Suspendarea CIM din initiativa salariatului

Munca din greu este formula succesului

Suspendarea CIM din initiativa salariatului Art. 51 Codul muncii (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de…

Perioada de proba la angajare

Munca stăruitoare învinge totul

Perioada de proba la angajare Art. 31 Codul muncii Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor…

Acte si conditii necesare la angajare

Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia

Acte și condiții necesare la angajare Art. 27 Codul muncii persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi…

Obligatiile salariatului

Munca grea dă întotdeauna roade, orice ai face

Obligațiile salariatului Art.39 Codul Muncii (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; obligația de a respecta disciplina muncii; obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum…

Drepturile salariatilor

Muncește din greu în tăcere, lasă succesul să facă zgomot

Drepturile salariaților Art. 39 Codul Muncii Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la demnitate în muncă; f) dreptul la securitate şi sănătate în…

Executarea contractului individual de munca

E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți

Executarea contractului individual de muncă Art. 37 Codul Muncii Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Prevederile art.37 din Codul Muncii consacră principiul negocierii contractelor de muncă, înscris şi în Constituţia României, art….

Contractul de ucenicie la locul de munca

E mediocru ucenicul ce nu-și depășeste maestrul

Contractul de ucenicie la locul de muncă Art. 208 Codul Muncii  (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. (2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii…

Contracte speciale de formare profesionala

În muncă e sănătatea, cinstea, puterea și farmecul vieții

Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator Art. 201 Codul Muncii Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională. Prevederile art.201 Codul muncii stabilesc care sunt contractele speciale de formare profesională: de calificare profesională şi de adaptare profesională. Contractul de calificare profesională Art. 202 Codul Muncii…

Evolutia indicelui de corectie

Nu abandona ceea ce nu știi să faci, ci combină cu ceea ce știi să faci

Evoluția indicelui de corecție Curtea Constituțională a României a stabilit: ca indicele de corecție să fie aplicat și pensionarilor care au trecut din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă după anul 2010 (Hotărârea nr.702/2019); beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă…

Recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale

În muncă e sănătatea, cinstea, puterea și farmecul vieții

 Recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale, art. 9 din Legea nr.200/2004   (1) În vederea accesului la o profesie reglementată sau a exercitării acesteia în România, sunt recunoscute, ca şi diplomele prevăzute la art. 8 eliberate în România, diplomele prevăzute la art. 8 obţinute într-un stat membru, care dau dreptul titularului să exercite aceeaşi profesie în statul…