Autorizarea operatorilor economici din turism

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat

Autorizarea operatorilor economici din turism se face respectând anumite etape procedurale.  Documentația de autorizare în turism Documentația de clasificare se înregistrează la Registratura Generală a Ministerului Turismului, pentru care se eliberează număr de înregistrare; Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fişei anexe: a) cerere standardizată, b) certificat constatator (forma extinsă) emis…

Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale

Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate!

Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale Fuziunea a două sau mai multe societăți se poate realiza în două modalități: În cazul fuziunii, hotărârea de fuziune se adoptă de către adunarea generală a fiecărei societăţi implicate. Adoptarea se face în condiţiile prevăzute pentru modificarea actului constitutiv al societăţii. Procedura fuziunii sau divizării Atunci când prin fuziune sau prin…

Reducerea si marirea capitalului social al societatii

Viața naște viață, energia naște energie. Doar cheltuindu-te pe tine devii bogat

 Societatea comercială – persoană juridică, are ca elementele definitorii ale personalităţii juridice, așa cum rezultă din definiţia societăţii dată de Codul civil art 187 şi Legea nr. 31/1990 art 1: organizare de sine stătătoare un patrimoniu propriu un scop propriu Aceste trei elemente au drept caracteristici generalitatea, legalitatea şi sunt: cumulative = pentru existenţa persoanei…

Patrimoniul societatii comerciale, caracter si consecinte

Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța

Patrimoniul societatii comerciale, caracter si consecinte Societatea comercială este subiect de drept ce are aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații, putând fi proprietară, uzufructuară, creditoare, debitoare, etc. Societatea comercială este: o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, o grupare de persoane în care asociații înțeleg să…

Capacitatea juridica a societatii comerciale

Când suntem fericiți suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți

Capacitatea juridică a societății comerciale Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil . Societatea comercială este: subiect de drept ce are aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații, putând fi proprietară, uzufructuară, creditoare, debitoare, etc. o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate…

Efectele juridice ale calitatii de persoana juridica a societatii

Fericirea se naște din iubire, iar iubirea se naște chiar din inima omului

Efectele juridice ale calității de persoană juridică a societății Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil . Societatea comercială este: subiect de drept ce are aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații, putând fi proprietară, uzufructuară, creditoare, debitoare, etc. o grupare de persoane constituită pe baza…

Administrarea, conducerea, controlul societatii SRL

Dacă s-ar sădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de așteptare

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) este definită ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale. SRL se constituie prin contract de societate şi statut.  În cazul asociatului unic  SRL-ul se constituie numai prin statut (art. 5 alin 2 din Legea 31/1990). Contractul…

Administrarea societatii comerciale, atributii, raspundere

Nu abandona ceea ce nu știi să faci, ci combină cu ceea ce știi să faci

Administrarea societății comerciale, atributii, raspundere Societatea comercială – persoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil O definiție dată societății este cea: de grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociații înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea…

Functionarea societatii in nume colectiv

Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia

 Funcţionarea societăţii în nume colectiv Pentru societăţile în nume colectiv actul constitutiv trebuie să prevadă: asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat.  Pentru protecţia capitalului social faţă de iniţiativele asociaţilor care ar putea prejudicia interesul societăţii,…

Administrarea societatii in nume colectiv

Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost

Administrarea societăţii Conform prevederilor art.75 din Legea nr.31/1990 contractul societății va conţine prevederi referitoare: la asociaţii care administrează şi reprezintă societatea, stabilirea totodată limita puterilor lor Administratorii desemnați prin contractul de societate: sunt aleşi cu unanimitatea voturilor asociaţilor, nu mai pot fi revocaţi ulterior prin votul majorităţii limitele puterilor conferite prin contract nu pot fi modificate fără…