Controlul legalitatii certificatului de urbanism

Bunăstarea nu te face bun, însă bunătatea aduce bogaţie şi toate celelalte bucurii

Este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi sau care conţine alte limitări. Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute: regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile…

Semnatura olografa pe act contraventie lipsa rovinieta

Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelenţa nu este altceva decât o obişnuinţă

Semnatura olografă pe act contravenţie lipsă rovinietă a agentului constatator este obligatorie, la contravenţii constatate prin mijloacelor tehnice. Având în vedere forma de emitere şi de comunicare a procesului-verbal, semnatura olografă a agentului constatator este obligatorie. Actul Juridic Civil Actul juridic civil este o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv…

Raporturile juridice primar si unitatea administrativ teritoriala

Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere

Natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială Raporturile juridice primar şi unitatea administrativ teritorială sunt reglementate și de norme din  Codul muncii: referitor la domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii Codul muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale,…

Competenta verificarii persoanei ce i s-a incredintat vehiculul

Fericirea unui om nu constă în lipsa dorinţelor, ci în cunoaşterea perfectă a lor

Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul aparține exclusiv poliției rutiere. Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice: la cererea poliţiei rutiere în termenul solicitat de poliţia rutieră Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul…

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotărârea care nu poate fi schimbată e proastă

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii este reglementată prin: Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul statorniceşte principiile generale în materie şi conţine reglementări de drept administrativ, Legea nr. 350/2001 stabileşte obiectivele amenajării teritoriului: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea…

Administratia publica locala – Principii

Apreciază-ți dorințele, cântărește-ți gândurile, măsoară-ți vorbele

Administratia publica locala – Principii Principii ale Descentralizării și Deconcentrării Serviciilor Publice Conceptul de descentralizare poate fi analizat din puncte de vedere administrativ, politic, financiar etc.  Descentralizarea este transferul deciziei şi a acţiunii administrative de la nivelul administraţia centrale la nivelul autorităţilor publice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 comunele,…