OUG si OG

OUG nr.30 din 2020 masuri protectie sociala COVIT-19

Cu siguranță sănătatea este mult mai valoroasă ca și banul deoarece sănătatea face banul

OUG nr.30 din 2020 masuri protectie sociala COVIT-19 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. ART. I Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de…

OUG si OG

OUG nr. 16 din 2017 scheme de plati in agricultura

Sufletul lacom este izvorul tuturor faptelor rele

OUG nr. 16 din 2017 scheme de plăţi în agricultură privind modificarea şi completarea OUG nr. 3/2015 pentru: aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură ARTICOL UNIC Ordonanţa de urgenţă a…

OUG si OG

OUG nr. 51 din 2016 sanctionarea contraventiilor silvice

O idee nouă înlătură pe cea veche

OUG nr. 51 din 2016 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017     ART. I Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23…

OUG si OG

Ordonanta nr. 84 din 2001 privind servicii evidenta persoane

Condițiile păcii le dictează nu cel care o cere, ci acel care o oferă

Ordonanța nr. 84 din 2001 privind înființarea serviciilor de evidenta persoane privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor     CAP. 1   Dispoziţii generale    ART. 1 (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi…

OUG si OG

OUG nr. 9 din 2017 privind prorogarea unor termene

Cu cât fericirea e mai multă, cu atât trebuie să i te încredințezi mai puțin

OUG nr. 9 din 2017 privind prorogarea unor termene privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative  ART. 1 (1) În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 : cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor…

OUG si OG

OUG nr.6 din 2017 investitiile finantate din fonduri publice

Odată cu trecerea timpului sensul lucrurilor se schimbă

OUG nr.6 din 2007 realizare investitiile finanţate din fonduri publice pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizare investitiile finanţate din fonduri publice ART. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr….

OUG si OG

OUG nr.2 din 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare

Cu cât mai puțin simți frica, cu atât mai mic e pericolul

OUG nr.2 din 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative     ART. 1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice: prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare,…

OUG si OG

OUG nr. 3 din 2017 completarea Codului Fiscal

Adevărul poate fi uneori înăbușit, dar nu se stinge niciodată

OUG nr. 3 din 2017 completarea Codului Fiscal privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal    ART. I Legea nr. 227/2015 privind Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: După…

OUG si OG

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetatenilor romani

Cu dușmanul înarmat trebuie să fii nemilos, dar cu cel învins e mai de preț bunătatea

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetăţenilor români privind domiciliul, acte identitate ale cetăţenilor români   Republicată  CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    ART. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi…

OUG si OG

Ordonanta nr. 41 din 2003 schimbare nume persoane fizice

Nefericirea ne-a învățat ce este evlavia

Ordonanța nr. 41 din 2003 schimbare nume persoane fizice privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice     CAP. 1   Dispoziţii generale ART. 1 Numele cuprinde numele de familie şi prenumele. ART. 2 (1) Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul…