Legislație Muncii

HG nr.423 din 2019 modificare norme la legea uceniciei

Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci

HG nr.423 din 2019 modificare norme la legea uceniciei pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind uceniciei la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată…

Legislație Muncii

HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei

Omul e făcut pentru muncă, după cum pasărea e pentru zbor

HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă  Acte modificatoare Hotărârea Guvernului nr. 772/2018 Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 Hotărârea Guvernului nr. 618/2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV şi VI din…

Legislație Muncii

Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca

Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe

Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca Republicată   Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 Legea nr. 164/2017    CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca  ART. 1 (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la…

Legislație Muncii

Legea nr. 88 din 2018 modificare, completare Codul muncii

Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost

Legea nr. 88 din 2018 modificare, completare Codul muncii privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii ARTICOL UNIC din Legea nr. 88 din 2018 completare Codul muncii Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003…

Legislație Muncii

Legea nr. 81 din 2018 reglementarea activitatii de telemunca

Prea multe informaţii îţi crează impresia de vid

Legea nr. 81 din 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă. (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă. ART. 2 În sensul prezentei legi, termenii şi…

Legislație Muncii

Legea dialogului social nr. 62 din 2011 Republicata

Râsul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar îţi permite să îţi vezi de drum

 Acte modificatoare la Legea dialogului social nr. 62 din 2011 Republicată  Legea nr. 187/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 Legea nr. 2/2013 Legea nr. 248/2013 Legea nr. 255/2013 Legea nr. 1/2016 Legea nr. 225/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 Legea dialogului social     TITLUL I    Dispoziţii…

Legislație Muncii

Ordonanta nr. 58 din 1998 activitatea de turism in Romania

Lumea e plină de oameni disponibili: unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți

Ordonanță nr. 58 din 1998 activitatea de turism în România privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România Acte modificatoare Legea nr. 755/2001 Ordonanţa Guvernului nr. 5/2003 Legea nr. 229/2003 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 Legea nr. 254/2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 Ordonanţa…

Legislație Muncii

Legea nr. 52 din 2011 activitati desfasurate de zilieri

Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mică...

Legea nr. 52 din 2011 activităţi desfăşurate de zilieri privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri Republicată Acte modificatoare Legea nr. 105/2017 Legea nr. 86/2018 CAPITOLUL I Dispoziţii generale din Legea nr. 52 din 2011 ART. 1 (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) zilier – persoana fizică, cetăţean…

Legislație Muncii

Lege nr. 153 din 2017 salarizarea din fonduri publice

Banii nu încep niciodată o idee. Este întotdeauna ideea ce porneşte banul

Lege nr. 153 din 2017 salarizarea din fonduri publice Lege nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   Acte modificatoare  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 Legea nr. 2/2018…

Legislație Muncii

OUG nr.116 din 2017 modificarea Legii pensiilor

Educaţia e ceea ce rămâne după ce uiţi tot ce ai învăţat în şcoală

OUG nr.116 din 2017 modificarea Legii pensiilor privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ART. 1 (1) Începând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin…