OUG nr.127 din 2002 eliberare titluri proprietate

Nu există o limită a rătăcirilor

OUG nr.127 din 2002 eliberare titluri proprietate privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. A fost publicata in: Monitorul Oficial nr. 744 din 11 octombrie 2002 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. ART. 1 (1) În scopul accelerării acţiunii: de eliberare a titlurilor de proprietate…

Legea nr.10 din 2001 imobile preluate abuziv

Cine face un bine altuia, își face sieși un bine, nu în sensul consecințelor ci al actului însuși, fiindcă ideea în sine e deja pricina unei mari bucurii

Legea nr.10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 Republicată ART. 1 (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele…

Legea 1 din 2000 reconstituire drept proprietate

Bucuria are o trăsătură proprie obligatorie; ea nu se poate sfârși și nici transforma în opusul ei

Legea 1 din 2000 reconstituire drept proprietate reglementează reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere CAP. 1     Dispoziţii generale ART. 1 Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri: pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute…

Legea nr.119 din 1948 nationalizare intreprinderi

Natura dă îndeajuns pentru a satisface nevoile naturale

Legea nr.119 din 1948 naționalizare întreprinderi pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 133 bis  din 11 iunie 1948 CAP. 1 Obiectul naţionalizării din Legea nr.119 din 1948 naționalizare întreprinderi ART. 1 Se naţionalizează toate bogăţiile subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului…

Legea nr.169 din 1997 modificare Legea 18 din 1991

Oricât ai trăi, trebuie să înveți toată viața

Legea nr.169 din 1997 modificare Legea 18 din 1991 prevede modificarea şi completarea  Legii fondului funciar nr. 18/1991 ART. I     Legea nr.169 din 1997 modificare Legea 18/1991 prevede că Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică şi se…

Legea nr. 18 din 1991 a fondului funciar

Comparând lumea noastră cu universul, socotim ca aceasta e doar un punct

Legea nr. 18 din 1991 a fondului funciar a avut ultima modificare prin Legea nr. 231/2018 și Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.1343/2018. CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 18 din 1991 ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori…

Legea nr. 528 din 2004 reglementari concesiune

Pentru oameni nimic nu este cu neputință

ABROGATĂ Legea nr. 528 din 2004 pentru modificarea şi completarea  OG. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor  ART. 1 din Legea nr. 528 din 2004 reglementari concesiune Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94…

Legea nr. 213 din 1998 proprietatea publica

Nu ridica praful pe drumul vieții

Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietatea publica a fost modificată prin: Legea nr. 166 din 2013 Legea nr. 169 din 2013 Legea nr. 127 din 2014 Legea nr. 163 din 2015 Legea nr. 18 din 2016 Legea nr. 224/2016 CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 213 din 1998 ART. 3 din Legea…

Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica

Pe statuie o înfrumusețează forma, iar pe om - faptele sale

Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 5 iulie 2011, modificată prin Legea nr. 229/2013     CAPITOLUL I    Dispoziții generale ART. 1  Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se poate face numai pentru cauză de utilitate publică, după o…