Regulamentul (UE) nr.1303/2013 privind fonduri structurale ESI

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 privind fonduri structurale este un act legislativ al Uniunii Europene care stabilește dispoziții generale privind gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții în perioada de programare 2014-2020.

Fonduri structurale ESI constau din cinci fonduri:
 • Fondul European de dezvoltare regional (FEDR)
 • Fondul social european (FSE)
 • Fondul de coeziune (FC)
 • Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 • Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Acest regulament face parte din cadrul financiar multianual al UE și reglementează modul în care statele membre ale UE pot utiliza aceste fonduri pentru a promova dezvoltarea regională, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în regiunile defavorizate.

Prezentarea Regulamentului (UE) nr.1303/2013 privind fonduri structurale

Scopul principal

Scopul principal al regulamentului este de a asigura o utilizare eficientă și eficace a fondurilor europene pentru a sprijini obiectivele strategice ale Uniunii Europene, cum ar fi creșterea economică durabilă, coeziunea economică și socială și crearea de locuri de muncă.

Structură

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 stabilește cadrul general pentru gestionarea fondurilor europene și cuprinde dispoziții privind programarea, gestionarea, monitorizarea, raportarea și auditul acestor fonduri.

Sunt introduse condiții prealabile concepute pentru a asigura existența mijloacelor necesare pentru utilizarea eficientă a sprijinului UE;

Parteneriate

Regulamentul promovează un concept de “parteneriat” între Comisia Europeană, statele membre și alte părți interesate în procesul de planificare și implementare a proiectelor finanțate de fondurile europene. Se acordă o atenție specială relației dintre prezentul regulament și celelalte regulamente specifice fiecărui fond.

Planificare și programare

Statele membre trebuie să elaboreze programe operaționale care să detalieze modul în care vor fi cheltuite fondurile europene pentru perioada de programare respectivă. Aceste programe trebuie să fie aliniate cu obiectivele strategice ale UE și să fie aprobate de Comisia Europeană.

Stabilește alocarea resurselor pentru obiectivul „investiții pentru creștere și locuri de muncă” între trei categorii de regiuni, în funcție de produsul intern brut al acestora pe cap de locuitor:

 • regiuni mai puțin dezvoltate,
 • regiuni în tranziție de la un nivel de sprijin la altul și
 • regiuni mai dezvoltate.
Gestionarea și controlul financiar

Regulamentul stabilește reguli și proceduri pentru gestionarea și controlul financiar al fondurilor europene, inclusiv auditul și verificarea cheltuielilor.

Monitorizare și raportare

Statele membre trebuie să monitorizeze și să raporteze progresul în implementarea programelor operaționale și în atingerea obiectivelor stabilite.

Regulamentul pune un accent sporit pe rezultate:

 • este stabilit un cadru de performanță cu obiective și ținte;
 • are loc o reuniune anuală de examinare între fiecare stat membru și Comisia Europeană;
 • urma să se efectueze o examinare a performanței programelor în fiecare stat membru în 2019;
Simplificare

Regulamentul promovează simplificarea procedurilor administrative pentru a reduce birocrația și a face accesul la fonduri mai ușor pentru beneficiari.

Concentrare tematică

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 stabilește cerințe privind concentrarea tematică, adică o proporție semnificativă a fondurilor europene trebuie să fie alocată unor domenii prioritare, cum ar fi inovarea, cercetarea, dezvoltarea durabilă, ocuparea forței de muncă și educația.

Stabilește principiul concentrării tematice pentru a asigura că investițiile se concentrează pe un număr limitat de priorități esențiale;

Evaluare și îmbunătățire continua

Regulamentul prevede procese de evaluare și raportare periodice pentru a evalua impactul utilizării fondurilor europene și pentru a face îmbunătățiri, dacă este necesar.

Sancțiuni

Regulamentul stabilește sancțiuni în cazul nerespectării regulilor, inclusiv suspendarea sau revocarea finanțării.

Regulamentul (UE) 2022/562 modifică Regulamentul (UE) nr. 303/2013, introducând modificări la normele politicii de coeziune ale Uniunii Europene (UE) pentru a maximiza viteza și ușurința cu care statele membre ale UE pot ajuta persoanele care fug din Ucraina, continuând în același timp să sprijine redresarea regiunilor UE.

Regulamentul de modificare (UE) 2022/613 oferă statelor membre acces imediat la o finanțare inițială mai mare din partea programului de asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU) și facilitează asigurarea nevoilor de bază și a sprijinului pentru refugiații din Ucraina.

Regulamentul de modificare (UE) 2022/2039 oferă o flexibilitate suplimentară pentru a aborda consecințele agresiunii militare rusești în Ucraina.

Regulamentul de modificare (UE) 2023/435 reglementează activitățile REPowerEU din planurile de redresare și reziliență.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.