Legea nr. 197 din 2012 calitatea in servicii sociale

Diferența dintre posibil și imposibil stă doar în determinarea ta

Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale ART. 1 din Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale     (1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.     (2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor…

HG nr.278 din 2002 masuri prevenire somaj

Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci

HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora PROCEDURI privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV “Măsuri pentru…

Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor

Cea mai bună cale să ai o idee bună este să ai multe idei

Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România CAPITOLUL I    Dispoziţii generale     ART. 1 din Legea nr. 200 din 2004 recunoașterea calificărilor (1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru: al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spaţiului Economic…

Ordin nr. 1832/856/2011 Clasificarea ocupatiilor

Munca este refugiul oamenilor care nu au ceva mai bun de facut

Ordin nr. 1832/856/2011 Clasificarea ocupatiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) ART. 2 (1) Clasificarea ocupaţiilor din România: se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi…

OUG nr.163 din 2020 completare stagiu cotizare pensie

Cea mai înaltă măsură a valorii o dai de fapt în timpul confruntărilor la care te supune viața

OUG nr.163/2020 completare stagiu cotizare pensie pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii ART. I  (1) Prin derogare de la prevederile din: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu…

HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia.

Hotărârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare locuri de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    ART. 1  Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din…

HG nr.423 din 2019 norme legea uceniciei

Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci

HG nr.423 din 2019 modificare norme la legea uceniciei pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind uceniciei la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată…

HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei

Omul e făcut pentru muncă, după cum pasărea e pentru zbor

HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă  Acte modificatoare Hotărârea Guvernului nr. 772/2018 Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 Hotărârea Guvernului nr. 618/2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV şi VI din…

Legea nr. 279 din 2005 ucenicia la locul de munca

Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe

Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca Republicată   Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 Legea nr. 164/2017    CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca  ART. 1 (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la…

Legea nr. 81 din 2018 activitatea de telemunca

Prea multe informaţii îţi crează impresia de vid

Legea nr. 81 din 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă. (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă. ART. 2 În sensul prezentei legi, termenii şi…