Sporul de vechime in munca – conditii generale

∞ Munciți, câtă vreme vă permit puterile și anii ∞
Sporul de vechime în muncă – condiții generale face parte din drepturile legale ale salariatului și este reglementat de Legea 53 din 2003 (Codul Muncii).

Sporul de vechime în muncă, drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.

Art. 16 alin.(5) din Codul muncii stabilește că munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Vechimea în muncă:
 • este acea perioadă în care salariatul a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă;
 • se calculează doar în funcţie de perioada în care există contract de muncă şi nu de orele lucrate, neținându-se cont de tipul de contract.

Distincția între vechimea în muncă și stagiul de cotizare

Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor a fost înlocuită, începând cu data de 1 aprilie 2001 cu noțiunea de „stagiu de cotizare”.  Din data de 01 aprilie 2001 drepturile de pensie se stabilesc în funcție de stagiul de cotizare.

Stagiul de cotizare:
 • poate fi egal cu vechimea în muncă sau
 • poate fi mai mare adăugându-se și alte perioade distincte de cele în care persoana a avut calitatea de salariat, cum ar fi perioada studiilor universitare.

Sporul de vechime în muncă

 1. Pentru perioada anterioară datei 01 aprilie 1992 sporul de vechime în muncă se calculează automat potrivit prevederilor art.164 alin.(3) din Legea nr.19/2000 şi în consecinţă nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.
Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

 •     3% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 •     5% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 •     7% pentru vechimea în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 de ani;
 •     10% pentru vechimea în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

 •     3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
 •     6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 •     9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 •     12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 de ani;
 •     15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani
 1. Pentru perioada după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.
Vechimea in muncă este aceeași pentru:
 • un contract cu timp parțial de 2 ore/zi sau 4 ore/zi sau 6 ore/zi
 • două contracte cu timp parțial
 • două contracte de muncă cu normă întreagă
Exemplu:
 • salariatul care are încheiate două contracte de muncă cu normă întreagă, 8 ore/zi pentru fiecare contract, într-un an de muncă, nu cumulează doi ani vechime ci tot un an vechime.

Salariatul cu două contracte de muncă cu normă întreagă va avea un punctaj lunar al pensiei dublu față de salariatul care prestează aceeași activitate remunerată identic pentru o durată de 8 ore pe zi.

 • salariatul care are încheiat un contract de muncă cu timp parțial de 4 ore pe zi va avea aceeași vechime ca și salariatul care are un contract de muncă cu normă întreagă de 8 ore pe zi.

Salariatul cu contract de muncă cu timp parțial de 4 ore pe zi poate avea un punctaj lunar al pensiei egal sau mai mic, întrucât diferită baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Vechimea în muncă

Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
Fac excepție concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condițiile art. 155 și 156 din Legea nr. 12/2015.

Constituie vechime în muncă:
 • totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă
 • sunt excluse perioadele corespunzătoare absențelor nemotivate și concedii fără plată

Această vechime în muncă se calculează doar în funcţie de perioada în care există contract de muncă și nu de orele lucrate.

 Exemplu

 1. un salariat care a lucrat cu jumătate de normă timp de doi ani va avea aceeași perioadă de vechime în muncă, precum unul care a lucrat doi ani cu normă întreagă.
 2. un angajat cu două contracte de muncă în aceeași perioadă (cumul de funcții), va avea aceeași vechime ca și cei precedenți.

Vechimea în muncă se referă la toate locurile de muncă în care salariatul a avut contract de muncă, nu doar la perioada de când este angajat la actualul angajator.

Sporul de vechime, deşi nu este obligatoriu:
 • poate fi un beneficiu oferit angajatului şi
 • poate fi stipulat fie ca procent din salariul de bază, fie ca sumă fixă.

Deși în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional sunt reglementate limite minime şi maxime pentru sporul de vechime în muncă, rămâne la latitudinea fiecărui angajator dacă acordă sau nu un astfel de spor.

Salariatul îşi poate negocia includerea unui spor pentru vechime în muncă în contractul individual de muncă

Ele sunt pur orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante.

Dacă nu este inclus în salariul de bază, se calculează separat. Dreptul la sporul de vechime nu este un drept consacrat de lege. De aceea, angajatorul are obligaţia să-l acorde numai dacă a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin contractul individual de muncă.

 Hotărârea nr.1848 din 11.11.2013 pronunțată de Curtea de Apel din Alba Iulia (Extras)

”……….”Cu privire la hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat fondul pricinii:
Reclamantul-intimat M.M. a fost angajat în cadrul societății pârâte, în baza contractului individual de munca nr.(…), în funcția de inspector daune.
Prin acest contract individual de muncă s-a stabilit în favoarea angajatului un spor de vechime în munca de 15%. În perioada în litigiu, sporul de vechime acordat de societatea recurentă era de 5% conform clauzelor din C.C.M. încheiat la nivel de unitate.
Prin acțiunea introductivă, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta-recurentă obligarea acesteia la plata:

 • diferenței dintre sporul de vechime cuvenit de 25% prevăzut de contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 și cel acordat de 5%, începând cu 05.03.2009,
 • cu dobânda legală aferentă.

Ulterior, acesta și-a precizat cererea de chemare în judecată prin formularea unui petit subsidiar, constând în obligarea pârâtei la plata:

 • diferenței între sporul de vechime de 15% stabilit prin CIM și cel de 5% acordat, pe perioada 05.03.2009-31.08.2012.

Conform prevederilor art.41 al.3 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă la nivel național pe anii 2007-2010 invocat de reclamant, sporurile minime ce se acordă în condițiile acestui contract sunt:

 • vechimea in munca – minimum 5% pentru 3 ani și
 • maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază
Contractul individual de muncă, contract care reprezintă legea părților și ale cărui clauze:
 • nu au fost modificate prin act adițional de-a lungul derulării lui,
 • s-au stabilit în favoarea reclamantului un spor de vechime în muncă de 15%,
 • în fapt i s-a plătit doar 5%
 • nu este respectat

În situaţia când părţile nu au încheiat contractul individual de muncă în formă scrisă, s-a derulat un raport juridic de muncă cu angajatorul. Acordul părţilor la încheierea convenţiei în vederea derulării unor raporturi de muncă este, în această situaţie, exprimat în forma verbală.

Întrucât nerespectarea formei scrise a contractului individual de muncă prevăzută ad validitatem atrage sancţiunea nulităţii, salariatul are vocaţia să obţină pe cale judiciară:

 • constatarea existenţei raportului de muncă şi
 • constatarea efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă
Forma scrisă reprezintă o condiţie de valabilitate a contractului
 • art. 57 alin. (2) din Codul muncii instituie, în ceea ce priveşte contractul individual de muncă, o excepţie de la regimul de drept comun al efectelor nulităţii, în sensul că, indiferent de caracterul său relativ sau absolut, nulitatea nu retroactivează, ci produce efecte numai pentru viitor, adică de la data constatării acesteia, fie prin acordul părţilor, fie de către instanţă, din oficiu;
 •  potrivit art. 57 alin. (3) din Codul muncii, nulitatea poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege, în cazul nerespectării formei scrise prin încheierea în scris a contractului;
 •  potrivit art. 57 alin. (5) din Codul muncii, persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu
 • nerespectarea acestei condiţii atrage sancţiunea nulităţii absolute a contractului individual de muncă

Pe de altă parte, nulitatea absolută nu poate fi confirmată, întrucât, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, urmare a constatării nulităţii absolute, contractul individual de muncă încetează de drept.

Potrivit art. 57 alin. (6) şi (7) din Codul muncii, constatarea nulităţii se poate face:
 • amiabil prin acordul părţilor sau
 • judiciar când se pronunţă de către instanţa judecătorească
 • la cererea formulată de cei ale căror drepturi au fost încălcate, părţilor contractante

*constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioadă în care contractul respectiv se aplică” (…).

Salariatul este cel interesat să iniţieze un litigiu cu scopul recunoaşterii efectelor pe care un raport juridic de muncă le produce în favoarea sa: vechime în muncă, plata contribuţiilor, plata salariului etc.

Similar Posts

35 Comments

 1. manea petru iulian spune:

  Daca nu am inclus în contract spor de vechime și nici un act adițional sa ateste că sunt persoana cu handicap mediu,deși am depus la angajare certificatul de atestare,ce legi și articole din codul muncii actualizat și legea privind persoanele cu dizabilități,as putea sa invoc in instanță.multumesc
  As dori daca se poate să mă contactați la Nr 0726811270

 2. Ivascu Dan spune:

  Buna seara!
  Mai este valabila aceasta formula automata de calcul a sporului de vechime, la calculul punctajului de pensie, fara a tine cont de adeverintele de la angajator care reprezinta baza reala pe care se vireaza CAS.
  Am gasit aceasta hotarare judecatoreasca care, daca am inteles eu bine, precizeaza ca la calculul punctajului de pensie se iau in calcul toate sporurile si contributiile din adeverintele eliberate de angajator, care au stat la baza calcularii si virarii CAS.
  Asa cred ca ar fi si corect, dar poate am inteles eu gresit hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
  poate ma lamuriti daca gresesc sau nu.
  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248993

 3. Alixandrica Marian spune:

  Buna ziua as dori și eu să știu dacă angajatorul îmi plătește la zi pentru pensie

 4. Buna ziua. În ce condiții este obligat angajatorul sa acorde spor de vechime în sectorul bugetar? Mentionez ca am o vechime de 38 ani, în aceeași unitate spitalicească.

  Mulțumesc mult.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform dispozițiilor art.20-23 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sporurile care se acordă sunt:
   1) Sporul pentru munca de noapte
   2) Sporul pentru munca suplimentară
   3) Sporul pentru persoanele cu handicap
   4) Sporul pentru condiţii de muncă

   Pentru personalul din domeniul sanitar, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii.
   Prin HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială” sunt reglementate sporurile acordate acestei categorii de personal.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

   1. Ionașcu bogdan spune:

    Bună ziua. Am lucrat în strainate 10 ani cu acte în regula, mai exact în Italia și actual sunt angajat în romania de aproape 5 ani. Firma respectiva fiind patronata majoritar de către statul roman, am adus vechimea din Italia tradusa și legalizata și îmi răspund ca nu o pot lua în calcul ca vechime în munca pentru a-mi da acel spor de vechime și drepturile aferente. De ce lege ma pot lega pentru a acționa în instanta și dacă îmi puteți spune ca am dreptate și dreptul la sporul de vechime ținând cont ca s-a lucrat într-o tara europeana?

    1. Gabriela Fainita spune:

     Pentru persoanele care au desfășurat activitate în România și în alt stat membru al Uniunii Europene, la calculul stagiului total de cotizare se valorifica vechimea cumulată în cele doua state membre, asa cum este confirmată prin formularele de legătură între instituțiile implicate.
     Solicitați Casei de Pensii la care sunteți arondat să vă ajute în obținerea unei adeverințe care să confirme vechime realizată în Italia.
     Confirmarea se face de instituția din Italia care are această competență, DACĂ ați lucrat cu contract de muncă înregistrat.

     Poate găsiți detalii în articolul de mai jos:
     https://projurista.ro/recunoasterea-calificarilor-si-experientei-profesionale/

 5. Cocos Paul spune:

  Buna ziua, care este posibilitatea legala de a obliga angajatorul sa-mi emita adeverinata pentru activitatea depusa in conditii deosebite de munca ?
  Cu toate ca am inscrisuri care dovedesc natura activitatii mele, fostul angajator motiveaza imposibilitatea emiterii adeverintei prin faptul ca in perioada respectiva nu avea prelungit avizul pentru grupa deosebita la nivel de societate. Ce pot face pentru remedierea acestei nedreptati ?
  Multumesc.

 6. Costea Mirela spune:

  Bună ziua. La o vechime în munca de 52 de ani este cumva vreun spor mai aparte la pensie? multumesc

 7. Buna ziua! Vechimea in specialitate ca medic (din R Moldova), cu acte recunoscute in România (conform cerintelor Ministerului Sănătății din România: echivalare, examen), este valabilă aici în țară, unde m-am stabilit legal și profesez? Angajatorul mi-a recunoscut doar anii de activitate în țară, cei din R Moldova- doar ca vechime în muncă).
  Vă multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform prevederilor Legii nr.263/2010, art. 16, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii: vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001.
   Recunoașterea vechimii în muncă vă ajută la calculul stagiului de cotizare pentru pensie.
   Pentru vechime în specialitate puteți înainta o solicitare de clarificare către Ministerul Sănătății.

   https://projurista.ro/recunoasterea-calificarilor-si-experientei-profesionale/

 8. Poenaru radu spune:

  dacă am lucrat an mai multe locuri cu contract de munca se ia an calcul la locul de munca actual sporu de vechime

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 165 din Legea nr.263/2010
   (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
   a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
   b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
   c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
   (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.
   (3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:
   a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
   b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
   – 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
   (4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

   Conform Codului muncii – Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
   Vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul din Registrul general de evidenţă a salariaţilor care este accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc.- conform HG nr.1164/2022.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 9. Popescu Florin spune:

  Bună seara
  Am schimbat locul de munca iar la noua societate nu am prins în contractul de munca sporul de vechime total, deși colegii mei care sunt mai vechi îl au, se poate face ceva pentru a beneficia și eu de spor de vechime?

 10. Florin B spune:

  Buna ziua, dupa ani de zile de negocieri, in sfarsit angajatorul (multinationala gigantica in retail) acorda spor de vechime. Eu ma incadrez la categoria 10-15 ani 300 ron brut. Martie 2023 a fost prima luna de acordare, luna in care am fost in concediu 5 zile, pe fluturasul de salar apare la spor vechime 222 ron brut.
  Am inteles ca angajatorul vrea sa acorde sporul de vechime proportional cu zilele lucrate in acea luna. Pentru zilele de concediu de odihna sau medical nu vrea sa acorda spor de vechime.
  E legala aceasta forma de calcul in cazul in care intr-o luna am concediu de odihna?
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 150 Codul muncii
   (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
   (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
   (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

   Legea prevede limita minimă a indemnizaţiei, în calculul său intrând, pe lângă salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă şi prevăzute în contractul individual de muncă.
   Este vorba de indemnizaţia de conducere, de sporul de vechime sau de fidelitate etc.
   Nu se iau, aşadar, în calcul, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter temporar, ocazional etc., de exemplu primele (care, de regulă, nu au caracter permanent).
   La calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă se au în vedere media zilnică a drepturilor salariale, care reprezintă baza de calcul, primite de angajat în ultimele 3 luni calendaristice, precum şi numărul de zile de concediu.

   https://projurista.ro/timpul-de-munca-si-timpul-de-odihna/

 11. Daniel Ciocirlan spune:

  Bună ziua ! Lucrez la o societate pe acțiuni aparținând statului ,am și funcție suplimentară .Sporul de vechime se calculează doar la funcția principală (nu și la cea suplimentară), Îmi puteți spune vă rog ,ce spune legislația în acest sens? Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 165 din Legea nr.263/2010
   (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
   a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
   b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
   c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
   (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.
   (3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:
   a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
   b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:
   – 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
   – 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
   – 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
   – 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
   – 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
   (4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 12. Daniel Ciocirlan spune:

  Bună ziua ! Lucrez la o societate pe acțiuni aparținând statului ,am și funcție suplimentară .Sporul de vechime se calculează doar la funcția principală (nu și la cea suplimentară), Îmi puteți spune vă rog dacă legea clarifică acest aspect? Mulțumesc.

 13. Daniel C spune:

  Bună ziua ! Lucrez la o societate pe acțiuni aparținând statului ,am și funcție suplimentară .Sporul de vechime se calculează doar la funcția principală (nu și la cea suplimentară), Îmi puteți spune vă rog dacă legea clarifică acest aspect? Mulțumesc.

 14. Marian Marian spune:

  Bună ziua, dacă lucrez la stat la un spital, sporul de vechime la peste 20 de ani mai este de 25%,am înțeles că sa schimbat legea și acum este pe gradații de ex gradația 5 la peste 20 de anu vechime este de 7,5%, nu înțeleg dacă gradația este același lucru cu sporul de vechime in muncă, mulțumesc

 15. Bună seara! Am o întrebare. După 8 ani vine un angajat și îmi aduce adeverință cu vechime în munca prestata înainte de a se angaja la unitatea noastră și îmi cere sa recalculează sp.de vechime pentru 8 ani în urma. Sunt obligata sa recalculează acest spor, dacă timp de 8 ani nu a prezentat nici o adeverință cu vechime în munca . Mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Art. 279 Codul muncii
   (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.
   HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor reglementează înființarea REVISAL unde se înregistrează, anterior începerii activităţii, contractele individuale de muncă încheiat potrivit Cod muncii.
   Art. 162 Codul muncii
   (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile.
   (2) Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat.

   Art. 17 Codul muncii
   (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
   (2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:………
   lit. k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul şi metoda de plată;

   Art. 159 Codul muncii
   (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.

   Vechimea în muncă îi este recunoscută ca stagiu de cotizare, la calcularea pensiei.
   Dacă la încheierea CIM ați negociat un salariu și componentele acestuia, nu aveți obligația de ai plăti un spor de vechime retroactiv, acesta fiind considerat ”înclus” în salariul negociat.

   https://projurista-plus.com/modificarea-contractului-individual-de-munca/

 16. Buna ziua..Am și eu o întrebare si daca puteți să îmi răspundeți !!Lucrez la o primărie și vreau să știu dacă eu nu ajung cu salariul fara vechimea în muncă la valoarea salariului minim pe economie de 3300 cat este de la 1 octombrie am dreptul la creșterea de 3300? Menționez că de ka resurse mi-a spus că nu am dreptul pentru că eu cu vechimea ajung la 3740 lei și întrebarea e daca cu vechimea trebuie să am salariu minim sau fără.. Mulțumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   În România, în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, există mai multe categorii de personal cu salarii minime diferențiate. Aceste categorii includ personalul care lucrează la autoritățile administrației publice locale, cum ar fi primăria.
   Dacă vă încadrați într-o categorie de personal care are un salariu minim mai mare decât salariul minim pe economie (adică 3300 lei), atunci salariul dumneavoastră se stabilește conform acelei categorii, chiar dacă, datorită vechimii, ați obținut un salariu mai mare decât salariul minim pe economie.
   Deci, nu sunteți eligibil pentru creșterea salariului la nivelul salariului minim pe economie (3300 lei) în această situație, deoarece deja primiți un salariu mai mare în baza categoriei de personal la care vă încadrați, care are un salariu minim mai ridicat. Vechimea poate influența nivelul salariului dumneavoastră, dar nu va duce automat la creșterea salariului la nivelul salariului minim pe economie în cazul în care acesta este deja mai mare decât salariul minim pe economie.

   https://projurista-plus.com/sporul-de-vechime-in-munca-conditii-generale/

 17. Buna ziua! am adus di Italia acte doveditoare de la INPS si calculata vechimea la casa judeteana de pensii de 8 ani si 3 luni in perioada 2002-2016, cum pot proceda sa-mi calculeze sporul de vechime la actualul loc de munca din Romania daca nu mai am contractele de munca de la angajatori?

 18. Buna ziua!Sunt angajat la o firma de stat care imi acorda spor de vechime.am in total o vechime de 9 ani si 3 lui dar ei imi recunosc doar 3 ani si 3 luni doarece in perioada de 6 ani am fost administratorul lune inteprinderi individuale timp in care am platit si CAS si CASS la fel ca si angajatilor mei,doar ca eu nu puteam sa imi fac contract de munca pe intepridere individulala deoarece legea in vigoare nu ma lasa.De la Anaf am scos hartie cu toate platile efectuate de mine in aceea perioada si am cerut si la Casa de pensii acelasi lucru si am primit adeverinte pentru cei 6 ani ,cu fiecare plata luna care a ajuns la ei.
  Cum sau ce trebuie sa fac sa primesc la actualul loc de munca sporul de vechime??cu cei 3 ani si 3 luni am 5% ,iar dac as avea toata perioada de 9 ani si 2 luni as primi 10% in plus la salariu.
  Care este procedura??
  Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.