Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în constructii 

Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești

Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcţii Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale     ART. 1     (1) Calitatea construcțiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.     (2) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie…

Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege reglementează aspecte privind: vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate…

Legea nr. 25 din 2015 protectia consumatorilor

Dacă nu încerci nu știi de ce ești în stare

Legea nr. 25 din 2015 aprobare OUG nr.14 din 2011 protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a…

Legea nr. 217 din 2003 prevenirea violentei in familie

Totul este trecător și nimic nu este nemișcat în lume

Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional. (2) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac…

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptelor de coruptie

Totul se preschimbă, nimic nu dispare

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptele de corupţie pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost…

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicata

Mai bine o pace veșnică, decât vise despre victorie

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila   SECŢIUNEA 1   Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc ART. 1 Actele de stare civila sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei…

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spalarii banilor

Armele sunt teribile în mâinile acelora cărora nu le-a mai rămas nici o speranță

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spălării banilor pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,  precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi  combatere a finanţării terorismului Republicată CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului….

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei

Acolo unde nu există intenție, nu există nici vină

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei. CAPITOLUL I     Domeniul de reglementare ART. 1 Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. ART. 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. ART. 3…

Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar

Am să vorbesc fără să afirm nimic

Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar privind modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar ART. I Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul…

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital

Fii favorabil începuturilor curajoase

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital a fot actualizată prin: Legea nr. 1/2015, Legea nr. 10/2015, Legea nr. 74/2015, Legea nr. 268/2015, Legea nr. 312/2015 TITLUL I     DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea: pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de…