Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari

Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să renunţi ca să poţi obţine

Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor CAPITOLUL I Dispoziţii generale, definiţii din Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel…

Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicata

Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât cel care-l caută

Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 Legea nr. 255/2013 Ordonanţa Guvernului nr. 1/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 Legea nr. 247/2016 Legea nr. 179/2017 CAPITOLUL I Dispoziţii generale din Legea nr. 290 din 2004 ART. 1 În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute…

HG nr. 457 din 2017 modificare norme Legea locuintei

Mulți puternici învingători sunt lipsiți de putere

HG nr. 457 din 2017 modificare norme Legea locuinței din 30 iunie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 ART. I din HG nr. 457 din 2017 Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996,…

Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuintei

Cine tinde către bine, trebuie să fie gata să îndure răul

Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuinţei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017 ARTICOL UNIC din Legea nr. 143 din 2017 Legea nr. 143 din 2017 de completare Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările…

HG nr.343 din 2017 Regulament receptie lucrari constructii

Lumea nu e a celor modești, ci a celor energici

HG nr.343 din 2017 Regulament recepţie lucrări construcţii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ART. I Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr….

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrarilor

Deschide-ţi braţele către schimbare, dar nu lăsa să-ţi scape valorile

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrărilor de construcţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicată CAPITOLUL I Autorizarea lucrarilor de constructii ART. 1 (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă: numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil…

OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor

Mânia este o nebunie de scurtă durată

OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor  privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată  a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung  privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă,  a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb. CAPITOLUL…

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori

Cinstea trebuie acordată celui mai puternic, iar cele necesare celui mai slab

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori externi independenţi pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi ce verifică contabilitatea persoanelor supuse autorizării CNVM ART. 1  Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi, prevăzut în anexa la prezentul ordin. ART. 2  Departamentul reglementări şi oficiul de evidenta…

Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrari si servicii

Începuturile mari nici măcar nu trebuie gândite din vreme

Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrări şi servicii CAPITOLUL I     Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1     Obiect. Scop. Principii ART. 1 Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora. ART….

Legea nr. 99 din 2016 privind achizitiile sectoriale

Unde ți-e bine acolo îți este patria

Legea nr. 99 din 2016 privind achiziţiile sectoriale CAPITOLUL I     Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1     Obiect, scop şi principii ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate…