Contract individual de munca pe durata determinata-cerinte

Decizie Civilă nr.2690 din 2014 -Consecinţele încheierii unui contract individual de muncă pe durată determinată, cu încălcarea dispoziţiilor art. 83 din Codul muncii. Calificarea respectivului contract ca fiind încheiat pe durată nedeterminată     – Codul muncii: art. 52 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (1) şi (4), art. 82 şi art. 83   Sinteză Conform…

Contract individual de muncă. Încetare de drept. Mod de contestare

Contract individual de muncă. Încetare de drept. Mod de contestare Decizie Civilă nr. 1115 din 8 aprilie 2005 Emitent: Curtea de Apel București – Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale Potrivit art.56 lit. d) din Codul muncii, în cazul unui salariat care îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă…

Decizia Civila nr. 2481 din 2018 Plata nedatorata

Plata nedatorată Decizia Civilă nr. 2481 din 2018 – Plata nedatorată Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pentru aducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătoreşti. Lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Inexistenţa unei cauze de nulitate a actului adiţional  (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă…