Securitatea muncii, prevenirea accidentelor de munca

∞ Destinul prinde formă în momentul în care iei o decizie ∞

Securitatea muncii și Instruirea la locul de muncă este o obligație morală a angajatorilor față de lucrători.

 Instruirea lucrătorilor în domeniul securitatea şi sănătatea în muncă se realizează în 3 faze:
Instruirea introductiv-generală se va realiza prin prezentarea:
 • legislaţia securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) aplicabilă;
 • consecinţelor posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei SSM;
 • riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii
 • măsurilor de prevenire și protecție;
 • măsurilor la nivelul întreprinderii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
Instruirea la locul de muncă se va realiza prin prezentarea:
 • riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de munca;
 • instrucţiunilor specifice activității desfășurate la locul de muncă;
 • măsurilor la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent;
 • reglementărilor SSM privind activităţi specifice ale locului de muncă;
 • demonstraţiilor practice privind desfășurarea activității profesionale în condiții de siguranță;
 • exerciţiilor practice privind utilizarea echipamentelor de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

Pentru o instruire eficientă a personalului în securitatea muncii, materialul prezentat va fi specific locului de muncă și atribuțiilor lucrătorilor, bazat pe rezultatele evaluării riscurilor la locul de munca.

Prezentarea măsurilor de Securitatea muncii trebuie să fie:
 • concisă, dar suficientă pentru riscurile evaluate și complexitatea activităților desfășurate la locul de muncă;
 • adaptată nivelului de pregătire și experienței lucrătorilor;
 • clară, pe înțelesul lucrătorilor, inclusiv a celor care vorbesc o altă limbă;
 • adaptată nevoilor grupurilor sensibile:
 1. femei gravide, lehuze,
 2. tineri,
 3. persoane cu dizabilităţi,
 4. lucrători care necesită supraveghere medicală specială (persoane în vârstă, stângaci, privire monoculară, HIV etc).

Instruirea la locul de munca

Instruirea la locul de muncă este o obligație morală a angajatorilor față de lucrători și față de familiile acestora de a asigura un mediu de muncă sigur și sănătos prin:

 • însușirea de către lucrători a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în munca;
 • formarea deprinderilor privind lucrul în siguranță;
 • identificarea cu mai mare ușurință de către lucrători a pericolelor și a riscurilor de la locurile lor de muncă;
 • creșterea capacității lucrătorilor de a gestiona situațiile periculoase și situațiile de urgență;
 • conștientizarea și responsabilizarea lucrătorilor privind desfășurarea activității fără a-și pune în pericol viața și sănătatea lor și a celor din jur;
 • dezvoltarea unei culturi de prevenire care va face ca desfășurarea activității în siguranță să devină o obișnuință pentru lucrători.

Obligaţia angajatorului privind Securitatea muncii

Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:

 • la angajare;
 • la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 • la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 • la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 • la executarea unor lucrări speciale.
Instruirea trebuie să fie:
 1. adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
 2. periodică şi ori de câte ori este necesar.

Când în acelaşi loc de muncă își desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi, angajatorul beneficiar trebuie:

să prevadă în contractele de prestări servicii încheiate cu ceilalți angajatori clauze pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind:

 1. informarea reciprocă asupra riscurilor profesionale şi a măsurilor de prevenire și protecție necesare pentru toate activităţile desfăşurate;
 2. obligaţia informării lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora despre riscurile profesionale.

să se asigureangajatorii prestatori se informează reciproc cu privire la riscurile profesionale şi măsurile de prevenire și protecție.

