Pactul verde european

Viitorul Europei este strâns legat de sănătatea planetei. Statele membre ale Uniunii Europene își propun să atingă neutralitatea climatică până în 2050, respectând angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Pactul Verde European reprezintă strategia UE pentru realizarea acestui obiectiv până în 2050.

 Ce este Pactul verde european?

Pactul Verde European reprezintă un set de inițiative politice menite să orienteze Uniunea Europeană către o tranziție verde, având ca scop atingerea neutralității climatice până în 2050.

Acesta susține transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă și competitivă.

Pactul subliniază importanța unei abordări holistice și transsectoriale, în care toate domeniile politicii relevante să contribuie la realizarea obiectivului climatic final. Pachetul cuprinde inițiative care acoperă domenii precum schimbările climatice, mediu, energie, transport, industrie, agricultură și finanțare durabilă, toate fiind strâns interconectate.

Lansat de Comisia Europeană în decembrie 2019, Pactul Verde European a fost luat în considerare de către Consiliul European în reuniunea sa din decembrie.

Tranziția către neutralitatea climatică se anticipează că va genera oportunități semnificative, inclusiv potențial pentru creștere economică, modele de afaceri inovatoare, noi piețe, crearea de locuri de muncă și avans în dezvoltarea tehnologică.

 Ce inițiative sunt incluse în Pactul verde?

 • 1.     Pregătiți pentru 55
 • 2.     Schimbările climatice
 • 3.     Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
 • 4.     Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030
 • 5.     Strategia „De la fermă la consumator”
 • 6.     Strategia industrială pentru Europa
 • 7.     Planul de acțiune pentru economia circulară
 • 8.     Bateriile și deșeurile de baterii
 • 9.     O tranziție justă
 • 10.   Energie curată, accesibilă ca preț și sigură
 • 11.  Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice
 • 12.   Strategia pentru păduri și defrișările
Combaterea schimbărilor climatice este esențială pentru viitorul Europei și al întregii lumi.

Legea europeană a climei consfințește în legislație obiectivul Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Acest obiectiv reprezintă o continuare a angajamentului UE și al statelor membre, exprimat la semnarea Acordului de la Paris în 2015.

Neutralitatea climatică presupune echilibrul între emisiile de gaze cu efect de seră și absorbția acestora în ecosisteme, astfel încât impactul asupra climei să fie minim.

Uniunea Europeană intenționează să atingă acest obiectiv printr-un set amplu de măsuri și inițiative, inclusiv:

 • investiții masive în tehnologii curate,
 • creșterea eficienței energetice,
 • promovarea energiei regenerabile,
 • implementarea unor politici de mediu și climă coerente la nivelul statelor membre, și
 • sprijinirea inovațiilor pentru reducerea emisiilor.

Aceste acțiuni sunt parte a unei abordări cuprinzătoare menite să asigure o tranziție justă și sustenabilă către un viitor cu emisii reduse de carbon.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.