Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Casa ar trebui să fie cufărul de comori al vieții

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, Republicată      ART. 1   Prezenta lege reglementează:    ART. 5     (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca…

OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului

∞Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălțimea∞

OUG nr. 91 din 2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului, precum şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative     ART. I alin.(1) din OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului     (1) Bunurile…

Legea nr.193 din 2000 clauze abuzive din contracte

∞ Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi! ∞

Legea nr. 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori CAPITOLUL I  Dispoziţii generale     ART. 1     ART. 2     ART. 3     CAPITOLUL II  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante     ART. 4 (6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază : Textul integral….. Legea privind-clauzele-abuzive-din-contracte încheiat între profesionişti şi…

Legea nr. 277 din 2010 alocatia pentru sustinerea familiei

∞ Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat ∞

Legea nr. 277 din 2010 alocaţia pentru susţinerea familiei Republicată CAPITOLUL I din Legea nr. 277 din 2010  Alocaţia pentru susţinerea familiei ART. 1 (1) Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită…

OUG nr. 51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civila

∞ Există un leac pentru orice durere - răbdarea ∞

Acte modificatoare ale OUG nr.51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civilă CAP. 1 din OUG nr.51 din 2008 Dispoziţii generale     ART. 1 Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru…

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetatenilor romani

∞ Cu dușmanul înarmat trebuie să fii nemilos, dar cu cel învins e mai de preț bunătatea ∞

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetăţenilor români privind domiciliul, acte identitate ale cetăţenilor români   Republicată  CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    ART. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi…

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, intreprinderi individuale

∞Nici un cetățean nu trebuie așezat atât de sus, încât să nu poată fi tras la răspundere potrivit legilor∞

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, întreprinderi individuale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi…

HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei

∞ E plăcut să-ți amintești de necazuri după ce au trecut ∞

HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei nr.273 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004  privind procedura adopţiei  ART. I Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr….

Legea nr. 273 din 2004 procedura adoptiei republicata

∞ Nimic nu este mai apreciat de popor ca bunătatea ∞

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 273 din 2004     ART. 1  Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adoptiei: ART. 2  În înţelesul Legea nr. 273 din 2004, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:    Textul integral……Legea-privind procedura-adoptiei ShareTweetShare0 Shares

ORDIN nr. 830 din 2006 norme asociatii-fundatii

∞ Înainte de a povesti ceva altora, spune-ți-o mai întâi ție ∞

ORDIN nr.830 din 2006 norme asociatii-fundatii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.A fost publicat in Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006 ART. 1  În cadrul Serviciului de comunicare şi relaţii publice al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se dezvoltă activitatea de afaceri…