Codul aerian – Ordonanta nr. 29 din 1997

E mai bine să învingi prin ingeniozitate și minte decât prin împotrivire

Codul aerian – Ordonanţa nr. 29 din 1997 Republicată Emitent: Guvernul României Publicată în: Monitorul Oficial nr.45 din 26 ianuarie 2001 CAP. 1    Prevederi generale   SECŢIUNEA I    Domeniul de aplicare     ART. 1 (1) Prevederile prezentului Cod aerian se aplică tuturor activităţilor aeronautice civile, precum şi tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţile aeronautice…

Legea nr. 296 din 2004 Codul consumului

Dacă nu există creștere viitoare, înseamnă că descreșterea e aproape

Legea nr. 296 din 2004 Codul consumului a fost modificată prin Legea nr. 161/2010 CAP. 1  Dispoziţii generale ART. 1 Legea nr. 296 din 2004 Codul consumului, denumită în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create între operatorii economici şi consumatori, cu privire: la achiziţionarea de produse şi servicii, inclusiv a serviciilor financiare,…

Codul de procedura fiscala actualizat

Când nenorocirea îți bate la ușa, deschide-i cu bucurie și nu aștepta să-ți mai bată o dată: împotrivirea o îndârjește, iar supunerea o dezarmează

Codul de procedura fiscala actualizat – Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 Decizia Curţii Constituţionale nr. 694/2015 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 Legea nr. 82/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2017 Ordonanţa de urgenţă a…

Codul silvic-Legea nr. 46 din 2008

În țara în care domnește ordinea, fii curajos și în ce faci și în ce vorbești

Codul silvic -Legea nr. 46 din 2008 a fost modificată prin Legea nr. 227/2015   TITLUL I     Dispoziţii generale din Codul silvic  ART. 1 (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele…

Codul fiscal- Legea nr. 227 din 2015

E înțelept cel care știe să zică multe, clar și concis

Codul fiscal a fost modificată prin: OUG nr. 8/2016, OUG nr. 10/2016, Legea nr.57/2016, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 Legea nr. 2/2017 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 Legea nr. 19/2017 Legea nr. 26/2017 Legea nr. 61/2017 Legea nr. 107/2017 Legea nr. 136/2017 Legea nr….

Codul de procedura civila – Legea nr. 134 din 2010 

Cine e puternic să fie și bun, ca să fie respectat și nu temut

Codul de procedura civila – Legea nr. 134 din 2010 a fost modificat prin: OUG  nr. 44/2012 Legea  nr. 206/2012, OUG  nr. 4/2013, Legea  nr. 2/2013, Legea  nr. 72/2013 OUG nr. 1 din 2016 modificare c.pr    TITLUL PRELIMINAR  Cod procedură civilă  Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil…

Codul de procedura penala actualizat

Erorile sunt uneori de așa natură încât alcătuirea lor necesită mai multă minte și gândire decât descoperirea adevărului

Codul de procedura penala a fost modificat prin următoarele acte:  Legea nr. 255/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013  O.U.G. nr. 3/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07/02/2014 Legea nr. 151/2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 Legea nr. 8/2017 Legea nr. 24/2017 Legea nr. 30/2017…

Codul Penal actualizat

Pedepsește-ți aspru copiii dacă au ucis o insectă, așa începe uciderea oamenilor

Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie 2014. Codul Penal actualizat prin: Legea nr. 27/2012 Legea nr. 63/2012 Legea nr. 187/2012 Legea nr. 255/2013 Legea nr. 159/2014 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 Legea nr. 151/2016 PARTEA I: PARTEA…