Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara

∞ Viața este lungă dacă este plină. O vom măsura prin fapte și nu prin durată ∞

Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

CAPITOLUL I  DOMENIUL DE APLICARE din Regulament CE nr.44 din 2001 competenta judiciara

Articolul 1

(1) Prezentul regulament se aplică în materie civilă și comercială indiferent de natura instanței. El nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau administrativă.

(2) Prezentul regulament nu se aplică pentru:

 • (a) starea și capacitatea persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamente și succesiuni;
 • (b) falimente, concordate sau proceduri similare;
 • (c) securitate socială;
 • (d) arbitraj.

(3) În cadrul prezentului regulament, termenul “stat membru” definește statele membre cu excepția Danemarcei.

CAPITOLUL II   COMPETENTA

Secțiunea 1   Dispoziții generale 
Articolul 2
 • (1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt acționate în justiție, indiferent de naționalitatea lor, în fața instanțelor statului membru în cauză.
 • (2) Persoanele care nu au naționalitatea statului membru pe teritoriul căruia au domiciliul sunt supuse normelor de competență aplicabile cetățenilor statului în cauză.
Articolul 3
 • (1) Persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru pot fi acționate în justiție în fața instanțelor unui alt stat membru numai în temeiul normelor enunțate în secțiunile 2 – 7 din prezentul capitol.
 • (2) Împotriva acestora nu pot fi invocate în special regulile de competență enunțate în anexa I.
Articolul 4
 • (1) Dacă pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru, competența este determinată, în fiecare stat membru, de legislația statului membru în cauză, sub rezerva aplicării dispozițiilor articolelor 22 și 23.
 • (2) Împotriva unui astfel de pârât, orice persoană, indiferent de naționalitate, domiciliată pe teritoriul unui stat membru, poate să invoce normele de competență în vigoare în statul în cauză și, în special, cele prevăzute în anexa I, în aceeași manieră ca și cetățenii statului în cauză.
Secțiunea 2   Competențe speciale
Articolul 5

O persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru:

1. (a) în materie contractuală, în fața instanțelor de la locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată;

(b) în sensul aplicării prezentei dispoziții și în absența vreunei convenții contrare, locul de executare a obligației în cauză este:

 • în cazul vânzării de mărfuri, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie livrate mărfurile;
 • în cazul prestării de servicii, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie prestate serviciile.

Textul integral………..regulamentul-nr-44-2001-din-2000-al-ce-executarea-hotararilor-judecatoresti …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.