Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotărârea care nu poate fi schimbată e proastă

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii este reglementată prin: Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul statorniceşte principiile generale în materie şi conţine reglementări de drept administrativ, Legea nr. 350/2001 stabileşte obiectivele amenajării teritoriului: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea…

Legea 190 din 2013 urbanism

Acela care trăiește peste tot, nu trăiește nicăieri

Legea 190 din 2013 urbanism privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul    Art. I din Legea 190 din 2013 urbanism Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind…

Legea 350 din 2001 urbanism

Dacă a mai rămas ceva de făcut, consideră că nimic nu e terminat

CAPITOLUL  I  Dispoziții generale din Legea 350 din 2001 urbanism Art. 1 Teritoriul României constituie spațiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte a avuției naționale de care beneficiază toți cetățenii țării. Art. 2 (1) Gestionarea spațială a teritoriului țării constituie o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităților care îl folosesc,…