Modul de instruire la locul de muncă

Pentru a se asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă, instruirea se face astfel:

a) fiecare persoană – anterior angajării – va fi informată privind riscurile la care este expusă şi măsurile de prevenire şi de protecţie la locul de muncă unde urmează să își desfășoare activitatea;

b) toți lucrătorii – în timpul instruirii – va fi informată privind riscurile, măsurile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii, în general. La nivelul fiecărui post de lucru se diseminează inclusiv informații privind utilizarea, păstrarea, curăţarea, măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare;

c) toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav şi iminent vor fi informaţi privind:

 1. oprirea echipamentului de muncă şi/sau a activităţii,
 2. evacuarea personalului din zona periculoasă,
 3. anunţarea serviciilor specializate,
 4. anunţarea conducătorilor ierarhici,
 5. eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent;

d) lucrători sau reprezentanții acestora cu răspunderi specifice în domeniul SSM – ori de câte ori este cazul – vor fi informați privind:

 1. desemnarea lucrătorilor care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie,
 2. apelarea la un serviciu extern, etc.;

e) lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul SSM – ori de câte ori este cazul – vor fi informaţi privind:

 1. măsurile din domeniul SSM,
 2. informaţii provenind de la instituţii de control şi autorităţi competente;

f) serviciul extern – la contractare – va fi informat privind:

 1. toate activităţile desfăşurate,
 2. factorii cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

g) agentul de muncă temporară – la contractare – va fi informat privind:

 1. calificarea necesară lucrătorului temporar şi
 2. condiţiile concrete de muncă ale acestuia

Ulterior, agentul de muncă temporară informează lucrătorul temporar – înainte de a îl trimite în misiune – privind caracteristicile specifice postului la care va lucra.

Mijloace de instruire la locul de muncă

Instruirea la locul de munca se realizează prin următoarele mijloace, metode:

 • expunerea;
 • prezentarea de bune practici și exemple de accidente de muncă cu cauze și consecințe;
 • vizionarea de filme, diapozitive;
 • instruirea asistată de calculator;
 • demonstrații practice privind desfășurarea activităților la locul de muncă în condiții de siguranță;
 • exerciții practice privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție, acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.

Conținutul instruirilor trebuie să fie în conformitate cu tematicile aprobate de către angajator.

Documentele întocmite la instruirea privind Securitatea muncii

Pentru instruirea la locul de muncă vor fi întocmite următoarele documente:

 • programe de instruire, testare pentru conducătorii locurilor de muncă;
 • programe de instruire, testare pentru lucrători;
 • tematici de instruire pe faze;
 • instrucțiuni proprii privind instruirea în domeniul SSM;
 • fișe de instruire individuală pentru fiecare lucrător;
 • fișe de instruire colectivă pentru lucrătorii care prestează servicii și pentru vizitatori.

Similar Posts

2 Comments

 1. Bună ziua!Lucrez în Blocul Operator al unui spital din România.Beneficiez de un spor de 63%pentru condiții deosebit de periculoase dar fără grupă de risc.Spitalul nu a solicitat încadrarea posturilor din acest compartiment în condiții speciale deși lucrăm și în condiții de radiații ionizate.Dorim să facem noi,personalul Blocului Operator acest lucru.Care sunt demersurile și ce implică primul pas?Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   HG nr.924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
   Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include parcurgerea, în ordinea cronologică indicată, a următoarelor etape:
   a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;
   b) efectuarea expertizei tehnice definite la art. 2 lit. d), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1;
   c) efectuarea expertizei medicale definite la art. 2 lit. e), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 2.

   Comisia este formată din:
   a) doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din care unul consilier juridic;
   b) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, din care unul consilier juridic;
   c) un reprezentant al Inspecţiei Muncii;
   d) un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice.
   (3) Comisia se constituie în cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie care asigură şi secretariatul acesteia, şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul comun prevăzut la alin. (1).
   (4) În cazul reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale cu expunere profesională la radiaţii ionizante, din Comisie va face parte şi un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, desemnat prin ordin al preşedintelui instituţiei menţionate.
   (5) Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă, pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de la unităţile solicitante.
   (6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1).

   https://projurista.ro/incadrarea-locurilor-de-munca-in-grupe-speciale/
   https://projurista.ro/hg-nr-924-din-2017-procedura-reevaluare-locuri-de-munca/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.