Pensia anticipata partiala- conditii acordare, calcul

Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm

Pensia anticipata partiala – Art. 60 din Legea nr.127/2019  

 • (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare  precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
 • (2) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate se iau în considerare perioadele asimilate.
 • (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr.5 şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.
Pensionarea poate interveni anterior îndeplinirii condiţiei de vârstă standard:
 • cu cel mult 5 ani, dar cu depăşirea stagiului complet de cotizare cu până la 8 ani în cazul pensiei anticipate şi
 • cu peste 8 ani în cazul pensiei anticipata parţial.

Contractul individual de muncă existent încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie.

Condiții de acordare a pensiei anticipata parțială

Pensia anticipata parțială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca asiguratul să depășească stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Se stabilesc în raport de data nașterii:
 • vârsta standard de pensionare,
 • stagiul minim de cotizare și
 • stagiul complet de cotizare se stabilesc în raport de data nașterii.

Calcul vârstă standard de pensionare anticipata

Art. 61 din Legea nr.127/2019

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipata parţiale nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul:
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipata parţiale se stabileşte:
 • din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit,
 • prin diminuarea acestuia cu un procent pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Perioada de cotizare realizată                              Procentul de diminuare

peste stagiul complet de cotizare                         pentru fiecare lună de anticipare  (%)

|___________________________________________________________

| până la un an                                                          |             0,50

| între un an şi 2 ani                                                |             0,45

| între 2 şi 3 ani                                                         |             0,40

| între 3 şi 4 ani                                                          |             0,35

inpuff.ro

| între 4 şi 5 ani                                                         |             0,30

| între 5 şi 6 ani                                                         |             0,25

| între 6 şi 7 ani                                                         |             0,20

| între 7 şi 8 ani                                                          |             0,15

Transformarea pensiei anticipata în pensie pentru limită de vârstă

Art. 62 din Legea nr.127/2019

 • (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, după caz, în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate şi/sau perioadelor asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) – c).
 • (2) Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta pentru pensie de invaliditate în situaţia pierderii capacităţii de muncă.
La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipata parţială:
 • se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi
 • se recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

Acte necesare pentru dosarul de pensionare:
 • cerere pentru înscrierea la pensia anticipată parţială;
 • carnetul de muncă (original si copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate (adeverințe), în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale și/sau deosebite, dacă este cazul;
 • procură specială pentru mandatar, dacă este cazul.
Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune:
 • de către solicitant,
 • la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia,
 • începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare,

Pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat.

Principiul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.263/2010 sunt interpretate în sensul: o persoană are un drept de opţiune la împlinirea vârstei standard de pensionare dacă se pensionează sau îşi continuă activitatea”.

Conform art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.202/2002 este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu.

 • OUG nr.83/2012 transpune parţial Directiva nr.2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind:
 • ”punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă”.

Directiva nr.2006/54/CE/2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), prevede în art.14 alin.(1) pct.c) că:

se interzice orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului în sectoarele public sau privat, inclusiv organismele publice, în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă şi de muncă, inclusiv condiţiile de concediere, precum şi remuneraţia”.

Constituie o discriminare directă pe criterii de sex, interzisă de directiva europeană, reglementarea naţională care:
 • permite unui angajator să concedieze salariaţii care au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă,
 • în condiţiile în care femeile dobândesc acest drept la o vârstă cu cinci ani mai mică decât vârsta la care bărbaţii dobândesc acelaşi drept,
 • pentru a promova accesul persoanelor mai tinere la piaţa forţei de muncă.

Similar Posts

3 Comments

 1. Neagu mihai spune:

  Am lucrat 9ani la m.a.i. și 29 că civil ,la ce vârstă mă pot pensiona anticipat.Va mulțumesc.

 2. andronic spune:

  Buna ziua.La depunerea dosarului de pensie sunt necesare adeverinte de la somaj daca au fost cazuri de a fi in somaj dupa anii 2010,sau se vor comunica automat.Multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.