OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetatenilor romani

Cu dușmanul înarmat trebuie să fii nemilos, dar cu cel învins e mai de preț bunătatea

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetăţenilor români privind domiciliul, acte identitate ale cetăţenilor români   Republicată  CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    ART. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi…

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, intreprinderi individuale

Nici un cetățean nu trebuie așezat atât de sus, încât să nu poată fi tras la răspundere potrivit legilor

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, întreprinderi individuale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice…

OUG nr. 119 din 2006 – regulamente comunitare

Imaginația este un mare dar prin contribuția sa la dezvoltarea omenirii

OUG nr. 119 din 2006 – regulamente comunitare reglementează unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană Acte modificatoare Legea nr. 191/2007 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 Legea nr. 76/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 Legea nr….