Drept civil

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie

Viața este ceea ce se întâmplă în timp ce planificăm viitorul

Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este reglementată prin dispoziţiile art.1357 Cod civil prevăzând că “cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”. Această răspundere, denumită şi răspundere directă, este una dintre variantele răspunderii civile delictuale. Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este supusă reglementărilor generale,…

Drept civil

Simulatia prin incheierea unui act public si unul secret

Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor a fost aceea că o persoană își poate schimba viitorul doar schimbându-și atitudinea!

Simulatia prin încheierea unui act public și unul secret este operaţiunea juridică unitară, bazată pe existenţa concomitentă a unor înscrisuri cu conţinut juridic diferit, care creează o aparenţă neconformă cu realitatea prin încheierea a două acte juridice: unul public ale cărui efecte sunt înlăturate sau modificate, total sau parţial, altul secret care conţine în sine,…

Drept civil

Concediul de acomodare in cazul adoptiilor

Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul

Concediul de acomodare in cazul adoptiilor Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului (art.451 Cod civil).  Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii: a) interesul superior al copilului; b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un…

Drept civil

Uzucapiunea imobiliara tabulara, extratabulara

Crează o viziune şi nu lăsa niciodată mediul, convingerile altor oameni sau limitele trecutului să îţi afecteze deciziile

În sistemul vechiului cod civil, uzucapiunea constituie un mod originar de dobândire a proprietăţii: cu efect retroactiv de la data începerii posesiei, opozabil erga omnes, independent de orice formă de publicitate şi fără ca dreptul de dispoziţie să fie condiţionat de o eventuală înscriere în evidenţele de publicitatea imobiliară, În sistemul actualului cod civil, dreptul…

Drept civil

Alocatia pentru sustinerea familiei cu copii in ingrijire

Destinul prinde formă în momentul în care iei o decizie

Prin Legea nr. 277 din 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei : ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani cu scopul de a completa veniturile familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune…

Drept civil

Proprietatea asupra terenului aferent constructiei cumparate

Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic

Proprietatea asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în baza Legii nr.112/1995 poate fi obţinută prin cumpărare. Dreptul la acţiune pentru obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare asupra acestuia corespunde unui drept de creanţă al proprietarului construcţiei corelativ obligaţiei proprietarului terenului de a-l înstrăina. Dreptul de creanţă al proprietarului construcţiei asupra terenului aferent Proprietarul construcţiei are…

Drept civil

Dobandirea proprietatii asupra constructiei prin accesiune

Acolo unde oamenii sunt ataşaţi cu adevărat unii de alţii, sărăcia în sine reprezintă o bunăstare

Dobandirea proprietatii asupra constructiei prin accesiune Este nerecunoscută accesiunea imobiliară asupra construcției edificată anterior restituirii terenului în natură în temeiul Legii nr.10/2001 dacă proprietarul clădirii opune dreptul de superficie. Dreptul de accesiune imobiliară este paralizat de existenţa, constatată pe cale judiciară, a unui drept de proprietate asupra construcţiei. Grevarea terenului, restituit în baza Legii nr.10/2001,…

Drept civil

Validarea promisiunii de vanzare prin hotarare

Omul înțelept nu-și calculează șansele. El își fixează țelul și apoi îl atinge

Admisibilitatea acţiunii privind ”Validarea promisiunii de vanzare prin hotarare” a unui bun imobil determinat, în situaţia în care promitentul-vânzător are doar o cotă-parte ideală din dreptul de proprietate asupra acestuia, asigură executarea silită a obligaţiei de a face, legal asumată de promitent. Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii prin: convenţie, moştenire legală…

Drept civil

Promisiunea bilaterala de schimb sau vanzare bunuri imobile

Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă îți place ce faci, vei avea succes.

Constatarea valabilităţii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic Art. 1279 Cod civil  Promisiunea de a contracta De asemenea, dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină…

Drept civil

Constatarea nulitatii absolute titlului de proprietate

În final, va trebui să faci mereu ceea ce trebuie, chiar dacă îți este greu

Constatarea nulitatii absolute titlului de proprietate poate fi solicitată ca titular de primar, prefect, Autoritatea Naţională Restituirea Proprietății,.. Fondul funciar al României îl constituie terenurile de orice fel, indiferent: de destinaţie, de titlul de proprietate pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte Deţinătorii de terenuri sunt titularii:…