Autorizarea operatorilor economici din turism

∞ Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat ∞

Autorizarea operatorilor economici din turism se face respectând anumite etape procedurale.  Documentația de autorizare în turism Documentația de clasificare se înregistrează la Registratura Generală a Ministerului Turismului, pentru care se eliberează număr de înregistrare; Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fişei anexe: a) cerere standardizată, b) certificat constatator (forma extinsă) emis…

Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale

∞ Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate! ∞

Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale Fuziunea a două sau mai multe societăți se poate realiza în două modalități: În cazul fuziunii, hotărârea de fuziune se adoptă de către adunarea generală a fiecărei societăţi implicate. Adoptarea se face în condiţiile prevăzute pentru modificarea actului constitutiv al societăţii. Procedura fuziunii sau divizării Atunci când prin fuziune sau prin…

Reducerea si marirea capitalului social al societatii

∞ Viața naște viață, energia naște energie. Doar cheltuindu-te pe tine devii bogat ∞

 Societatea comercială – persoană juridică, are ca elementele definitorii ale personalităţii juridice, așa cum rezultă din definiţia societăţii dată de Codul civil art 187 şi Legea nr. 31/1990 art 1: Aceste trei elemente au drept caracteristici generalitatea, legalitatea şi sunt: Prin patrimoniu propriu distinct înţelegem acel element constitutiv care constă în totalitatea drepturilor şi obligațiilor…

Patrimoniul societatii comerciale, caracter si consecinte

∞ Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța ∞

Patrimoniul societatii comerciale, caracter si consecinte Societatea comercială este subiect de drept ce are aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații, putând fi proprietară, uzufructuară, creditoare, debitoare, etc. Societatea comercială este: Elementele definitorii ale personalității juridice a societății Societatea comercială – persoană juridică, are ca elementele definitorii ale personalităţii juridice, așa cum rezultă din definiţia societăţii…

Capacitatea juridica a societatii comerciale

∞ Când suntem fericiți suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți ∞

Capacitatea juridică a societății comerciale Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil . Societatea comercială este: Voința societății comerciale Voinţa societății comerciale este formată din voinţa asociaţilor persoane fizice sau persoane juridice, care se manifestă  în adunarea generală a acționarilor/asociaţilor, devenind o voinţă colectivă a persoanei juridice. Prin…

Efectele juridice ale calitatii de persoana juridica a societatii

∞Fericirea se naște din iubire, iar iubirea se naște chiar din inima omului∞

Efectele juridice ale calității de persoană juridică a societății Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil . Societatea comercială este: Voința societății comerciale Voinţa societăţii comerciale: Prin art. 132 din Legea nr.31/1990 se dispune că hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt…

Administrarea, conducerea, controlul societatii SRL

∞ Dacă s-ar sădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de așteptare ∞

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) este definită ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale. SRL se constituie prin contract de societate şi statut.  În cazul asociatului unic  SRL-ul se constituie numai prin statut (art. 5 alin 2 din Legea 31/1990). Contractul…

Administrarea societatii comerciale, atributii, raspundere

∞Nu abandona ceea ce nu știi să faci, ci combină cu ceea ce știi să faci∞

Administrarea societății comerciale, atributii, raspundere Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil O definiție dată societății este cea: Deci societatea comercială este o entitate juridică, cu personalitate juridică, la originea căreia se află consimţământul individual al asociaţilor. Elementele definitorii ale personalității juridice a societății  Societatea comercială…

Functionarea societatii in nume colectiv

∞ Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia ∞

 Funcţionarea societăţii în nume colectiv Pentru societăţile în nume colectiv actul constitutiv trebuie să prevadă:  Pentru protecţia capitalului social faţă de iniţiativele asociaţilor care ar putea prejudicia interesul societăţii, s-a legiferat: a)Asociatul care ar avea interese contrare acelora ale societăţii Este declarat recuzabil şi este dator să se abţină de la deliberarea asociaţilor asupra unei operaţii comerciale: Consecinţa…

Administrarea societatii in nume colectiv

∞ Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost ∞

Administrarea societăţii Conform prevederilor art.75 din Legea nr.31/1990 contractul societății va conţine prevederi referitoare: Administratorii desemnați prin contractul de societate: Din art. 77 alin 1 al Legii 31/1990 rezultă că atât dreptul de a alege cât şi dreptul de a fi ales îl au: ART. 77 din Legea nr.31/1990 Aceeaşi asociaţi pot stabili: Contractul de societate poate stipula:…