Decizia Civila nr.140 din 2016-Evacuarea in procedura sumara

Decizia Civila nr.140 din 2016-Evacuarea în procedura sumară prevăzută de art.1034 şi urm. din Codul de procedură civilă. Condiţii     – Codul de procedură civilă: art. 413, art. 896, art. 1034, art. 1035  Prezentare  Procedura evacuării, conform prevederilor art. 1034 și următoarele din Codul de procedură civilă: Această procedură specială poate fi aplicată atunci când:…

Reprezentarea minorului la perfectarea actelor de dispozitie

Reprezentarea minorului la perfectarea actelor de dispoziţie Sentință Civilă nr. 8627/2015 Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziţie. Validarea curatorului şi autorizarea încheierii actelor de dispoziţie de către instanţa de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă Emitent: Judecătoria Bistrița– Secţia civilă Art. 143 Cod civil Reprezentarea minorului la perfectarea actelor…

Indreptarea erorilor materiale din actul notarial

Îndreptarea erorilor materiale din actul notarial Promisiune de vânzare-cumpărare. Înscris autentic. Menţionarea eronată a datei încheierii contractului. Regimul legal al prezumţiilor judiciare. Procedura de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul actului notarial Cuprins pe materii: Index alfabetic: Potrivit art.329 coroborat cu art.309 alin.(5) C.proc.civ., prezumțiile judiciare nu sunt admise ca mijloace de probă niciodată: Astfel,…

Recunoastere hotarare de divort pronuntata in SUA

       Sentința Civilă nr. 321-F-2016 Recunoaștere hotărâre de divorț Recunoaștere hotărâre de divorț pronunţată în Statele Unite ale Americii     Sinteză Recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie matrimonială între România și Statele Unite ale Americii se află într-un vid juridic bilateral/multilateral. În astfel de situații, prevederile articolului 1096 alineatul (1) litera c) din Codul de procedură…

Decizie ICCJ nr.21 din 2023 retrocedare imobile culte religioase

Decizie ICCJ nr.21 din 2023 retrocedare imobile culte religioase Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1160 din 21 decembrie 2023 Dispoziţiile legale supuse interpretării Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului…