OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat

∞ Cine judecă repede, repede se și căiește ∞

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal Republicată

ART. 1

(1) Operatorii economici care încasează au obligatia:

 • integral sau parţial,
 • cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar
 • contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie
 • sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligatia:
 • să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi
 • să le înmâneze clienţilor.
 • La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (2).

(4) În baza autorizaţiei de distribuţie, distribuitorul are dreptul de a comercializa:

 • direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuţi în autorizaţie, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare,
 • aparatele de marcat electronice fiscale,
 • inclusiv produsele complementare acestora,
 • pentru care a obţinut autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) Distribuitorul autorizat are obligaţia să asigure service-ul:
 • direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuţi în autorizaţie, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru service,
 • atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât şi pentru cele comercializate prin intermediul unităţilor acreditate pentru comercializare.

(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale.

În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca, în momentul constatării defecţiunii, să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.

(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităţilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea şi/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie şi a fost cuprinsă în autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Textul integral…….OUG-privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.