Pasaportul simplu electronic, temporar, titlul de calatorie

∞ Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine ∞
Pașaportul simplu electronic, temporar, titlul de calatorie

Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:

 • a) pașaportul diplomatic;
 • b) pașaportul de serviciu;
 • c) pașaportul diplomatic electronic;
 • d) paşaportul de serviciu electronic;
 • e) paşaportul simplu;
 • f) paşaportul simplu electronic;
 • g) paşaportul simplu temporar;
 • h) titlu de călătorie

Pașaportul simplu electronic

Cetăţenii români care au împlinit 18 ani şi îşi depun actele pentru un paşaport vor avea documentul valabil timp de 10 ani. Pentru copiii cu vârste de până în 12 ani, paşaportul va fi valabil 3 ani. Pentru tinerii care nu au împlinit 18 ani, paşaportul va expira după 5 ani de la data eliberării.

Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care:

 • îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi
 • nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

În cazul copiilor minori, posibilitatea călătoriei în străinătate este condiționată de prezentarea unei declarații a părintelui sau reprezentantului legal, prezentată de către însoțitorul minorului.

Declarația poate fi dată, în funcție de circumstanțe, de către:
 • părinții minorului
 • părintele căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă
 • părintele supraviețuitor
 • reprezentantul legal
Declarația va avea o valabilitate maximă de 3 ani de la data întocmirii și trebuie să cuprindă:
 • acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinatate de către minor,
 • datele de identitate ale însoțitorului respectiv,
 • indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinație, caz în care trebuie menționată persoana căreia urmează a-i fi încredințat minorul, sau
 • dacă minorul urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoțitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România

Pașaportul simplu temporar

Legea a adus schimbări importante şi pentru paşaportul temporar. Emiterea unui astfel de paşaport va fi mai restrictivă. Persoanele care vor să obţină un paşaport temporar trebuie să dovedească nevoia de a se deplasa de urgenţă în străinătate.

Sunt acceptate motive care ţin:
 • de sănătate,
 • de probleme de familie sau
 • de probleme de serviciu, doar că ele trebuie dovedite cu acte.
Condiții eliberare pașaportul simplu temporar

Pașaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:

 • a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;
 • b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;
 • g) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Titlul de călătorie

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.

Minorilor aflaţi în străinătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România.

În cazul în care paşaportul unei persoane a expirat și nu mai are paşaport ori alt document de călătorie poate solicita ambasadelor şi consulatelor României eliberarea unui titlu de călătorie. Titlul de călătorie foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în România. Valabilitatea titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile.

La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat. Pentru a putea călători din nou în străinatate este necesar ca în perioada șederii în România să fie îndeplinite demersurile pentru obținerea unui nou pașaport simplu electronic.

 Documente necesare:
Dacă pașaportul anterior a fost pierdut sau furat, trebuie să fie depus, în original:
 • atestatul poliţiei eliberat în urma declaraţiei de pierdere sau furt;
 • declaraţia privind împrejurările pierderii paşaportului.
 • un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile române (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere auto, livret militar)

În cazul unei persoane care nu posedă un document de identitate în română, este necesară identificarea acestei persoane în România. Operaţiunile de identificare se efectuează de către ambasadă sau consulat.

Titluri de călătorie pentru copii născuţi în străinătate

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români. Pentru a se deplasa în Romania, misiunile diplomatice şi oficiile consulare eliberează, la cererea părinţilor, un titlu de călătorie.

În acest sens se vor prezenta la sediul ambasadei/consulatului ambii părinţi (dacă ambii sunt trecuţi în actul/certificatul de naştere al copilului), cu următoarele documente:

 • paşapoartele/cărţile de identitate româneşti ale părinţilor;
 • certificatul de naștere al copilului, eliberat de autorităţile străine şi în care sunt înscrişi părinţii.

Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii. Dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român, acesta se poate prezenta singur la ambasadă/consulat, prezentând:

 • documentele menţionate mai sus,
 • declaraţia autentificată la autorităţile locale a celuilalt părinte privind acordul acestuia pentru eliberarea titlului de călătorie în România, apostilată/legalizată conform practicii locale

Documentul eliberat în condiţiile precizate este valabil numai pentru o călătorie în România.

În vederea reîntoarcerii în străinătate, va trebui:
 • transcrisă naşterea copilului în România şi
 • obţinerea unui certificat de naștere românesc, pe baza căruia va fi eliberat paşaportul cu care va putea ieți din ţară

Înscrierea naşterii copilului în registrele de stare civilă româneşti se poate realiza şi la ambasadele şi consulatele României, cu eliberarea certificatului de naştere aferent.

Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate cetăţeanului român:
 • i se refuză temporar eliberarea documentelor de călătorie
 • dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către autorităţile competente să pună în executare măsura.

Similar Posts

One Comment

 1. Laura Grecu spune:

  Bun ziua urmează sa pmec on romania doar ca in 2 luni imi expira pasaportul si nu am verificat .Am pașaport simplu electronic .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.