Economie Socială

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale

La fel ca fabula, viața nu se prețuiește după durată, ci după conținut

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 219/2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr.660 din 29 august 2016 NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din HG nr.585 din 2016 norme Legea…

Economie Socială

Ghidul solicitantului SOLIDAR economia socială

Cruzimea provine întotdeauna din lipsa de omenie și din slăbiciune

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9v Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă. Obiectiv…

Economie Socială

HG 829 din 2002 plan national antisaracie si incluziune

Acela de care se tem mulți, de mulți se teme

HG 829 din 2002 plan national antisaracie si incluziune privind aprobarea Planului naţional antisărăcie şi  promovare a incluziunii sociale Act modificator  Hotărârea Guvernului nr. 1827/2005. ARTICOL UNIC din HG 829 din 2002 Se aprobă Planul naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNA inc), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ANEXA…

Economie Socială

HG 1149 din 2002 norme aplicare legea antisaracie

Acela care și-a pierdut orice speranță, nu are de ce să fie deznădăjduit

HG 1149 din 2002 norme aplicare legea antisaracie pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor: Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2014 În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 29 şi 30 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, ART. 1 Se…

Economie Socială

HG 1827 din 2005 implementare plan antisaracie

Cine este peste tot, nu este nicăieri

HG 1827 din 2005 implementare plan antisaracie privind aprobarea Programului de implementare a  Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNA inc)  pentru perioada 2006 – 2008 a fost publicată in: Monitorul Oficial nr. 64 din 24 ianuarie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 2…

Economie Socială

Legea nr.116 din 2002 marginalizarea sociala

Cine se căiește de greșeala săvârșită, e deja aproape nevinovat

Legea nr.116 din 2002 marginalizarea sociala reglementează prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Acte modificatoare: Legea nr. 250/2013, Hotărârea Guvernului nr. 119/2014 CAP. 1 Dispoziţii generale din Legea nr.116 din 2002 ART. 1 Caracterul social al statului român, prevăzut în Constituţie, impune instituirea unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnităţii tuturor cetăţenilor….

Economie Socială

Legea nr. 219 din 2015 privind economia sociala

Cine se teme prea tare de ură, nu știe să conducă

Legea nr. 219 din 2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 561 din 28 iulie 2015 CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 219 din 2015 privind economia socială ART. 1 (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale. (2)…