OUG nr. 195 din 2002 privind-circulatia-pe-drumurile-publice

Stabilește-ți doar scopuri realizabile

OUG nr. 195 din 2002 privind-circulatia-pe-drumurile-publice-  circulaţia rutieră a fost modificată prin:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006
  Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
  Legea nr. 6/2007
  Decizia Curţii Constituţionale nr. 347/2007
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007
  Decizia Curţii Constituţionale nr. 661/2007
  Decizia Curţii Constituţionale nr. 742/2008
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2008
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009
  Legea nr. 218/2009
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010
  Legea nr. 202/2010
  Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011
  Legea nr. 161/2011
  Decizia Curţii Constituţionale nr. 500/2012
  Legea nr. 187/2012
  Legea nr. 203/2012
  Legea nr. 255/2013
  Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014
  Legea nr. 93/2016
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016
  Ordonanţa Guvernului nr. 14/2017
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

(3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

ART. 2

Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.

ART. 3

Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.

ART. 4

Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.

Textul integral..………OUG nr.195 din 2002 circulatia pe drumuri publice…….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.