Norme metodologice

HG nr.174 din 2002 norme aplicare Lege somaj

Omul bine pregătit își păstrează speranța când e nefericit și se teme de cotiturile sorții când e fericit

HG nr.174 din 2002 norme aplicare Lege șomaj pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul…

Norme metodologice

Norme de comercializare masa lemnoasa

Mai bine amâni tot și vorbești mai târziu

Norme de comercializare masa lemnoasa referitoare: la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi la regimul instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi la unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce…

Norme metodologice

H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei

Necesitatea îl răsplătește cu aceeași măsură și pe cel mare și pe cel mic

H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 ART. 1 Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2…

Norme metodologice

H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010

Mai bine o clipă trăită după lege, decât un milion de ani de viață nelegiuită

H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local     ART. 1 din H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010 Se aprobă Normele metodologice de aplicare…

Norme metodologice

HG nr. 1588 din 2007 Norme legea asociatiilor de proprietari

Mai întâi să refuzi și apoi să faci înseamnă să înșeli

HG nr.1588 din 2007 Norme legea asociatiilor de proprietari privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari, Guvernul României…