Ordin nr. 881 din 2012 tranzactionare valori mobiliare

∞ Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pentru bani ∞

Ordin nr. 881 din 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

ART. 1

(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.
(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

(1) În înţelesul prezentului ordin, IFRS reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
(2) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

Entităţile prevăzute la art. 1 vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, în moneda naţională şi în limba română.

ART. 4

Situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.
ART. 5 *** Abrogat

ART. 6

Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012.

ART. 7

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 alin. (6) şi art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006.

ART. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Textul integral…………..OMFP 881 din 25.06.2012 privind aplicarea de catre soc com cotate a IFRS

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.