Planul Național Integrat de Energie si Schimbari Climatice

Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) al României pentru perioada 2021-2030, în contextul politicilor și obiectivelor Uniunii Energetice.

În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale:

 • securitate energetică,
 • decarbonare,
 • eficiență energetică,
 • piața internă a energiei și cercetare,
 • inovare și competitivitate.

Documentul privind Starea UE, emis de Comisia Europeană în 18 noiembrie 2015, subliniază importanța elaborării unei strategii care să integreze:

 • domeniul energiei și combaterea schimbărilor climatice la nivelul fiecărui Stat Membru,
 • pe toate cele cinci dimensiuni relevante.

Respectarea angajamentelor UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și securitatea energetică este un obiectiv crucial pentru fiecare stat membru. Astfel, Statele Membre (SM) trebuie să dezvolte un Plan Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030, pe baza sistemului de guvernanță

Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) al României pentru perioada 2021-2030, în contextul politicilor și obiectivelor Uniunii Energetice includ:
 1. Securitate energetică – asigurarea aprovizionării energetice sigure și stabile, precum și diversificarea surselor de energie.
 2. Decarbonare– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a combate schimbările climatice.
 3. Eficiență energetică – creșterea eficienței energetice în toate sectoarele pentru a economisi energie și a reduce costurile.
 4. Piața internă a energiei – dezvoltarea unei piețe interne a energiei funcționale și competitive.
 5. Cercetare, inovare și competitivitate – promovarea cercetării și inovării în domeniul energetic pentru a rămâne competitivi pe piața globală.
Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) al României

Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) al României pentru 2021-2030 a fost dezvoltat pentru a reflecta:

Scopul său este facilitarea selectării celor mai eficiente politici, măsuri și angajamente care vor contribui la:

 • atingerea țintelor naționale și europene privind reducerea emisiilor și
 • creșterea capacităților de energie regenerabilă. România dispune de un mix energetic echilibrat și diversificat, cu resurse precum petrol, gaze naturale, cărbune, hidroenergie și uraniu.

Planul recunoaște importanța dezvoltării surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană, solară și biomasa. Se subliniază importanța securității energetice și potențialul de a juca un rol important în atingerea obiectivelor energetice ale Uniunii Europene pentru 2030 și 2050.

În elaborarea planului, au fost utilizate:

 • date și informații din Strategia Energetică a României 2019-2030 și de la alte surse,
 • precum consultanța la nivel național și regional.
  • Această inițiativă reflectă eforturile României de a contribui la combaterea schimbărilor climatice și la asigurarea securității energetice într-un mod sustenabil și eficient din punct de vedere al costurilor.
Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice:
 • ia în considerare preferințele, caracteristicile și prioritățile naționale ale României, inclusiv dreptul de a-și configura propriul mix energetic;
 • urmărește să faciliteze selectarea celor mai eficiente politici, măsuri și angajamente, luând în considerare aspectele legate de costuri, care să contribuie la atingerea țintelor naționale stabilite în document.

Pot oferi României oportunitatea de a juca un rol important în realizarea obiectivelor UE în ceea ce privește viitorul energetic, atât pentru anul 2030, cât și pentru 2050, schimbările rapide la nivel european și global în ceea ce privește:

 • progresele tehnologice și scăderea costurilor asociate cu sursele regenerabile de energie,
 • reglementările noi introduse în eforturile de combatere a schimbărilor climatice,
România:
 • are un mix energetic echilibrat și diversificat, beneficiind de importante resurse energetice interne, cum ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele.;
 • are un potențial hidroenergetic semnificativ și rezerve suficiente de uraniu pentru aprovizionarea CNE Cernavodă;
 • a investit și a susținut dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană, energia solară, biomasa și energia produsă în cadrul microhidrocentralelor.

Mixul energetic actual al României este bine echilibrat, putând asigura un nivel rezonabil de securitate energetică, atât la nivel național, cât și regional, chiar și în situații critice, cum ar fi cele determinate de condiții meteo extreme sau probleme operaționale.

În elaborarea Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice:
 • au fost utilizate cu prioritate și cu atenție datele și informațiile colectate din proiectul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2019-2030,
 • având în vedere și perspectivele energetice pentru anul 2050.

Aceste date au fost furnizate de autoritățile publice centrale și locale și au fost completate cu expertiza consultantului la nivel național și regional, precum și cu alte surse, inclusiv studii de specialitate relevante publicate pe site-ul DG Energy.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.