Intreruperea prescriptiei

∞ Timpul este singurul critic fără ambiție ∞

Întreruperea prescripției ART. 2539 Cod civil  În cazurile prevăzute la art. 2.537 pct. 2 şi 3, prescripţia este întreruptă chiar dacă sesizarea a fost făcută la un organ de jurisdicţie ori de urmărire penală necompetent sau chiar dacă este nulă pentru lipsă de formă. Prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de…

Sechestru asigurator penal asupra unui bun ipotecat

∞ Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi înțelege! ∞

Existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice: Măsurile asigurătorii din procesul penal sunt: Instituirea măsurilor asigurătorii în procesul penal: Măsura asigurătorie a sechestrului asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice: Titularul creanţei incerte este statul, când măsura asigurătorie se adoptă în vederea garantării: Intră în categoria creanţelor bugetare…

Acordul partilor privind alegerea instantei ce judeca divortul

∞O căsătorie de succes este un edificiu care trebuie să fie reclădit zi de zi∞

Acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acțiunea de divorț trebuie să fie exprimat expres. Acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României trebuie să respecte condiţiile de formă…

Executarea silita a contractului de ipoteca legal incheiat

∞ O persoană influentă este o persoană de succes, indiferent că e bogat sau sărac ∞

Executarea silită a contractului de ipotecă legal încheiat privind un drept de creanţă garantat se poate realiza printr-o acţiune personală sau printr-o  procedură specială privind ipoteca mobiliară reglementată de Codul civil. Contractul de ipotecă Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul…

Infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de condamnati

∞ Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate! ∞

Recuperarea creanțelor fiscale prin înfiinţarea popririi asupra veniturilor realizate de condamnați întrucât poprirea are caracterul mixt de procedură de urmărire silită şi de act de conservare.  Veniturile realizate de persoanele condamnate pentru munca prestată: Conform art.87 din Legea nr.254/2013 în cursul procesului penal există posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate de persoanele aflate în executarea unor…

Contestatia titlului executoriu- procedura solutionare

∞ Durerea este temporară. Renunțarea este veșnică ∞

CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU OBIECTUL  a) Titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească b) Celelalte titluri executorii Dacă legea nu prevede o cale procesuală specifică pentru desființarea lor se solicită aceasta prin intermediul contestației în anulare. Prin contestaţia la executare se poate solicita şi împărţirea bunurile proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie (art. 712 alin…

Predarea silita a bunurilor mobile si imobile

∞ Eșecul este doar o nouă oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent ∞

Predarea silită a bunurilor mobile si imobile Executarea silită direct este utilizată de creditor când urmărește să obțină realizarea efectivă, în natură a prestației ce este în sarcina debitorului. Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației (art.1516 alin 1 cod civil). Apelarea la executarea silită este justificată dacă debitorul nu execută de bună…

Drepturi si obligatii ale partilor executarii silite

∞ Bogăția nu stă în aurul adunat, ci în știința de a-l folosi ∞

Cele două părți în faza executării silite sunt creditorul urmăritor și debitorul urmărit, putând exista o pluralitate activă sau pasivă. Creditorul Este subiectul activ al executării silite. Are calitatea de titular al unui drept susceptibil de a fi valorificat prin executare silită și constatat printr-un titlu executoriu, în condițiile legii. Debitorul Este subiectul pasiv al…

Poprirea asiguratorie masura de conservare

∞ Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață ∞

Poprirea asiguratorie și Sechestrul asigurator sunt măsuri asiguratorii. Ele reprezintă mijloace procesuale al căror scop este indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor ce formează obiectul procesului: Poate recurge la aceste măsuri creditorul care nu are încă un titlu executoriu pe care să îl poată pune în executare silită. La momentul obţinerii titlului executoriu, el va putea trece la valorificarea…

Licitatia de vanzare silita a imobilului

∞ Când ești tânăr, încerci să schimbi toată lumea. Când ai îmbătrânit, vrei să-i schimbi pe cei tineri! ∞

FORMALITĂȚI PREMERGĂTOARE VÂNZĂRII Încheierea de încuviințare a urmăririi silite imobiliare se comunică, în copie certificată de către executorul judecătoresc, atât debitorului cât și terțului dobânditor pentru Licitația de vânzare silită a imobilului. Odată cu titlul executoriu se comunică și somația cu mențiunea ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească: Se va trimite și către coproprietarii…