Hotărâri de Guvern

HG nr.1364 din 2006 drepturile donatorilor de sange

Nu există pedeapsă mai cumplită decât remușcarea

HG nr.1364 din 2006 drepturile donatorilor de sânge privind aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge ART. 1 În România, donarea de sânge este anonimă, voluntară şi neremunerată. ART. 2 (1) Prin donator se înţelege orice persoană, în deplină stare de sănătate, care se poate supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de…

Hotărâri de Guvern

HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

Prietenia ar trebui să fie nemuritoare, iar dușmănia pieritoare

HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.     ART. 1 din HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevăzută…

Hotărâri de Guvern

HG nr. 903 din 2016 Planul national de mobilitate

Deosebește ce e drept de ce e strâmb

Planul national de mobilitate   reglementat prin HG nr. 903 din 2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate ARTICOL UNIC Se aprobă Planul naţional de mobilitate, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. LISTA unităţilor administrativ-teritoriale: din mediul rural cu grad de marginalizare peste…

Hotărâri de Guvern

HG nr.885 din 2016 norme Legea nr.76 din 2002 somaj

Nu te abate din treabă dar nici nu te agita peste măsură

HG nr.885 din 2016 norme Legea nr.76 din 2002 şomaj: modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile…

Hotărâri de Guvern

HG nr.877 din 2016 completare HG nr.500/2011 REVISAL

Acei care vor să afle ce gândim despre fiecare lucru sunt mai curioși decât trebuie

ABROGAT HG nr.877 din 2016 completare HG nr.500/2011 REVISAL privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi  pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale ART. I Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările ulterioare, se…

Hotărâri de Guvern

HG nr.470 din 2014 norme comercializare masa lemnoasa

Beția este o nebunie consimțită

HG nr.470 din 2014 norme comercializare masa lemnoasa pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie…

Hotărâri de Guvern

HOTARARE nr. 924 din 2015 valorificare masa lemnoasa

Omul cât trăiește nu trebuie să-și piardă speranța

ABROGAT Valorificare masă lemnoasă reglementată prin HOTARARE nr. 924 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. ART. 1  din HOTARARE nr. 924 din 2015 valorificare masa lemnoasa   Valorificare masă lemnoasă este conform Regulamentul de valorificare masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care…

Hotărâri de Guvern

HG nr.924 din 2015 valorificare masa lemnoasa

Celor înțelepți li se arată soluția noaptea

ABROGAT HG nr.924 din 2015 valorificare masa lemnoasa pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din 11 noiembrie 2015. ART. 1 din HG nr.924 din 2015 Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în…

Hotărâri de Guvern

Hotararea nr.43 din 2016 fond forestier

Adevăratul respect de sine constă în a nu te gândi la tine însuți

ABROGAT Hotararea nr.43 din 2016 fond forestier pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015  a fost publicată in: Monitorul Oficial nr. 95 din 8 februarie 2016 ART. I din Hotararea nr.43 din 2016 fond forestier Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din…

Hotărâri de Guvern

HOTARARE nr. 525 din 1996 Regulament urbanism

Orice obstacol se depășește prin perseverență

HOTARARE nr. 525 din 1996 Regulament  urbanism reglementează aprobarea Regulamentului general de urbanism ART. 1 Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 (1) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor lua măsuri pentru elaborarea şi/sau actualizarea documentaţiilor de urbanism şi le vor supune spre…