Calculul pensiei sociale conform Legii nr.360 din 2023

Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci

Calculul pensiei sociale conform Legii nr.360 din 2023 Articolul 83 reglementează modul de determinare a cuantumului pensiei în sistemul public de pensii. Art. 83 din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă. Determinarea cuantumului pensiei (Art….

Informarea despre clauzele CIM anterior încheierii

∞În muncă e sănătatea, cinstea, puterea și farmecul vieții∞

Informarea despre clauzele CIM anterior încheirii CIM Art. 17 Codul muncii (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa: (2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării: (3) Persoana selectată în vederea angajării ori…

Suspendarea CIM din initiativa salariatului

∞ Munca din greu este formula succesului ∞

Suspendarea CIM din initiativa salariatului Art. 51 Codul muncii (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern….

Desfasurarea muncii la mai mulți angajatori

∞ Succesul este suma unor mici eforturi, repetate zi de zi ∞

Desfasurarea muncii la mai mulți angajatori Art. 35 Codul muncii     (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator:     (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.  Reglementările art.35 Codul muncii:    Contractele individuale de muncă…

Perioada de proba la angajare

∞ Munca stăruitoare învinge totul ∞

Perioada de proba la angajare Art. 31 Codul muncii  Perioada de probă, așa cum este reglementată în Codul muncii, este facultativă şi subsidiară concursului sau examenului, precum şi încheierii contractului individual de muncă. Perioada de probă: Perioada de probă nu este anterioară încheierii acestui contract, ci se suprapune cu prima perioadă de executare a lui….

Acte si conditii necesare la angajare

∞ Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia ∞

Acte și condiții necesare la angajare Art. 27 Codul muncii Calitatea de subiect într-un raport juridic de muncă, în cadrul căruia persoana fizică se obligă să desfăşoare o anumită activitate în folosul celeilalte părţi, implică aptitudinea de a munci în sens biologic sau, cu alte cuvinte, capacitatea de muncă. Potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii…

Obligatiile salariatului

∞ Munca grea dă întotdeauna roade, orice ai face ∞

Obligațiile salariatului Art.39 Codul Muncii (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: Obligaţia de a realiza norma de muncă, sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului Această obligație exprimă exigenţele legate de prestarea muncii ce reprezintă obiect al contractului individual de muncă şi principala obligaţie a salariaţilor ce…

Drepturile salariatilor

∞Muncește din greu în tăcere, lasă succesul să facă zgomot∞

Drepturile salariaților Art. 39 Codul Muncii Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Calitatea de salariat presupune anumite drepturi, dar şi obligaţii corelative. În art. 39, alin. (1) sunt enumerate principalele drepturi. Dreptul la salarizare pentru munca depusă Este cel mai important drept al unei persoane încadrate în muncă, prevăzut şi de art. 159 Codul muncii,…

Executarea contractului individual de munca

∞E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți∞

Executarea contractului individual de muncă Art. 37 Codul Muncii Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Prevederile art.37 din Codul Muncii consacră principiul negocierii contractelor de muncă, înscris şi în Constituţia României, art….

Contractul de ucenicie la locul de munca

∞ E mediocru ucenicul ce nu-și depășeste maestrul ∞

Contractul de ucenicie la locul de muncă Art. 208 Codul Muncii  Conform prevederilor art. 208 Codul muncii, ucenicia la locul de muncă se organizează în baza unui contract denumit contract de ucenicie care, ca natură juridică, este tot un contract individual de muncă, dar de tip particular. Contractul de ucenicie Acest contract are un obiect…