Legi

Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege reglementează aspecte privind: vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate…

Legi

Legea nr. 282 din 2005 privind donarea de sange

A primi o binefacere înseamnă a-ți vinde libertatea

Legea nr. 282 din 2005 privind donarea de sânge privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguină, donarea…

Legi

Legea nr. 25 din 2015 protectia consumatorilor

Dacă nu încerci nu știi de ce ești în stare

Legea nr. 25 din 2015 aprobare OUG nr.14 din 2011 protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a…

Legi

Legea nr. 217 din 2003 prevenirea violentei in familie

Totul este trecător și nimic nu este nemișcat în lume

Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional. (2) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac…

Legi

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptelor de coruptie

Totul se preschimbă, nimic nu dispare

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptele de corupţie pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite,…

Legi

Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor

Fructul interzis e dulce

Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor Acte modificatoare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 1. Dispoziţii generale din Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor ART. 1 Prezenta lege privind regimul deseurilor stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea…

Legi

Legea nr. 272 din 2004 privind drepturile copilului

Nu există nici un lucru care să apară și să crească de la sine

Legea nr. 272 din 2004 privind drepturile copilului şi promovarea drepturilor copilului Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 Legea nr. 131/2014 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 Legea nr. 52/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 CAPITOLUL I    Dispoziţii generale şi definiţii ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează…

Legi

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicata

Mai bine o pace veșnică, decât vise despre victorie

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila   SECŢIUNEA 1   Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc ART. 1 Actele de stare civila sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei…

Legi

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spalarii banilor

Armele sunt teribile în mâinile acelora cărora nu le-a mai rămas nici o speranță

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spălării banilor pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,  precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi  combatere a finanţării terorismului Republicată CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului….

Legi

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei

Acolo unde nu există intenție, nu există nici vină

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei. CAPITOLUL I     Domeniul de reglementare ART. 1 Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. ART. 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. ART. 3…