Intreruperea prescriptiei

Timpul este singurul critic fara ambitie

Întreruperea prescripției ART. 2539 Cod civil  În cazurile prevăzute la art. 2.537 pct. 2 şi 3, prescripţia este întreruptă chiar dacă sesizarea a fost făcută la un organ de jurisdicţie ori de urmărire penală necompetent sau chiar dacă este nulă pentru lipsă de formă. Prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de…

Sechestru asigurator penal asupra unui bun ipotecat

Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi înțelege!

Existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice: nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal şi nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra…

Acordul partilor privind alegerea instantei ce judeca divortul

O căsătorie de succes este un edificiu care trebuie să fie reclădit zi de zi

Acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acțiunea de divorț trebuie să fie exprimat expres. Acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României trebuie să respecte condiţiile de formă…

Executarea silita a contractului de ipoteca legal incheiat

O persoană influentă este o persoană de succes, indiferent că e bogat sau sărac

Executarea silită a contractului de ipotecă legal încheiat privind un drept de creanţă garantat se poate realiza printr-o acţiune personală sau printr-o  procedură specială privind ipoteca mobiliară reglementată de Codul civil. Contractul de ipotecă Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul…

Infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de condamnati

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate!

Recuperarea creanțelor fiscale prin înfiinţarea popririi asupra veniturilor realizate de condamnați întrucât poprirea are caracterul mixt de procedură de urmărire silită şi de act de conservare.  Veniturile realizate de persoanele condamnate pentru munca prestată:  nu constituie venituri salariale şi se impozitează potrivit prevederilor legale care reglementează impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice nu pot fi…

Contestatia titlului executoriu- procedura solutionare

Durerea este temporară. Renunțarea este veșnică.

CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU OBIECTUL  a) Titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 442 Cod procedură civilă ”Lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii” dacă sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea acestuia b) Celelalte titluri executorii Dacă legea nu prevede o cale procesuală specifică…

Predarea silita a bunurilor mobile si imobile

Eșecul este doar o nouă oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent

Predarea silită a bunurilor mobile si imobile Executarea silită direct este utilizată de creditor când urmărește să obțină realizarea efectivă, în natură a prestației ce este în sarcina debitorului. Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației (art.1516 alin 1 cod civil). Apelarea la executarea silită este justificată dacă debitorul nu execută de bună…

Drepturi si obligatii ale partilor executarii silite

Bogăția nu stă în aurul adunat, ci în știința de a-l folosi

Cele două părți în faza executării silite sunt creditorul urmăritor și debitorul urmărit, putând exista o pluralitate activă sau pasivă. Creditorul Este subiectul activ al executării silite. Are calitatea de titular al unui drept susceptibil de a fi valorificat prin executare silită și constatat printr-un titlu executoriu, în condițiile legii. Debitorul Este subiectul pasiv al…

Poprirea asiguratorie masura de conservare

Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață

Poprirea asiguratorie și Sechestrul asigurator sunt măsuri asiguratorii. Ele reprezintă mijloace procesuale al căror scop este indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor ce formează obiectul procesului: pentru a se evita dispariţia sau degradarea lor (în cazul acţiunilor reale) ori pentru a se evita diminuarea activului patrimonial al debitorului (în cazul acţiunilor personale) care nu va mai putea dispune de…

Licitatia de vanzare silita a imobilului

Când ești tânăr, încerci să schimbi toată lumea. Când ai îmbătrânit, vrei să-i schimbi pe cei tineri!

FORMALITĂȚI PREMERGĂTOARE VÂNZĂRII Încheierea de încuviințare a urmăririi silite imobiliare se comunică, în copie certificată de către executorul judecătoresc, atât debitorului cât și terțului dobânditor pentru Licitația de vânzare silită a imobilului. Odată cu titlul executoriu se comunică și somația cu mențiunea ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească: întreaga datorie dobânzile cheltuielile de executare…