Regulament aplicare Lege concurenta neloiala

∞ Necinstit procedează cel ce-și exersează inteligența pe o carte străină∞

Regulament aplicare Lege concurenta neloiala din 2014 reglementeaza procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială si a fost publicat in M. O. nr. 918 din 17 decembrie 2014
Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I    Consideraţii generale din Regulament aplicare Lege concurenta neloiala

ART. 1     Domeniul de aplicare

(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin lege.

(2) Regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de identificare, constatare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a practicilor de concurenţă neloială săvârşite de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în urma sesizărilor sau din oficiu.

ART. 2 Noţiuni generale procedurale privind sesizările referitoare la practicile comerciale neloiale

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sesizare – petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică interesată, având ca obiect posibile practici de concurenţă neloială;

b) cercetare aprofundată – procedură declanşată de către autoritatea de concurenţă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, din oficiu sau ca urmare a sesizării formulate de către o persoană fizică ori juridică interesată potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, constând în examinarea posibilelor practici de concurenţă neloială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o analiză;

ART. 3 Depunerea sesizărilor

Sesizările se transmit de către persoanele fizice sau juridice care au un interes
legitim, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. Autorii sesizărilor sau
împuterniciţii acestora autorizaţi să îi reprezinte trebuie să furnizeze şi copii
certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a susţine sesizarea
depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile şi, în măsura posibilului,
să indice Consiliului Concurenţei de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente
relevante în cauză, care nu le sunt disponibile.

ART. 4 Informaţiile şi documentele care trebuie furnizate potrivit formularului

(1) Sesizările trebuie să conţină informaţiile, inclusiv documentele solicitate în
formularul prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Sesizarea trebuie să cuprindă:
a) informaţii privind autorul sesizării, respectiv datele complete de identificare, sediul/domiciliul, CUI/CNP;
b) informaţii privind interesul legitim al autorului sesizării;
c) informaţii privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării;

Textul integral………Regulament-constatare-si-sanctionare-concurenta-neloiala …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.