Pachetul legislativ “Pregătiți pentru 55”

Pachetul legislativ Pregătiți pentru 55″ este o inițiativă a Uniunii Europene.

Schimbările climatice

Liderii Uniunii Europene:

 • au aprobat obiectivul de a face ca UE să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris;
 • au subliniat că tranziția către neutralitatea climatică va genera oportunități importante pentru creștere economică, piețe, locuri de muncă și dezvoltare tehnologică.
Liderii au recunoscut necesitatea instituirii unui cadru favorabil, care să asigure o tranziție:
 • eficientă din punctul de vedere al costurilor precum și 
 • echilibrată din punct de vedere social către neutralitatea climatică, ținându-se cont de circumstanțele naționale diferite.

Consiliul European a subliniat că următorul cadru financiar multianual (CFM) va contribui în mod semnificativ la acțiunile climatice.

Regiunilor și sectoarelor celor mai afectate de tranziție li se va pune la dispoziție un sprijin adaptat, din mecanismul pentru o tranziție echitabilă.

Tranziția climatică este o prioritate-cheie pentru Consiliul European. Lansarea Pactului verde european în decembrie 2019 a dat un nou impuls politicii și acțiunilor în domeniul climei la nivelul UE.

Pachetul legislativ ”Pregătiți pentru 55”

Pachetul legislativ “Pregătiți pentru 55″ este o inițiativă a Uniunii Europene care vizează:

 • revizuirea legislației sale în domeniul climei, energiei și al transporturilor pentru alinierea legislației actuale la obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și 2050 și
 • punerea în aplicare a unor noi inițiative cu scopul de a asigura conformitatea politicilor UE cu obiectivele climatice convenite de Consiliu și de Parlamentul European.

Pregătiți pentru 55″ presupuneimplementarea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Această inițiativă:
 • face parte din cadrul Acordului Verde European și
 • urmărește transformarea Uniunii Europene într-o societate cu emisii zero de carbon până în 2050.
Pachetul „Pregătiți pentru 55”, include, printre altele:
 1. revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)
 2. regulamentul privind partajarea eforturilor
 3. directivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică
 4. regulamentul privind exploatarea terenurilor și silvicultura
 5. regulamentul privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și camionetelor
Pachetul de propuneri urmărește să ofere un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE, care:
 • asigură o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social,
 • menține și consolidează inovarea și competitivitatea industriei UE, asigurând totodată condiții de concurență echitabile față de operatorii din țările terțe,
 • susține poziția UE de lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.
Printre principalele aspecte ale pachetului legislativ se numără:
 • Legea europeană a climei carestabilește obiectivele generale și măsuri pentru atingerea neutralității climatice până în 2050. Statele membre trebuie să-și alinieze planurile naționale la aceste obiective.
 • Sistemul de Comerț cu Emisii (ETS) extins este un instrument prin care se stabilește un plafon maxim pentru emisiile de gaze cu efect de seră, iar companiile pot cumpăra și vinde cote de emisii. Pachetul extinde aplicarea acestui sistem la sectoare precum transportul rutier și construcțiile.
 • Inițiative în sectorul transportului ce cuprnde măsuri pentru reducerea emisiilor în transportul rutier, inclusiv promovarea vehiculelor cu emisii reduse și extinderea infrastructurii pentru vehiculele electrice.
 • Standarde mai stricte pentru eficiența energetică prin care se propune stabilirea unor ținte mai ridicate pentru eficiența energetică în diferite sectoare, inclusiv în clădiri și industrie.
 • Promovarea surselor regenerabile de energie prin încurajarea investițiilor în energie regenerabilă și reducerea sprijinului pentru proiectele bazate pe combustibili fosili.
 • Adaptarea la schimbările climatice prin inițiative pentru a sprijini statele membre în procesul de adaptare la schimbările climatice și a minimiza impactul acestora.
Aceste măsuri au fost propuse pentru:
 • a consolida angajamentul Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice și
 • a asigura o tranziție către o economie mai sustenabilă.

Procesul legislativ va implica discuții și negocieri între statele membre și instituțiile europene pentru a ajunge la un consens privind implementarea acestor măsuri.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.