Legea nr.210 din 2019 emitere moneda electronica

Acei care spun că banii pot face orice sunt adesea pregătiți să facă orice pentru bani

Legea nr.210 din 2019 emitere moneda electronica  CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii     ART. 1 Prezenta lege reglementează condiţiile de acces la activitatea de emitere de moneda electronică şi de desfăşurare a acestei activităţi, condiţiile de desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de monedă electronică, supravegherea…

Legea nr.152 din 2015 registrul comertului

Cine cere cu sfială își atrage un refuz

Legea nr.152 din 2015 registrul comertului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului a fost publicata in: Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015 ART. I Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi…

Legea nr.59 din 1934 asupra cecului

Cine nu știe să tacă, nu e în stare nici să vorbească

Legea nr.59 din 1934 asupra cecului Acte modificatoare: Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008, Legea nr. 127/2009, Legea nr. 76/2012, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012, Legea nr. 187/2012, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 TITLUL I CAP. 1 Despre emiterea şi forma cecului ART….

Legea nr. 31 din 1990 a societatilor comerciale

Începutul înseamnă deja jumătate din lucrul pe care îl ai de făcut

Legea nr.31 din 1990 societățile comerciale a fost modificata prin: Legea nr. 151/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014, Legea nr. 1/2015, Legea nr. 10/2015, Legea nr. 152/2015 TITLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui…

Legea nr. 85 din 2014 insolventa

Acolo unde nu există primejdie, satisfacția e mai puțin plăcută

Legea nr.85 din 2014 insolventa reglementează procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a fost modificată prin: Legea nr. 207/2015, Legea nr. 213/2015, Legea nr. 304/2015, Legea nr. 312/2015, Legea nr. 62/2016 TITLUL PRELIMINAR din Legea nr.85 din 2014 CAPITOLUL I   Domeniul de reglementare ART. 1 Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi…

Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei

Îndurarea este puterea omului virtuos. Pacea și munca - iată izvorul bunăstării

Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei reglementează organizarea și functionarea cooperației ca sector specific al economiei TITLUL I  Dispoziţii generale    CAPITOLUL I   Domeniu de aplicare ART. 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare şi funcţionare a cooperaţiei. ART. 2 Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte…

Legea nr.58 din 1938 Cambia si Biletul la Ordin

Iubește-i pe oameni ca și oamenii să te iubească pe tine

Legea nr.58 din 1938 Cambia si Biletul la Ordin a fost modificata prin OUG nr. 39/2008,  Legea nr. 163/2009 TITLUL I  din Legea nr.58 din 1938 CAP. 1 Cambia – emiterea si forma ART. 1  Cambia cuprinde: Denumirea de cambie trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu; Ordinul…

Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE

Dacă opinia opusă nu este exprimată, nu ai din ce să o alegi pe cea mai bună

Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE Grupul European de Interes Economic a fost publicat in  Jurnalul Oficial nr. L 199/1985, p. 1 – 9. CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 235,     având în vedere propunerea Comisiei,     având în vedere avizul Adunării     având…

Ordonanta nr.66 din 2000 consilier in proprietate industriala

Adesea, în împrejurări îndoielnice, îndrăzneala înlocuiește hotărârea îndelung chibzuită

Ordonanta nr.66 din 2000 consilier in proprietate industriala a fost publicată in M.O. nr. 1.019 din 21 decembrie 2006  CAP. I Dispozitii generale ART. 1 (1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante. (2) Activitatea de consilier consta in acordarea de asistenta de…