Convenție pentru apărarea drepturilor omului

Adevărul se întărește prin mărturii și în timp, iar minciuna prin grabă și nesiguranță

Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 și 8 si completată prin Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950.Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994. Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, luând…

Declaratia Universala Drepturile Omului din 1948

Dacă nu îndrepți un rău, el se va face îndoit

 Declaraţia Universală Drepturile Omului din 1948 ART. 1 Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. ART. 2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără…

Constitutia Romaniei

Bogat e acela care are puține dorințe

Constituția României a fost publicată in M. Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003    TITLUL I din Constituția României Principii generale ART. 1 Statul român (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea…