Legislație Financiar

Ordin nr. 881 din 2012 tranzactionare valori mobiliare

Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pentru bani

Ordin nr. 881 din 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară ART. 1 (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia…

Legislație Financiar

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat

Cine judecă repede, repede se și căiește

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal Republicată ART. 1 (1) Operatorii economici care încasează au obligatia: integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi…

Legislație Financiar

Legea nr. 209 din 2016 sisteme moderne de plata

Victoria este întotdeauna de partea acelora care au înțelegere

Legea nr. 209 din 2016 sisteme moderne de plata privind introducerea sistemelor moderne de plată pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată ART. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie…

Legislație Financiar

Ordin ANAF nr.3418 din 2016 cazuri speciale de executare

Înțeleptul trebuie să-și înfrâneze pornirile antipatice

Ordin ANAF nr.3418 din 2016 cazuri speciale de executare silită pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită ART. I Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de…

Legislație Financiar

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori

Ca să fim liberi, ar trebui să ne supunem legilor

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice ART. 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la…

Legislație Financiar

Ordin nr. 2226 din 2006 utilizarea unor formulare

Cine obține multe, multe va avea de pierdut

ABROGAT Ordin nr. 2226 din 2006 utilizarea unor formulare Ordin nr. 2226 din 2006 utilizarea unor  formulare financiar-contabile  de catre persoanele prevazute la art. 1 din  Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1056 din 30/12/2006 Art. 1. din Ordin nr. 2226 din 2006 utilizarea unor formulare (1) Incepand cu…

Legislație Financiar

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata

O datorie mică dă naștere unui datornic, una mare unui dușman

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata ART. 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă: contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi…

Legislație Financiar

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile

Du o viață moderată și sănătoasă, dacă vrei să fii independent

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile a fost publicat in M. O.  nr. 910 bis din 9 decembrie 2015 ART. 1 Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă Normele specifice de utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr.1 ART. 3 Elementele obligatorii pe care…

Legislație Financiar

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale

Cel care își amărăște aproapele abia dacă se poate feri el însuși de amărăciune

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate a fost publicat în M. Oficial nr. din 30 decembrie 2014  ART. 1 din OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale Se aprobă Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale şi situaţiile…

Legislație Financiar

OMFP nr.1286 din 2012 standarde raportare financiara

Ordinea este unitatea tuturor lucrurilor. Natura însăși există prin ordine

ABROGAT OMFP nr.1286 din 2012 standarde raportare financiara pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Art. 1. (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare…