Deturnarea de fonduri

Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Îndoiala te face să te întrebi şi, întrebându-te, ajungi la adevăr

Art. 307 Cod penal Deturnarea de fonduri  (1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor provenite din finanţările…

Zadarnicirea combaterii bolilor-infractiune siguranta publica

Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevărată ideea de valoarea sa până când o vom pierde

Zadarnicirea combaterii bolilor, Art. 352 Cod penal  ”Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”. Boala infecțioasă (boală contagioasă, boală comunicabilă, boală transmisibilă, boală infecto-contagioasă, boală molipsitoare) este cauzată de un…

Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public

Succesul nu constă în a nu face greșeli, ci în a nu face aceeași greșeală de două ori

Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public Art.341 Cod penal Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în…

Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei

Trăiește-ți viața ca și cum fiecare faptă a ta ar deveni lege universală

Art. 274 Cod penal  Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei – Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se…

Prevenirea si combaterea violentei in familie

Iubirea familiei şi admiraţia prietenilor este mult mai importantă decât bogăţia şi privilegiul

Prevenirea și combaterea violentei în familie este reglementată legal prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei domestice. Violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată ale violentei fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce; în mediul familial sau domestic între soţi sau foşti soţi, între actuali sau foşti parteneri, indiferent…

Abandonul de familie infractiune privind convietuirea sociala

Ai grijă să obții ce îți dorești în viață sau vei fi obligat să te mulțumești cu ce primești

Abandonul de familie infracțiune privind conviețuirea socială este infracțiunea ce constă în fapta persoanei care având obligația legală de întreținere față de o persoană: o părăsește, alungă sau o lasă fără ajutor, expunând-o la suferințe fizice sau morale nu își îndeplinește, cu rea-credință obligația de întreținere prevăzută de lege nu plătește, cu rea-credință, timp de…

Distrugerea infracțiune contra patrimoniului

Curajul, o sensibilitate perfectă a măsurii pericolului, și o dorință mentală de a îl îndura

 ”Art. 253 Cod penal   Distrugerea      Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” Este infracțiunea ce…

Tainuirea infractiune contra infaptuirii justitiei

Începe fiecare zi cu un gând pozitiv și o inimă plină de recunoștință

Tăinuirea este infracțiunea ce constă în: primirea, dobândirea transformarea unui bun mobil ori înlesnirea valorificării acestuia, de către o persoană care nu a participat la săvârșirea infracțiunii, dar care cunoaște că bunul mobil provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea pentru sine sau pentru altul a unui…

Inselaciunea infractiunea contra patrimoniului

Cel care poate avea răbdare, poate avea orice își dorește

Inselaciunea este infracțiunea ce constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase ori ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă astfel s-a pricinuit o pagubă materială. Art. 244 Cod penal   Inselaciunea (1) Inducerea…

Abuzul de incredere infractiune contra patrimoniului

Curajul nu înseamnă să ai puterea de a merge mai departe ci de a merge mai departe atunci când nu ai putere

Abuzul de încredere este infracțiunea ce constă în fapta persoanei care, deținând cu orice titlu un bun mobil al altuia, și-l însușește sau dispune de el pe nedrept ori refuză a-l restitui. Art. 238 Cod penal Abuzul de încredere Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia…