Sistemul public de pensii – indicatori pentru 2022

∞ Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur și simplu pășește ∞

 În sistemul public de pensii valoarea punctului de pensie este de 586 lei începând cu 1 ianuarie 2022, indicele de corecţie este de 1,41.

Art. 15 din Legea nr.318/2021-bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.

 Câştigul salarial mediu brut

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

 Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale

Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale sunt următoarele:

 • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
 • 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
 • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art.60, pct.5 din Legea nr.227/2015- Codul Fiscal

Pct.5) persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin.(1) – (3), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
 •     (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
 •     (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri     CAEN:
 •     2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
 •     2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
 •     2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
 •     2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 •     2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
 •     2363 – Fabricarea betonului;
 •     2364 – Fabricarea mortarului;
 •     2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
 •     2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
 •     2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 •     1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
 •     2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 •     2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 •     0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
 •     0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
 •     2351 – Fabricarea cimentului;
 •     2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;
 •     2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
 •     (iii) 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate

la lit.a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

Pentru societăţile comerciale nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior.

Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;

 c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor

prevăzute la art.76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin.(1) – (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;

 •  d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii;
 •  e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei;

NOTĂ: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie  de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

 Cota de contribuţie:

 • de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%,
 • aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% 

Cota de contribuții la fondurile private este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice:

 • care au calitatea de angajaţi sau
 • pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale,
 • cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

 NOTĂ: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.

 Începând cu 1 ianuarie 2022

 • venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
 • cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

 Valoarea punctului de pensie este de 586 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

  Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

 Art. 16 din Legea nr.318/2021

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 • a) asiguratului sau pensionarului, la 6.095 lei;
 • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.048 lei.

 Cuantumul ajutorului de deces

Începând cu 1 ianuarie 2022

 • 6095 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 3048 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Începând cu 1 ianuarie 2023

 • 6789 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 3395 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, este de 1.269 lei.

 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie.

Exemplu: La o pensie de 4500 lei se aplică 10% doar la valoarea de 500 lei (ce depășește pragul de 4000 lei).

 Venitul impozabil lunar din pensii

 Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%. 

Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art.60 pct.5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Similar Posts

2 Comments

 1. Apreciez mult informațiile,cu precădere cele privind pensi-ile;am citit intru-un articol ca nu se poate constitui drept de creanța asupra sumelor repez Cas ,care nu se regăsesc in cuantumul pensiei cf.art107 al3 ,L263/2010,de ce ,nu este oare un abuz?Multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.