Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE

Dacă opinia opusă nu este exprimată, nu ai din ce să o alegi pe cea mai bună

Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE Grupul European de Interes Economic a fost publicat in  Jurnalul Oficial nr. L 199/1985, p. 1 – 9.

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 235,

  •     având în vedere propunerea Comisiei,
  •     având în vedere avizul Adunării
  •     având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,…….

ADOPTĂ Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE 

    I. ART. 1

    (1) Grupurile Europene de Interes Economic se constituie în condiţiile, în modul şi au efectele prevăzute prin prezentul regulament. În acest scop, părţile care intenţionează să constituie un grup trebuie să încheie un contract şi să procedeze la înregistrarea prevăzută la articolul 6.

    (2) De la data înregistrării sale, în conformitate cu articolul 6, grupul astfel constituit are capacitatea ca în nume propriu să fie titularul drepturilor şi obligaţiilor de orice natură, de a încheia contracte sau alte acte juridice şi de a sta în justiţie.

    (3) Statele membre stabilesc dacă grupurile înscrise în registrele lor în temeiul articolului 6 au personalitate juridică sau nu.

    II. ART. 2

    (1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, legislaţia aplicabilă, pe de o parte, contractului constitutiv al unui grup, excepţie făcând aspectele referitoare la starea şi la capacitatea persoanelor fizice şi la capacitatea persoanelor juridice şi, pe de altă parte, organizării interne a grupului, este legislaţia internă a statului în care este stabilit sediul grupului, aşa cum este prevăzut în contractul constitutiv.

(2) Atunci când un stat este format din mai multe unităţi teritoriale, fiecare cu propriile norme aplicabile chestiunilor menţionate la alineatul (1), fiecare unitate teritorială este considerată ca un stat în scopul determinării legislaţiei aplicabile în baza prezentului articol.

    III. ART. 3

    (1) Obiectivul grupului este de a facilita sau dezvolta activitatea economică a membrilor săi şi de a îmbunătăţi ori spori rezultatele acestor activităţi; scopul său nu este de a obţine profit pentru el însuşi.    Activitatea grupului trebuie să fie legată de activitatea economică a membrilor săi şi nu poate avea decât un caracter auxiliar acestei activităţi.

        

      Textul integral…….regulamentul-cee-nr-2137-85-din-1985-privind-geie…..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.