Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european

∞ Viața e ca o piesă de teatru, nu e important cât durează, ci cât de bine e jucată ∞

Regulament CE 805-2004 titlu executoriu european al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

CAPITOLUL I  OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament are ca obiect crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate în vederea asigurării, prin stabilirea:

 • unor standarde minime,
 • a liberei circulaţii a hotărârilor judecătoreşti,
 • a tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice în toate statele membre,
 • fără a fi necesar să se recurgă la o procedură intermediară în statul membru de executare înainte de recunoaştere şi executare.
Articolul 2 Domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică în materie civilă şi comercială şi oricare ar fi natura instanţei de judecată. Acesta nu reglementează, în special, chestiunile de domeniul fiscal, vamal sau administrativ, nici răspunderea statului pentru acte sau omisiuni comise în exercitarea autorităţii publice („acta jure imperii”).

(2) Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce priveşte:
 • (a)starea şi capacitatea persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamentele şi succesiunile; (b) falimentele, concordatele şi alte proceduri similare;
 • (c) securitatea socială;
 • (d) arbitrajul.

(3) În prezentul regulament, prin „stat membru” se înţeleg toate statele membre cu excepţia Danemarcei.

Articolul 3 Titlurile executorii care trebuie certificate ca titlu executoriu european

(1)Prezentul regulament se aplică hotărârilor judecătoreşti, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice privind creanţe necontestate. O creanţă se consideră necontestată:

 • (a)în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o sau recurgând la o tranzacţie care a fost aprobată de o instanţă judecătorească sau încheiată în faţa unei instanţe judecătoreşti în cursul unei proceduri judiciare; sau
 • (b)în cazul în care debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare; sau
 • (c)în cazul în care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei şedinţe de judecată privind această creanţă după ce a contestat-o iniţial în cursul procedurii judiciare, cu condiţia ca atitudinea sa să fie asimilabilă unei recunoaşteri tacite a creanţei sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislaţiei statului membru de origine; sau
 • (d)în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres într-un act autentic.

(2)De asemenea, prezentul regulament se aplică hotărârilor pronunţate ca urmare a acţiunilor introduse împotriva hotărârilor judecătoreşti, tranzacţiilor judiciare sau actelor autentice certificate ca fiind titluri executorii europene.

Textul integral.…….regulamentul-nr-805-din-2004-ce-crearea-unui-titlu-executoriu-european ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.