Legislație Procesual penal

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala

E greu să exprimi cu vorbele tale adevărurile generale

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala în materie penală a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011 Acte modificatoare Legea nr. 300/2013 Legea nr. 318/2015 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 Legea nr. 236/2017 TITLUL I     Dispoziţii generale CAPITOLUL I  Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale…