strecurată în inima omului, se transformă într-o comoară adevărata, înainte să devină un izvor de liniște

Legea nr. 188 din 2000 executori judecătorești, republicată  a fost modificată și completată prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene…