Ordin nr. 881 din 2012 tranzactionare valori mobiliare

Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pentru bani

Ordin nr. 881 din 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară ART. 1 (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia…

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat

Cine judecă repede, repede se și căiește

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal Republicată ART. 1 (1) Operatorii economici care încasează au obligatia: integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi…

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori

Ca să fim liberi, ar trebui să ne supunem legilor

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice ART. 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la…

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata

O datorie mică dă naștere unui datornic, una mare unui dușman

  Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata ART. 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă: contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. (2) Instituţiile publice, asociaţiile…

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile

Du o viață moderată și sănătoasă, dacă vrei să fii independent

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile a fost publicat in M. O.  nr. 910 bis din 9 decembrie 2015 ART. 1 Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă Normele specifice de utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr.1 ART. 3 Elementele obligatorii pe care…

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale

Cel care își amărăște aproapele abia dacă se poate feri el însuși de amărăciune

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate a fost publicat în M. Oficial nr. din 30 decembrie 2014  ART. 1 din OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale Se aprobă Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale şi situaţiile…

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS

Nu proclama adevărul în piața publică; mulțimea îl va folosi pentru a face rău

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006 Art. 1. (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în exerciţiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). (2) În…

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara

Pe câmpia vieții, mergi, asemenea semănătorului, cu pas egal și măsurat

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara reglementează aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene a fost publicat in M.Oficial nr. 597 din data de 11.07.2005 Art. 1. (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevăzute…