Legea nr.193 din 2000 clauze abuzive din contracte

Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi!

Legea nr. 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori CAPITOLUL I  Dispoziţii generale     ART. 1     (1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale: clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.     (2)…

Legea nr. 277 din 2010 alocatia pentru sustinerea familiei

Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat

Legea nr. 277 din 2010 alocaţia pentru susţinerea familiei Republicată Acte modificatoare la Legea nr. 277 din 2010 alocaţia pentru susţinerea familiei Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului…

HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei

E plăcut să-ți amintești de necazuri după ce au trecut

HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei nr.273 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004  privind procedura adopţiei  ART. I Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr….

Legea nr. 273 din 2004 procedura adoptiei republicata

Nimic nu este mai apreciat de popor ca bunătatea

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 273 din 2004     ART. 1  Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adoptiei: a) principiul interesului superior al copilului; b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial; c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; d)…

ORDIN nr. 830 din 2006 norme asociatii-fundatii

Înainte de a povesti ceva altora, spune-ți-o mai întâi ție

ORDIN nr.830 din 2006 norme asociatii-fundatii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. A fost publicat in Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006 ART. 1  În cadrul Serviciului de comunicare şi relaţii publice al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se dezvoltă activitatea de…

HG nr.294 din 2015 Programul national de cadastru

Vorba oamenilor e la fel cum le e și viața

HG nr.294 din 2015 Programul national de cadastru privind programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015 ART. 1 (1) Se aprobă Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, denumit în continuare Program naţional, gestionat, în condiţiile legii, de…

HG nr.20 din 1996 norme aplicare Legea 112 din 1995

Lăudabil este să faci ceea ce se cuvine și nu ceea ce e permis

HG nr.20 din 1996 norme aplicare Legea 112 din 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea  Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile  cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului A fost publicată in Monitorul Oficial nr. 27 din 18 februarie 1997 NORME METODOLOGICE privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea…

Legea nr. 85 din 1992 vanzarea de locuinte ale statului

Atât de mulți sunt nedemni de lumină și totuși ziua începe

Legea nr. 85 din 1992 vanzarea de locuinte ale statului şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ART. 1 Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate: de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990…

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat

Doar timpul ne aparține nouă

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat reglementează situaţia juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. CAP. 1  Dispoziţii generale ART. 1 Foştii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945,…

Legea nr. 241 din 2001 stabilirea chiriei la locuinte

Doar rațiunea ne poate asigura liniștea

Legea nr. 241 din 2001 stabilirea chiriei la locuințe pentru aprobarea OUG nr. 40/1999  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei  pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 2001 ARTICOL UNIC din Legea nr. 241 din 2001 Prin Legea nr. 241 din 2001 se aprobă Ordonanţa de…