Furtul in scop de folosinta

A spune o minciună este începutul unui furt

Furtul în scop de folosință – art. 230 Cod penal Furtul în scop de folosință constituie o variantă atenuată a furtului (atât cel simplu, cât şi furtul calificat): Obiectul material al infracțiunii de furt în scop de folosință Obiectul material îl poate constitui şi un vehicul. Fapta poate fi comisă: În cazul furtului săvârşit asupra…

Deturnarea de fonduri

∞Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Îndoiala te face să te întrebi şi, întrebându-te, ajungi la adevăr∞

Pentru a îndeplini obiectivele ori atribuţiile cu care a fost învestită, fiecare autoritate publică sau instituţie publică are alocate fonduri băneşti sau resurse materiale. Aceste autorități sau institușii publice: Respectarea acestor reguli de disciplină bugetară este importantă pentru realizarea în condiţii corespunzătoare a bugetului de stat şi din acest motiv s-a ales soluţia protejării sale…

Zadarnicirea combaterii bolilor-infractiune siguranta publica

∞Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevărată ideea de valoarea sa până când o vom pierde∞

Zadarnicirea combaterii bolilor, Art. 352 Cod penal  Boala infecțioasă (boală contagioasă, boală comunicabilă, boală transmisibilă, boală infecto-contagioasă, boală molipsitoare) este cauzată de un agent biologic (virus, bacterie, parazit mono sau multicelular, ciupercă, insectă) față de care organismul atacat, în cadrul unui complex de împrejurări, nu este capabil să se apere. Bolile infecțioase afectează omul, animalele,…

Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public

∞ Succesul nu constă în a nu face greșeli, ci în a nu face aceeași greșeală de două ori ∞

Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public Art.341 Cod penal Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public Securitatea traficului rutier pe drumurile publice naționale este garantată de stat şi se asigură prin executarea Legii privind siguranţa traficului rutier. Pe drumurile publice naționale, în afara localităţilor, se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel pe…

Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei

∞ Trăiește-ți viața ca și cum fiecare faptă a ta ar deveni lege universală ∞

Art. 274 Cod penal  Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei – Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se…

Prevenirea si combaterea violentei in familie

∞ Iubirea familiei şi admiraţia prietenilor este mult mai importantă decât bogăţia şi privilegiul ∞

Prevenirea și combaterea violentei în familie este reglementată legal prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei domestice. Violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată ale violentei fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce; Violenţa domestică este reglementată legal prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei domestice. Violenţa…

Abandonul de familie infractiune privind convietuirea sociala

∞ Ai grijă să obții ce îți dorești în viață sau vei fi obligat să te mulțumești cu ce primești ∞

Abandonul de familie infracțiune privind conviețuirea socială este infracțiunea ce constă în fapta persoanei care având obligația legală de întreținere față de o persoană: Acțiunea penală la ”Abandonul de familie” se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Obiectul infracțiunii Obiectul juridic al infracțiunii ”Abandonul de familie”…

Distrugerea infracțiune contra patrimoniului

∞ Curajul, o sensibilitate perfectă a măsurii pericolului și o dorință mentală de a îl îndura ∞

   ”Art. 253 Cod penal   Distrugerea      Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” Este infracțiunea…

Tainuirea infractiune contra infaptuirii justitiei

∞ Începe fiecare zi cu un gând pozitiv și o inimă plină de recunoștință ∞

Tăinuirea este infracțiunea ce constă în: Art. 270 Cod penal Tăinuirea (1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care: (2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor. (3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte….

Inselaciunea infractiunea contra patrimoniului

∞ Cel care poate avea răbdare, poate avea orice își dorește ∞

Inselaciunea este infracțiunea ce constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase ori ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă astfel s-a pricinuit o pagubă materială. Inselaciunea săvârşită prin folosirea de nume sau…