Ordine

Ordin nr. 97 din 2017 inregistrare examen permis auto

După succes, cea mai mare încercare este să îți ții gura

Ordin nr. 97 din 2017 înregistrare examen permis auto privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal Emitent: Ministerul Afacerilor Interne Publicat în: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017 Având…

Ordine

ORDIN nr. 441 din 2007 privind donarea de sânge

Spiritul e puternic din pricina bucuriei

ORDIN nr. 441 din 2007 privind donarea de sânge pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind: organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare ART. 1…

Ordine

ORDIN nr. 3262 din 2017 antreprenoriat studenti

Să taci mereu și peste tot nu este un merit prea mare. Dar e păcat să vorbești despre ce ar trebui să taci

ORDIN nr. 3262 din 2017 antreprenoriat studenţi privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România CAPITOLUL I Dispoziţii generale din ORDIN nr. 3262 din 2017 antreprenoriat studenţi ART. 1 (1) Prezentul ordin reglementează modul de organizare şi funcţionare a societăţilor antreprenoriale studenţeşti, denumite în continuare SAS, constituite ca structuri…

Ordine

Ordin nr. 872 din 2016 creatie programe calculator

Cunoașterea adevărului ia naștere în noi cu ajutorul simțurilor

Ordin nr. 872 din 2016 creație programe calculator privind creație programe pentru calculator privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator (abrogat) ART. 1 (1) Angajaţii operatorilor economici care: îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod…

Ordine

ORDIN nr. 400 din 2015 Codul controlului intern managerial

Încrederea dovedită primește fidelitatea drept răspuns

ORDIN nr. 400 din 2015 Codul controlului intern managerial al entităţilor publice ART. 1 Se aprobă Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial, prevăzut în anexa nr. 1. ART. 2 Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control…

Ordine

Ordin MECTS nr.5387 din 2016 acreditare furnizori formare

Retorica este lumina care dă strălucire minții

Ordin MECTS nr.5387 din 2016 acreditare furnizori formare privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 ART. I Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă…

Ordine

Ordin ANCPI nr.1445 din 2016 regulament OCPI

Cea mai mare lipsă de justiție e acolo unde domnește litera legii

Ordin ANCPI nr.1445 din 2016 privind organigrama, regulament OCPI privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora ART. 1 Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), prevăzută în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă Regulamentul…

Ordine

Ordin nr.837 din 2014 metodologia privind SUMAL

O condamnare din partea unor oameni răi e ca o laudă

Ordin nr.837 din 2014 metodologia privind SUMAL pentru aprobarea Metodologiei privind: organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Acte modificatoare:   Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 927/2014   Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 916/2015 ART. 1 Se aprobă Metodologia privind organizarea…

Ordine

ORDIN nr. 844 din 2010 regulament inscriere in CF

Nu există o lege care să-i satisfacă pe toți

ORDIN nr. 844 din 2010 regulament inscriere in CF – aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 823 din  9 decembrie 2010 ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, prevăzut în anexa care…

Ordine

Ordinul nr. 904 din 2010 procedura ocoale silvice

Nu e cu putință omului să știe și să pretindă când și față de ce să-și ia măsuri de prevedere

Ordinul nr. 904 din 2010 procedura ocoale silvice al Ministrului mediului şi pădurilor aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice ART. 1 Se aprobă Procedura privind: constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, prevăzută…