Legislație Circulație rutieră

Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica

Bogăția te face să suporți orice, pe câtă vreme în fața mizeriei nicio fericire nu rezistă

Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1     Acte modificatoare Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr….

Legislație Circulație rutieră

Ordin nr. 402 din 2018 inspectia tehnica periodica

Omul, în general, este ghidat în viață de evenimente, gânduri, impulsuri și sentimente

Ordin nr. 402 din 2018 inspecția tehnică periodică Ordin nr. 402 din 2018 inspecția tehnică periodică privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin…

Legislație Circulație rutieră

Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP

Deschide-ți brațele către schimbare, dar nu lăsa să-ți scape valorile

Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind: certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodic Publicată în: Monitorul Oficial nr.1017 din 21 decembrie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege….

Legislație Circulație rutieră

Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere

Omului îi trebuie un vis ca sa suporte realitatea

Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti a fost modificat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2017 ART. 1 din Ordin nr. 163 din 2011 (1) Prezentul ordin reglementează…

Legislație Circulație rutieră

Ordin nr.268 din 2010 examinare obtinere permis conducere

Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără sa îţi pierzi entuziasmul

Ordin nr.268 din 2010 examinare obținere permis conducere privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere actualizat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2017 ART. 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. (2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor…

Legislație Circulație rutieră

Ordin nr. 58 din 2017 proceduri inmatricularea vehiculelor

Ţintește spre lună. Chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele

Ordin nr. 58 din 2017 proceduri înmatricularea vehiculelor pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere ART. I Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al…

Legislație Circulație rutieră

Ordonanta nr. 15 din 2002 tarif utilizare drumuri nationale

Să te temi întotdeauna de cel care te-a înșelat o dată

Ordonanta nr. 15 din 2002 tarif utilizare drumuri nationale privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România ART. (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe,…

Legislație Circulație rutieră

Legea nr. 221 din 2016 tarif utilizare drumuri in Romania

Fii prudent chiar și când ești în siguranță

Legea nr. 221 din 2016 tarif utilizare drumuri din România pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România ART. I din Legea nr. 221 din 2016 tarif utilizare drumuri Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi…

Legislație Circulație rutieră

OUG nr. 54 din 2016 RCA pentru prejudicii produse tertilor

E-n firea fiecăruia să greșească, dar numai cel nechibzuit perseverează în greșeală

OUG nr. 54 din 2016 RCA pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (abrogat) CAPITOLUL I     Obiectul şi domeniul de aplicare ART. 1     Obiectul de reglementare Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare…

Legislație Circulație rutieră

Norma ASF nr. 39 din 2016 asigurarile auto din Romania

Nu sunt în stare să uit ceea ce nu doream să-mi amintesc

Norma ASF nr. 39 din 2016 asigurările auto din România publicată în Monitorul Oficial nr. 986 din 8 decembrie 2016 (abrogat) TITLUL I     Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1     Prevederi generale (1) Prezenta normă reglementează: a) forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii…